Wyniki wyszukiwania dla: KOŁO NAUKOWE HULAJ URBAN SQUAD - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KOŁO NAUKOWE HULAJ URBAN SQUAD

Wyniki wyszukiwania dla: KOŁO NAUKOWE HULAJ URBAN SQUAD

 • Przyjazne miasto i hybrydowa mobilność miejska, czyli o hulajnodze naukowo

  Publikacja

  Hulajnoga zalicza się do urządzeń transportu osobistego (UTO), które usprawniają i przyspieszają poruszanie się w mieście. Podobnie jak rower, hulajnoga przyczynia się do zmiany nawyków transportowych mieszkańców współczesnych miast. Ostatnio uświadomiono sobie ogromny potencjał UTO w zakresie wzbogacania form aktywnej mobilności miejskiej. Współczesna myśl urbanistyczna skupia się na potrzebie rozwiązywania problemów, spośród...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • 100-lecie niemieckiej szkoły architektury "Bauhaus". Wystawa

  Wydarzenia

  18-11-2019 00:00 - 02-12-2019 23:59

  Koło Naukowe Hulaj Urban Squad zaprasza do obejrzenia wystawy "BAUHAUS 1919-2019" w dniach 18 listopada - 2 grudnia 2019 na holu przed Biblioteką Główną.

 • koło naukowe - Maxwell

  Kursy Online
  • S. Dziedziewicz
  • R. Lech
  • M. Jasiński
  • P. Kowalczyk

  Koło naukowe Maxwell

 • Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego

  Kursy Online
  • M. Helenowska-Peschke

 • Naukowe Koło Chemików SPG

  Kursy Online
  • M. Lubinska-Szczygeł
  • M. Fabich

 • Hulajnoga. Zabawka na kółkach czy rewolucja w mobilności miejskiej?

  Popularne wśród młodych ludzi rolki, deskorolki i hulajnogi stają się czymś więcej niż formą zabawy i mają swoją naukową nazwę: Personal Mobility Devices (PMD). Hulajnoga, jako jedno z osobistych urządzeń mobilnych, w "hybrydowym" połączeniu z transportem publicznym staje się atrakcyjną, by nie powiedzieć rewolucyjną, formą mobilności miejskiej. Eksplorację tematu i terenowe badania w pierwszych miastach rozpoczął już zawiązany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Studenckie seminaria naukowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej - 50 lat historii

  Omówiono historię studenckich seminariów naukowych organizowanych przez koła naukowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej od roku 1965. Organizowało je Koło Naukowe Studentów Mechaników Technologów, a od 1997 r. Koło Naukowe "Mechanik". Wymieniono organizatorów poszczególnych edycji i zwycięzców kolejnych sesji w kategorii studenci, absolwenci i doktoranci.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prądotwórcze mikroorganizmy

  Publikacja

  Artykuł dotyczy projektu badawczego prowadzonego przez Naukowe Koło Chemików.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marzena Kurpińska dr inż.

 • Bogdan Pankiewicz dr hab. inż.

  Bogdan Pankiewicz ukończył w 1993 r. Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność układy elektroniczne a w 2002 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie elektroniki na Wydziale ETI, PG. Od początku kariery jest związany z Politechniką Gdańską: najpierw jako asystent (lata 1994–2002), a następnie jako adiunkt (od 2002 r.) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Zajmuje się projektowaniem analogowych i cyfrowych...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Latająca Kawiarenka Naukowa

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2014

  W artykule opisano spotkanie Latającej Kawiarenki Naukowej mającej na celu popularyzację nauki z zakresu mechaniki konstrukcji oraz mostów. Kawiarenka zatytułowana „Mosty: cuda architektury i techniki” została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo.

 • Barbara Stawarz-Graczyk dr inż.

