Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

 • Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie

  Czasopisma

  ISSN: 1899-699X

 • Badanie wpływu zmiany składu gazów osłonowych na spawanie metodą MIG stopu aluminium EN AW 7075. Innowacyjne wykorzystanie w wiertnictwie.

  Stop aluminium AW-7075 zyskuje coraz większą popularność w zastosowaniach komercyjnych ze względu na jego wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne: małą gęstość, wysoką wytrzymałość, udarność i plastyczność, bardzo dużą odporność na zmęczenie i zadowalającą na korozję, łatwą obrabialność i przetwarzalność. Ze względu na te właściwości, stop ten (AlZn5,5MgCu), zwany też FORTAL-em, używany jest dla części narażonych na wysokie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie wpływu zmian natężenia prądu na spawanie stopu aluminium

  Stop aluminium AW-7075 zyskuje coraz większą popularność w zastosowaniach komercyjnych ze względu na jego wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne: małą gęstość, wysoką wytrzymałość, udarność i plastyczność, bardzo dużą odporność na zmęczenie i zadowalającą na korozję, łatwą obrabialność i przetwarzalność. Ze względu na te właściwości, stop ten (AlZn5,5MgCu), zwany też FORTAL-em, używany jest dla części narażonych na wysokie...

 • Komputerowa optymalizacja inżynierska z HyperWorks

  Najogólniej pojęta optymalizacja inżynierska obejmuje procesy prowadzone na różną skalę. W grę wchodzą m.in. usprawnienia systemów produkcji, działań logistycznych a także udoskonalanie wyrobu metodą prototypowania i testów rzeczywistych. W artykule zawężono nieco pojęcie optymalizacji inżynierskiej, przyjmując, że chodzi o ilościowe, numeryczne, zautomatyzowane polepszenie cechy części lub złożenia przy dobrze określonych stanach...

 • Inżynierskie konstrukcje betonowe 2022

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • M. Wesołowski
  • M. Lachowicz
  • P. M. Piotrkowski

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Betonowych. Główny obszar jego zainteresowań naukowych stanowi diagnostyka konstrukcji betonowych przy użyciu teledetekcji i cyfrowego przetwarzania obrazu oraz zastosowanie Uczenia Maszynowego na potrzeby Inżynierii Lądowej. Brał udział w projektach...

 • Jan Suchorzewski dr inż.

  mgr inż. Jan Suchorzewski, urodzony 13.03.1990 w Gdańsku, ukończył studia na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlana i Inżynierskie na Politechnice Gdańskiej w 2014 roku, jednocześnie rozpoczął pracę na PG w charakterze doktoranta przy realizacji grantu NCN "Analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych" podejmując wykonanie badań wytrzymałości na ścinanie belek żelbetowych...

 • ECOLOGY OR ECONOMICS? THE ASPECT DETERMINING THE USE OF DISPLACEMENT PILES FOR THE FOUNDATIONS OF BRIDGE STRUCTURES

  Publikacja

  W ostatnich latach rzadko wykonuje się pale wiercone o bardzo dużych średnicach ze względu na: wymagany sprzęt, transport wydobytego urobku gruntowego, duże ilości stali zbrojeniowej. Konstrukcje inżynierskie na autostradzie A-1, na drodze ekspresowej S-7 i Obwodnicy Południowej Gdańska posadowiono na palach prefabrykowanych. Fundamenty największych mostów na autostradzie A-1 zbudowano na palach Vibro i Franki. W artykule zwrócono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marcin Abramski dr hab. inż.

  od 1990 r. do 1996 r. - studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 30.01.1996 r. - uzyskanie stopnia naukowego mgr inż. od 09.1995 r. do 12.1995 r. i od 02.1996 r. do 09.1998 r. - praca w charakterze inżyniera budowy w Usługowej Spółdzielni Remontowo-Budowlanej "Poziom" w Gdańsku od 15.09.1998 r. do 31.12.2006 r. - zatrudnienie na Politechnice...

 • Maciej Tomasz Solarczyk mgr inż.

