Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ EKONOMICZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ EKONOMICZNY

Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ EKONOMICZNY

 • Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem pracy było zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję teoretycznej koncepcji analizy przedsiębiorstw klastrowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej teorii kapitałów, metodyki badań, zgodnie z którą przeprowadzono pierwszą, empiryczną aplikację tejże koncepcji do grupy przedsiębiorstw składających się na wybrane struktury klastrowe oraz wyników tych badań (wspartych analizą statystyczną) dających pewien obraz istniejących kategorii...

 • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH BAŁKANÓW ZACHODNICH W LATACH 2000 – 2010

  Artykuł analizuje funkcjonowanie sektorów bankowych w wybranych krajach b. Jugosławii, tj. Bośni i Hercegowinie, Serbii, Kosowie i Czarnogórze. Pod względem gospodarczym, do momentu wybuchu światowego kryzysu gospodarczego, kraje te charakteryzowały się wzrostem gospodarczym, napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także zacieśnianiem relacji handlowych z Unią Europejską. Na tych podstawach gospodarczych, omawiane kraje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych

  Publikacja
  • A. Lis
  • A. Szerenos

  - Studia Regionalne i Lokalne - Rok 2009

  Celem artykułu jest stworzenie podwalin pod spójną koncepcję teoretyczną struktur klastrowych, spełniającą wysokie wymagania stale zmieniającego się pola nauk społecznych. Koncepcja taka winna dawać możliwość dokonywania porównań między klastrami różnych branż oraz będących na różnym etapie rozwoju. Do skonstruowania takiej teorii wykorzystano zmodyfikowaną i uzupełnioną koncepcję kapitałów Pierre'a Bourdieu, kładącą duży nacisk...

  Pełny tekst do pobrania w portalu