 • Główne elementy projektu regatowej łodzi podwodnej „Nautilus” napędzanej mechanicznie

  W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania projektu podwodnego pojazdu regatowego o napędzie mięśniowym: analizę oporową kadłuba, koncepcję systemu sterującego, rozwiązania układu napędowego oraz geometrię pędnika. Projekt został wykonany przez Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG „PIKSEL”, działające na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Latająca Kawiarenka Naukowa Akademii Młodych Uczonych

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2016

  W artykule opisano spotkanie Latającej Kawiarenki Naukowej mającej na celu popularyzację nauki z zakresu diagnostyki i mechaniki konstrukcji. Kawiarenka zatytułowana „Diagnostyka, czyli jak rozpoznać, czy konstrukcja budowlana choruje” została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo w grudniu 2015 r.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • wyKOMBinuj mOst 2016 – ogólnopolski konkurs budowy mostów z papieru

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2016

  W dniach 4–6 maja 2016 roku po raz kolejny odbył się ogólnopolski konkurs konstruktorski „wyKOMBinuj mOst 2016” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już 9. edycja wydarzenia, które na przestrzeni lat zyskało renomę i prestiż w całej Polsce.

 • wyKOMBinuj mOst 2013

  10–12 kwietnia 2013 r. na Politechnice Gdańskiej odbył się konkurs budowy mostów papierowych wyKOMBinuj mOst 2013. Była to już szósta edycja konkursu, organizowanego przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska) oraz przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paweł Bykowski dr

  Osoby

 • Introduction = Wstęp

  Publikacja

  - Rok 2007

  ''Przestrzeń publiczna - determinanta miasta europejskiego'' to tytuł sesji seminaryjnej, która odbyła sie w marcu 2005 roku jako spotkanie doktorantów zajmujących sie problemami współczesnego miasta europejskiego. Sesja była dopełnieniem warstztatów międzynarodowych zorganizowanych przez studenckie koło naukowe BUA Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna pt:''Pawilon Europejski. E-pawilon?''. Temat jednoczącej się Europy znalazł...

 • wyKOMBinuj mOst

  Publikacja

  - Rok 2008

  Pod hasłem "wyKOMBinuj mOst" 6 marca 2008 roku na dziedzińcu południowym Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej odbył się konkurs dla studentów wyższych uczelni technicznych. Zadaniem trzyosobowych drużyn było skonstruowanie przęsła mostowego o rozpiętości 60 cm, z kartonu i kleju, w trakcie 5 godzin. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo, działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów Wydziału Inżynierii...

 • Erwin Wojtczak mgr inż.

 • Konkurs budowy mostów z papieru – wyKOMBinuj mOst 2015

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2015

  W artykule opisano konkurs budowy mostów z papieru wyKOMBinuj mOst 2015 organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już ósma edycja tego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Prezydenta Miasta Gdańska, Akademii Młodych Uczonych PAN, Związku...

 • Druga edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2016

  W dniach 18–20 marca 2016 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Podobnie jak pierwszą edycję Konferencji beIT, tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Zarządzanie IT przy wsparciu Katedry Inżynierii Oprogramowania, WETI oraz JM Rektora PG. Do przeprowadzenia 15 warsztatów, 4 sesji dyskusyjnych round tables oraz 5 wykładów organizatorzy zaprosili...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marcin Wekwejt mgr inż.

  Marcin Wekwejt, absolwent inż. biomedycznej (2016; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera) i mgr inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny), a obecnie asystent dydaktyczno-naukowy i doktorant na Wydziale Mechanicznym PG, koordynator KN ‘Materiały w Medycynie’. Główne kierunki jego działalności naukowej skupiają się...

 • Koncept ekologicznie przyjaznego masowca „Gary Muwalt” napędzanego siłą wiatru

  W artykule przeanalizowano możliwości, jakie niesie wykorzystanie siły wiatru we współczesnym transporcie morskim na przykładzie ekologicznego masowca z napędem żaglowym. W tym celu dokonano analiz oporowych przy użyciu metod CFD oraz analizy ekonomicznej na podstawie danych rynkowych. Jest to wstęp do dalszych prac, mających na celu stworzenie nowoczesnej jednostki ograniczającej emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Studencki konkurs konstruktorski – "wyKOMBinuj mOst" 2014

  Publikacja

  Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst, organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska) oraz przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk, na trwałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych imprez studenckich kierunków związanych z budownictwem. W dniach 28–30 maja 2014 roku...

 • Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst 2014

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2014

  Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst, organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk, na trwałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych imprez studenckich kierunków związanych z budownictwem. W dniach 28–30 maja 2014 roku odbyła się już siódma...