 • Budownictwo wodne i morskie (2022-2023)

  Kursy Online
  • K. Szarf
  • W. Tisler
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • W. Magda

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Budownictwo wodne i morskie (2021-2022)

  Kursy Online
  • K. Szarf
  • W. Tisler
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • A. Duszyńska
  • W. Magda
  • A. Wawrzyńska

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Budownictwo wodne i morskie (2020-2021)

  Kursy Online
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • W. Magda

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska  (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Konstrukcje Metalowe, MGR, niest. 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • D. Kowalski
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe, MGR, niest. 2022/2023

 • Konstrukcje Metalowe II, INŻ, niest. 2022/2023

  Kursy Online
  • W. Migda
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe II, INŻ, niest. 2022/2023

 • Morskie Konstrukcje Wsporcze I - Oce, II st., stac., Z2022/2023 (sem. 2)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Morskie Konstrukcje Wsporcze I: Wykład, ćwiczenia i laborka

 • Seminarium dyplomowe

  Kursy Online
  • J. Bobiński

  Seminarium dyplomowe - studia magisterskie stacjonarne - profil: konstrukcje betonowe

 • Konstrukcje Metalowe IŚ, sem II, mgr IW + TIS, 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Gordziej-Zagórowska
  • P. Deniziak

  Konstrukcje Metalowe IŚ, sem II, mgr IW + TIS, 2022/2023

 • Konstrukcje metalowe I (niestacjonarne) 2021/22

  Kursy Online
  • P. Pieczka
  • W. Migda

  Konstrukcje Metalowe I Niniejszy kurs jest wprowadzeniem do konstrukcji metalowych.

 • Konstrukcje metalowe, mgr 2022/23 zima

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • E. Urbańska-Galewska
  • P. Iwicki

  W ramach kursu "Konstrukcje metalowe" na 2 sem. studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska będą prowadzone  wykłady i projektowanie  dla studentów KBI, którzy jako specjalizację wybrali konstrukcje metalowe. Kurs składa się z 3 godzin wykładu i 2 godzin projektowania tygodniowo.

 • Konstrukcje Metalowe I - studia niestacjonarne (2022/23)

  Kursy Online
  • W. Knabe
  • D. Kowalski
  • N. Lasowicz
  • T. Falborski
  • A. Perliński
  • T. Heizig
  • P. Iwicki

  Konstrukcje metalowe I - kurs zdalny dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo.

 • Konstrukcje Drewniane

  Kursy Online
  • M. Sondej

  Konstrukcje Drewniane Semestr. 6, niestacjonarne 1-stopnia, Budownictwo, specjalność BUDOWNICTWO OGÓLNE

 • Seminarium dyplomowe mgr stacj. KB 2022

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • K. Nagrodzka-Godycka
  • J. Suchorzewski

  Seminarium dyplomowe, rok akademicki 2021/2022 semestr letni profil konstrukcje betonowe, studia magisterskie stacjonarne

 • Seminarium dyplomowe mgr KB 2021

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Seminarium dyplomowe dla studentów 3-go semestru II stopnia studiów stacjonarnych na profili konstrukcje betonowe.

 • Seminarium dyplomowe, profil dyplomowania: Konstrukcje metalowe (2022/23)

  Kursy Online
  • A. Perliński

  Kurs jest przeznaczony dla studentów-dyplomantów studiów stacjonarnych, I-stopnia kierunku Budownictwo, profil dyplomowania Konstrukcje metalowe

 • Morskie Konstrukcje Wsporcze II - Oce, II st., stac., L2022/2023 (sem. 3)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Morskie Konstrukcje Wsporcze II: Wykład i Projekt Materiały wykładowe Materiały na potrzeby projektu

 • Podstawy Inżynierskich Konstrukcji Betonowych 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • M. Lachowicz
  • P. M. Piotrkowski
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych WILIŚ sem. VII, dla kierunku dyplomowania Konstrukcje betonowe  na  studiach  I stopnia

 • Konstrukcje Betonowe II - wykład 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Konstrukcje betonowe II - wykład 2022/2023 wykłady:  prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka e-mail: ngodyc@pg.edu.pl Wykład w semestrze letnim odbywać się będzie - zgodnie z planem zajęć dla VI sem.  studiów I stopnia, stacjonarnych w środy, w godz. 9:15- 12:00 w formie stacjonarnej w Aditorium Novum KBII w -  w jest wykładem obowiązkowym dla studentów VI semestru studiów I stopnia, stacjonarnych.  Zaliczenie wykładów...

