Wyniki wyszukiwania dla: KOMUNIKACJA PODWODNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KOMUNIKACJA PODWODNA

Wyniki wyszukiwania dla: KOMUNIKACJA PODWODNA

 • Iwona Kochańska dr inż.

  Iwona Kochańska jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalizując się w automatyce obiektów ruchomych. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności hydroakustyka. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów...

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publikacja

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Właściwości transmisyjne podwodnego kanału akustycznego są silnie uwarunkowane specyfiką jego geograficznej lokalizacji i zmieniają się w czasie. Istnieje potrzeba, by w systemie niezawodnej komunikacji dopasowywać do nich parametry warstwy fizycznej protokołu transmisji danych. Do realizacji tego celu niezbędny jest sparametryzowany opis podwodnego kanału komunikacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi impulsowych...

 • Wide-band modulation and adaptive equalization techniques for fast and reliable underwater data transmission.

  Publikacja

  Szybkość transmisji w płytkim kanale podwodnym jest ograniczona ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz niestacjonarność kanału. Dla zapewnienia szybkiej i niezawodnej transmisji danych w systemach komunikacji stosowane są złożone techniki modulacji oraz equalizacji kanału. W artykule zaproponowano zastosowanie modulacji OFDM oraz equalizacji adaptacyjnej w systemie komunikacji podwodnej. Modulacja OFDM stosowana...

 • OFDM modulation and adaptive equalisation for underwater communications.

  Publikacja

  Własności transmisyjne płytkiego kanału podwodnego są ograniczone ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych od dna i powierzchni wody oraz ze względu na niestacionarność powodowaną głównie przez ruch powierzchni wody. W celu minimalizacji wpływu interferencji międzysymbolowych, powodowanych przez wielodrogową propagację fal dźwiękowych, w tradycyjnych wąskopasmowych modemach telekomunikacyjnych stosowane są złożone equalizery...

 • System identification theory-based estimation of underwater acoustic channel for broadband communications.

  Publikacja

  Płytki kanał podwodny jest niestacjonarny z powodu wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od powierzchni wody oraz ruchu nadajnika i odbiornika systemu komunikacyjnego. Dla zapewnienia szybkiej transmisji danych niezbędna jest estymacja kanału oparta na equalizacji adaptacyjnej. W systemach komunikacji podwodnej stosowane są zazwyczaj equalizery DFE z zaimplementowanymi algorytmami najmniejszych kwadratów: LMS oraz RLS.W artykule...

 • Adaptation of telecommunication modem techniques for underwater communication systems.

  Publikacja

  - HYDROACOUSTICS - Rok 2003

  ...

 • Transmission properties of a shallow hydroacoustic channel.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wielokrotne odbicia fali akustycznej od granic ośrodka są przyczyną poważnych ograniczeń możliwości transmisyjnych w płytkich kanałach hydroakustycznych. Zastosowanie modelu BNM kanału, należącego do rezultatów międzynarodowego projektu PROSIM tworzonego w ramach inicjatywy MAST-III, pozwoliło obliczyć funkcje odpowiedzi impulsowych kanału i przeprowadzić symulację transmisji sygnału cyfrowego. Artykuł prezentuje wyniki transmisji...

 • Transmission of digital signals in a nonstationary hydroacoustic channel.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Z telekomunikacyjnego punktu widzenia właściwości transmisyjne kanału hydroakustyczny są ograniczone przez występowanie wielokrotnych odbić fali dźwiękowej od dna i powierzchni wody oraz niestacjonarność wprowadzaną głównie przez ruch powierzchni wody. Artykuł przedstawia model własności transmisyjnych kanału. Wprowadzono niestacjonarność do odpowiedzi impulsowych kanału przez założenie przypadkowej zmienności czasów przyjścia...