 • Maciej Tomasz Solarczyk mgr inż.

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Czas inżynierów

  Publikacja

  Każdego roku budowlane wydziały politechnik krajowych organizują coraz bardziej atrakcyjne wydarzenia, na które składają się seminaria, konferencje naukowe, prezentacje firm, a także wzbudzające najwięcej emocji konkursy konstruktorskie. Nasza Alma Mater szczyci się od wielu lat cyklicznym konkursem „wyKOMBinuj mOst” organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO (Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Wydział Inżynierii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Robert Piotrowski dr hab. inż.

  Robert Piotrowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001r., kierunek: Automatyka i Robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002r., kierunek: Organizacja Systemów Produkcyjnych) Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, aktualnie w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską (Automatyka i Robotyka)....

 • Jerzy Łabanowski prof. dr hab. inż.

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Jakub Idczak doktor

  Absolwent Fizyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Hydrografii na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Oceanografii Fizycznej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie oceanologii. W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą hydroakustyką zarówno w sferze badań teoretycznych jak i praktycznych,...

 • Sławomir Ledwoń dr inż. arch.

  Osoby

 • Dominika Krechowicz dr hab. sztuki

 • Damian Jakowski mgr inż.

 • Studencki konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst 2011

  Publikacja

  - Rok 2011

  Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst na trwałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych imprez studenckich kierunków związanych z budownictwem. Konkurs ten jest organizowany od 2008 roku przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO, działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska). Pierwsza edycja konkursu, w której uczestniczyło 12 drużyn, miała charakter lokalny....

 • Monika Kaganiec inżynier

  Osoby

 • II Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych

  Wydarzenia

  27-04-2017 00:00 - 28-04-2017 23:59

  Celem II konferencji jest prezentacja wyników w szczególności związanych z integracją i dezintegracją w Europie, polityką zagraniczną UE, migracjami oraz bezpieczeństwem europejskim w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

 • III Ogólnopolska konferencja Implanty 2021

  Wydarzenia

  18-06-2021 00:00 - 18-06-2021 23:59

  III ogólnopolska konferencja "Implanty 2021" organizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.

 • XI Konferencja Qualitas „Zarządzanie w przemyśle 4.0”

  Wydarzenia

  16-04-2020 00:00 - 16-04-2020 23:59

  Konferencja Qualitas dedykowana jest szeroko rozumianej jakości i produktywności. Udział w wydarzeniu bez publikacji jest bezpłatny. W ramach konferencji możliwe jest opublikowanie artykułu.

 • Wykład Marketing, sponsoring w zarządzaniu klubem piłkarskim

  Wydarzenia

  08-05-2018 17:00 - 08-05-2018 18:30

  Wydziałowa Rada Studentów WZiE, Samorząd Studentów PG oraz Koło Naukowe Profit zapraszają na wykład „Marketing i sponsoring jako narzędzia w zarządzaniu klubem piłkarskim”.

 • "TARGOIOWISKO" - wydziałowe targi pracy

  Wydarzenia

  20-03-2019 10:00 - 20-03-2019 15:00

  Biuro Karier zaprasza na TARGOIOWISKO - Wydziałowe Targi Pracy. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

 • TARGOIOWISKO Wydziałowe Targi Pracy

  Wydarzenia

  18-04-2018 10:00 - 18-04-2018 15:00

  Biuro Karier zaprasza na TARGOIOWISKO Wydziałowe Targi Pracy. Firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.

 • XX Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa

  Wydarzenia

  06-09-2018 09:40 - 06-09-2018 23:00

  XX Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa i XXII Spotkanie Spawalników Wybrzeża odbędzie się na Wydziale Mechanicznym PG.

 • Dariusz Kowalski dr inż.

     

 • Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018

  Wydarzenia

  06-07-2018 09:00 - 06-07-2018 15:00

  Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących.

 • TargOIOwisko Wydziałowe Targi Pracy

  Wydarzenia

  25-03-2020 10:00 - 25-03-2020 15:00

  Biuro Karier PG zaprasza na TARGOIOWISKO - Wydziałowe Targi Pracy. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów.