Wyniki wyszukiwania dla: KONTEKST KULTUROWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONTEKST KULTUROWY

Wyniki wyszukiwania dla: KONTEKST KULTUROWY

 • Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dezintegracja współczesnego środowiska zbudowanego wymaga zwrócenia uweagi na rolę kontekstu w architekturze. Wizja architektury pojmowanej jako autonomiczna sztuka kreacji zderza się z koncepcją architektury środowiska codziennego.Praktyka cząstkowego, wybiórczego traktowania kontekstu powinna być zastąpiona przez wieloaspektowe podejście całościowe.

 • Kontekst a relacyjność przestrzeni = Context versus spatial relationality

  Publikacja

  - Rok 2006

  Architektoniczna ingerencja zawsze oznacza dla otoczenia zakłócenie, którego konsekwencją jest zmiana środowiska. W artykule rozważane są dwa sposoby podejścia do roli architekta (i jego architektury) w procesie wprowadzania zmiany. Pierwszy zobrazowany został przy pomocy metafory 'dialogu pomiędzy partnerami': Architekt (architektura) stający wobec Otoczenia. Architektoniczna interwencja jest wtedy postrzegana jako autonomiczny...

 • O ''duszy'', czyli o treści założeń ogrodowych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zawiera analizę struktury ogrodu i skupia się na pokazaniu kontekstu kulturowego zawartości treściowych założeń ogrodowych, ich związku z innymi dziedzinami nauki i sztuki: z filozofią, literaturą, malarstwem, muzyką.