Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE POWŁOKOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE POWŁOKOWE

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE POWŁOKOWE

 • Stalowe zbiorniki i konstrukcje powłokowe

  Publikacja

  Referat zawiera opis aktualnych problemów dotyczących projektowania zbiorników na paliwa płynne. W artykule przedstawione zostały aktualne wytyczne normowe dotyczące projektowania i wykonania zbiorników: normę „PN-EN 1993-1-6. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych”, normę „PN-EN 1993-4-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki” i normę „PN-EN 14015....

 • Conditional random field simulation of ground motions for large shell structures.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano metodę stochastycznego modelowania efektu propagacji fali trzęsienia ziemi i analizowano wpływ tego efektu na konstrukcje powłokowe znacznych rozmiarów. Symulowane przy użyciu tej metody rejestry trzęsień ziemi w wybranych punktach podporowych mogą być wykorzystane do analizy dynamicznej zachowania się konstrukcji. Przykładem analizowanej konstrukcji budowlanej jest zbiornik cylindryczny o średnicy 100 m.

 • Nieliniowa statyka 6-parametrowych powłok sprężysto plastycznych. Efektywne obliczenia MES

  Publikacja

  - Rok 2021

  Głównym zagadnieniem omawianym w monografii jest sformułowanie sprężysto-plastycznego prawa konstytutywnego w nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok. Wyróżnikiem tej teorii jest występujący w niej w naturalny sposób tzw. stopień 6 swobody, czyli owinięcie (drilling rotation). Podstawowe założenie pracy to przyjęcie płaskiego stanu naprężenia uogólnionego na ośrodek typu Cosseratów. Takie podejście stanowi oryginalny aspekt opracowania....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacyjne Konstrukcje Geotechniczne - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Krasiński
  • A. Sitarski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji na stałe związanych z gruntem, a co do których w przyszłości inżynierowie po specjalizacji mostowej i po otrzymaniu uprawnień budowlanych będą mieli prawo je projektować i budować.Należą do niech:przyczółki mostowe, filary mostowe, skrzydła przy przyczółkowe, ściany oporowe.tunele płytkie (drogowe, przejścia dla pieszych) , tunele głębokie, przepusty,...

 • Interakcja momentu zginającego i siły osiowej w analizie nośności wybranych, cienkościennych przekrojów

  Obecnie w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się lekkie konstrukcje stalowe, które posiadają korzystny stosunek ceny do nośności. Elementy takie uzyskuje się poprzez gięcie na zimno stosunkowo cienkich arkuszy blach i formowanie przekrojów w taki sposób, aby uzyskać oczekiwane wartości nośności. Za pomocą giętarki rolkowej bądź krawędziowej profiluje się ostateczny kształt przekroju, który dzięki dodatkowym usztywnieniom...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ochrona katodowa nóg platformy ''Baltic Beta''.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Konstrukcje morskie wymagają skutecznej i niezawodnej ochrony przeciwkorozyjnej, bez której degradacja materiału doprowadzić może do awarii, a nawet katastrof. Obecnie stosuje się łącznie zabezpieczenia powłokowe oraz ochronę katodową. Ochrona katodowa konstrukcji morskich jest problemem złożonym. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania systemów ochronnych. Każda konstrukcja wymaga indywidualnego opracowania koncepcji realizacji...

 • Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej

  Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu...

 • Stanisław Burzyński dr inż.

  Osoby

 • Modelowanie losowych imperfekcji geometrycznych przestrzennych konstrukcji metalowych

  Imperfekcje geometryczne zbiorników, silosów i powłok siatkowych mogą znaczą-co wpłynąć na ich nośność, a więc powinny być one uwzględniane w obliczeniach komputerowych i w procesie projektowania. Wykazano, że przy podstawowych obcią-żeniach, działających na tego typu konstrukcje, tj. podciśnieniu oraz naporu wiatru i śniegu (w przypadku powłok siatkowych), wykazują wyraźne różnice w porównaniu z analogicznymi wynikami dla tych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Buckling analysis of shell structures with stochastic imperfections using six parameter nonlinear shell theory

  Przedstawiono wpływ wstępnych losowych imperfekcji geometrycznych na wartość obciążenia krytycznego powłoki. W obliczeniach zastosowano autorski program MES wykorzystujący 6-cio parametrową nieliniową teorię powłok.

 • Investigation and operation problems of metal tanks in Poland

  Publikacja

  The paper consists of three parts concerned with steel cylindrical, vertical tank for liquid fuel. In the first part the present trends in tank design and building in Poland are described. The main are: · reduction of environment contamination danger caused by tank leakage and hydrocarbons evaporation, · increasing capacity of new tanks (100000 m3 and more) due to economic factor - reduction of steel amount per m3 of storage capacity....