 • Konstrukcje Betonowe sem. V inż. stacj. 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Schönnagel
  • J. Bobiński
  • M. Burdziński
  • B. Kondys
  • P. Chodkowski
  • A. Kopańska

  Kurs dla studentów uczęszczających na przedmiot konstrukcje betonowe sem. V na studiach stacjonarnych I-go stopnia w roku akademickim 2022/2023.

 • Trwałość Konstrukcji Betonowych 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • M. Wesołowski
  • P. M. Piotrkowski
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów studiów II stopnia kierunku Budownictwo (specjalność KBiI) -  kierunek dyplomowania: Konstrukcje betonowe,  semestr II. Obejmuje wykłady oraz projektowanie.

 • Seminarium z Konstrukcji Betonowych 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Seminarium jest obowiązkowe dla studentów studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w semestrze II, o specjalności KBiI, kierunek dyplomowania: konstrukcje betonowe.

 • Konstrukcje Drewniane sem. VII inż. stacj. 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • B. Kondys

  Kurs dla studentów uczęszczających na przedmiot konstrukcje drewniane na profilu budownictwo ogólne na sem. VII na studiach stacjonarnych 1-go stopnia w roku akademickim 2022/2023

 • Wodociągi I niestacjonarne IŚ Vsem_2022/2023 - Nowy

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • D. Sobotka

  Kurs obejmuje komplet podstawowych zagadnień z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę wodociągową za szczególnym uwzględnieniem ujęć wody oraz systemów transportu, magazynowania i dystrybucji wody, w tym konstrukcje, hydraulika, wymiarowanie systemów i zasady sterowania.

 • Ochrona Antykorozyjna Konstrukcji Metalowych - 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2022/23. Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Ochrona Antykorozyjna Konstrukcji Metalowych

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2021/22. Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Seminarium z konstrukcji metalowych - Nowy

  Kursy Online
  • P. Iwicki

  Seminarium z konstrukcji metalowych  przeznaczone jest dla studentów II stopnia kierunku BUDOWNICTWO specjalności KBI KONSTRUKCJE METALOWE Na seminarium studenci analizowane są aktualne problemy badawcze dotyczące konstrukcji metalowych. Omawiane są zagadnienia związane z pracami dyplomowymi, doktorskimi lub ciekawymi zagadnieniami konstrukcyjnymi. Omawiane są programy do wymiarowania i analiz konstrukcji.

 • Nieniszczące Metody Badań Konstrukcji Metalowych 2022/23

  Kursy Online
  • D. Kowalski

  Nieniszczące Metody Badań Konstrukcji Metalowych  w roku akademickim 2021/22  Kurs obowiązkowy na II stopniu magisterskich studiów stacjonarnych  kierunek budownictwo - specjalizacja dyplomowa - Konstrukcje Metalowe Prowadzący: dr inż. Dariusz Kowalski

 • Komunikacyjne Konstrukcje Geotechniczne - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Krasiński
  • A. Sitarski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji na stałe związanych z gruntem, a co do których w przyszłości inżynierowie po specjalizacji mostowej i po otrzymaniu uprawnień budowlanych będą mieli prawo je projektować i budować.Należą do niech:przyczółki mostowe, filary mostowe, skrzydła przy przyczółkowe, ściany oporowe.tunele płytkie (drogowe, przejścia dla pieszych) , tunele głębokie, przepusty,...

 • Kotły i wymienniki ciepła laboratorium Patrycja Puzdrowska

  Kursy Online
  • P. Puzdrowska

  Podstawowe procesy i prawa przepływu ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Przejmowanie i przenikanie ciepła. Własności materiałów stosowanych w wymiennikach ciepła. Przewodniki i izolatory cieplne. Opis funkcjonowania chłodnic, podgrzewaczy, skraplaczy i wyparowników. Konstrukcja wymienników ciepła: płaszczowo-rurowych, płytowych i innych. Określanie powierzchni wymiany ciepła wymienników. Istota pracy okrętowych kotłów...

 • Seminarium Obierlane III_ sem 6 J.Borucka+J.Wojtas+ M.Szczepański

  Kursy Online
  • E. Miszewska
  • J. Borucka
  • J. Wojtas
  • S. Kowalski
  • M. Szczepański

  Sustainable, High-Performance Timber Building Construction (HiHTC)/Zrównoważone, wysokowydajne drewniane konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane jest jednym z ważniejszych i mocno zarysowującym się wyznacznikiem w trendach projektowych we współczesnej architekturze. Obecnie światowe tendencje kierują się ku projektom zrównoważonym, wysokowydajnym a nawet hybrydowym w zakresie budownictwa drewnianego. Seminarium obieralne...

