Wyniki wyszukiwania dla: KRPORACJE TRANSNARODOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KRPORACJE TRANSNARODOWE

Wyniki wyszukiwania dla: KRPORACJE TRANSNARODOWE

  • Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

    Publikacja

    - Rok 2011

    Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.Główne obszary tematyczne to:zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,model...