Wyniki wyszukiwania dla: KATION HYDROFOBOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KATION HYDROFOBOWY

Wyniki wyszukiwania dla: KATION HYDROFOBOWY

  • Hydration of tetraethylammonium tetrafluorobate derived from FTIR spectroscopy

    Publikacja

    - Rok 2005

    Zbadano hydratację tetrafluoroboranu tetraetyloamoniowego w roztworze wodnym przy pomocy metody FTIR. Widma HDO rozcieńczonej izotopowo w H2O, jak również widma H2O, analizowano przy pomocy metody ilościowo ważonych widm różnicowych. Wyniki analizy przedyskutowano w aspekcie stanu energetyczo-strukturalnego otoczek hydratacyjnych hydrofobowego kationu Et4N+ oraz silnie burzącego strukturę wody anionu BF4-.7 stron, 4 rys., 2 tabele,...