 • HiHTC Seminarium Obierlane III sem 6

  Kursy Online
  • E. Miszewska
  • T. Zybała
  • J. Borucka
  • J. Wojtas
  • S. Kowalski
  • M. Szczepański

  Sustainable, High-Performance Timber Building Construction (HiHTC)/Zrównoważone, wysokowydajne drewniane konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane jest jednym z ważniejszych i mocno zarysowującym się wyznacznikiem w trendach projektowych we współczesnej architekturze. Obecnie światowe tendencje kierują się ku projektom zrównoważonym, wysokowydajnym a nawet hybrydowym w zakresie budownictwa drewnianego. Seminarium obieralne...

 • Zespół Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

  Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. Badane są urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych. Zespół katedralny zaangażowany jest w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję...

 • Konstrukcje Betonowe II - laboratorium 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Schönnagel
  • J. Bobiński
  • M. T. Solarczyk
  • M. Lachowicz
  • B. Kondys
  • K. Nagrodzka-Godycka
  • P. Chodkowski
  • A. Kopańska

  Laboratorium z konstrukcji betonowych (KBII lab) jest kursem obowiązkowym dla studentów VI sem. studiów I stopnia, stacjonarnych (WILIŚ/Budownictwo). Laboratorium jest częścią przedmiotu Konstrukcje betonowe II Odpowiedzialna za kurs (oraz za przedmiot KBII): prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka (ngodyc@pg.edu.pl) Zajęcia z laboratorium odbywać się będą zgodnie z planem dla VI sem. inż. stacjonarnie. Badania laboratoryjne...

 • Technika wysokich napięć [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak
  • A. Żak
  • P. Leśniak

  Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Technika wysokich napięć [st. niestacjonarne] [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak

  Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Deformacja Dalb: przygotowanie zagadnienia brzegowego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono opis wybranych inżynierskich metod wymiarowania dalb odbojowych, posadowionych na piaszczystym uwarstwionym podłożu gruntowym. Przedstawiono geometrię przykładowej dalby wraz z jej posadowieniem oraz digitalizowaną siatkę metody elementów skończonych. Przedstawiono problem quasi-statycznej równowagi oraz określono warunki brzegowe zagadnienia. W podsumowaniu artykułu streszczono problemy badawcze, które...

 • Nosność dzwigarów pełnosciennych przy zginaniu w swietle teorii klasycznych, norm i nowoczesnych analiz numerycznych

  Zobrazowano aktualnosc sformułowanego przez Euler'a, ponad 200 lat temu zagadnienia statecznosci w zginanych belkach pełnosciennych wykorzystujac analizy numeryczne MES. Poruszono problematyke dotyczaca nadkrytycznej postaci równowagi srodnika, wyteeniapokrytycznego, projektowania zgodnie z obecnymi standardami EC, oraz wzgledów ekonomicznych (moliwosc rezygnacji z ebra poziomego) w rozwoju współczesnych tendencji technologicznych...

 • Dachy i zadaszenia na budowlach publicznych

 • Budowa, montaż i przygotowanie do eksploatacji pomostu pływającego przy promenadzie Jeziora Ełckiego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy zaprezentowano konstrukcję pływającej platformy pomostu zlokalizowanego przy promenadzie Jeziora Ełckiego. Opisano strukturę konstrukcji pływającej oraz zagadnienia związane z jej montażem. Konstrukcja platformy została zaprojektowana jako zestaw blokowych styropianowych pontonów połączonych ze stalowym rusztem nośnym. Omówiono także parametry użytkowej zabudowy pomostu.

 • Zasady projektowania wybranych terminali portowych (Seminarium dyplomowe - moduł 12/2)

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Zasady projektowania wybranych terminali portowych (Seminarium dyplomowe - moduł 12/2)   Prowadzący: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni Email: karkrosn@pg.edu.pl Wydział: Architektura     Rodzaj studiów: studia magisterskie Kierunek: Gospodarka Przestrzenna  Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną Rok akad.: 2019/2020   Semestr: III   15 godz. ćwiczeń   Zajęcia są realizowane na platformie...