Wyniki wyszukiwania dla: KONWERSJA WEJŚCIOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERSJA WEJŚCIOWA

Wyniki wyszukiwania dla: KONWERSJA WEJŚCIOWA

  • An improved high-speed residue-to-binary converter based on the chinese remainder theorem

    w pracy zaprezentowano nowy szybki konwerter z systemu resztowego do systemu binarnego. Projekcje ortogonalne wyznaczane są przy użyciu funkcji logicznych pięciu zmiennych. Suma projekcji obliczana jest z zastosowaniem drzewa Wallace'a. Wektor sumy i wektor przeniesienia są dzielone na segmenty tak aby liczba reprezentowana łącznie przez obydwa segmenty o młodszych wagach nie przekraczała zakresu systemu resztowego,M. Bity segmentów...

  • High-speed binary-to-residue converter with the reduced input layer

    Publikacja

    - Rok 2007

    przedstawiono architekturę szybkiego konwertera z systemu binarnego do systemu resztowego dla modułów 5-bitowych. Algorytm konwersji oparty jest na dodawaniu binarnym reszt potęg liczby 2 obliczonych modulo m i redukcji modulo m sumy dla poszczególnych modułów bazy systemu resztowego. Warstwa wejciowa konwertera jest redukowana poprzez wykorzystanie wspólnych elementów układu dla odpowiednio zestawionych par modułów.