Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ - DEGRADACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ - DEGRADACJA

Wyniki wyszukiwania dla: KRAJOBRAZ - DEGRADACJA

  • Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

    Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

  • Degradacja krajobrazu w Polsce - poszukiwanie przyczyn

    Publikacja

    - 2011

    Autor zwraca uwagę na postępującą degradację polskiego krajobrazu przez niewłaściwą zabudowę i błędne jej sytuowanie. Systematyzuje przejawy tego procesu, takie jak: wadliwa lokalizacja, rozpraszanie zabudowy, zabudowa niezharmonizowana ze sobą i z otoczeniem (nadmierne gabaryty, niepasujące formy i kolory), architektura sama w sobie brzydka. Poszukując przyczyn niepożądanych zjawisk, autor próbuje wyjaśnić popyt (dlaczego powstaje...