Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS WRZENIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS WRZENIA

Wyniki wyszukiwania dla: KRYZYS WRZENIA

 • Boiling crisis - danger or a must?

  Publikacja
  • M. Gliński

  - 2008

  W artykule przedstawiono zjawisko kryzysu wrzenia w przepływie. W głównej mierze skupiono się na zjawisku dryout'u podczas przepływu pierścieniowego. W pracy przedstawiono teoretyczny model wysychania filmu cieczowego na ściance wraz z jego modyfikacją w oparciu o model dwurównaniowy zaprezentowany przez Sedlera i Mikielewicza (1981). Model ten opiera się na bilansie cieczy w rdzeniu przepływu i w filmie cieczowym, gdzie głównym...

 • Modelowanie procesu wysychania filmu cieczowego na ściance

  Publikacja

  - 2007

  Zaprezentowany w pracy teoretyczny model kryzysu wrzenia przy wysokich stopniach suchości jest modyfikacją wcześniejszej wersji przedstawionej przez Sedlera i Mikielewicza (1981). Model używany do analizy procesu wysychania filmu cieczowego na ściance, pozwala także na sformułowanie równań bilansu masy cieczy w filmie i w rdzeniu. Rozwiązanie układu równań zawiera parametry, które wyznaczane są eksperymentalnie. W niniejszej pracy...

 • Analiza zagadnienia wysychania filmu cieczowego na ściance

  Publikacja

  - 2008

  Zaprezentowany w pracy teoretyczny model dwurównaniowy kryzysu wrzenia przy wysokich stopniach suchości jest modyfikacją wcześniejszej wersji przedstawionej przez Sedlera i Mikielewicza (1981). Model ten jest używany do analizy procesu wysychania filmu cieczowego na ściance i modyfikowany poprzez użycie nowoczesnych zależności opisujących rozkład prędkości osiadania i porywania kropel. Autorzy pragną także zaprezentować pierwsze...

 • Modelling of dryout process in an annular flow

  Publikacja

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - 2008

  W pracy pokazano teoretyczny model kryzysu wrzenia przy wysokich stopniach suchości, który jest modyfikacją modelu proponowanego wcześniej przez Sedlera i Mikielewicza. Model wysychania filmu cieczowego w przepływie pierścieniowym składa się z różniczkowych równań bilansu masy zapisanych dla filmu na ściance i kropel w rdzeniu przepływu. Rozwiązanie układu równań wymaga znajomości gęstości strumienia masy kropel wytrącających się...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie przy zastosowaniu wkładek blokujących

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wrzenia w przepływie w minikanałach. Jako czynnik roboczy zastosowano Freon R123. Przebadano pojedyncze, pionowe rurki srebrne o długości 380 mm i szerokości 2.3 mm przy zastosowaniu dwóch wariantów wkładek turbulizujących przepływ. Przeanalizowano wpływ strumienia masy i gęstości strumienia ciepła na współczynnik przejmowania ciepła. Wyniki porównane zostały z popularnymi korelacjami...

 • Flow and pool boiling on porous coated surfaces

  Publikacja

  Omówiono wpływ powłoki porowatej na przebieg wrzenia w przepływie i w dużej objętości na przykładzie własnych badań eksperymentalnych.

 • Experimental and theoretical study of dryout in annular flow in small diameter channels

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano badania eksperymentalne kryzysu wrzenia II rodzaju w kanałach o małej średnicy. Badania prowadzone były w rurach pionowych o średnicy 1.15 i 2.3 mm, w których badanym czynnikiem były płyny niskowrzące, takie jak SES36 i R123. W badaniach zastosowano nowoczesne techniki pomiarowe do określania lokalizacji kryzysu wrzenia na ściance kanału, np. kamerę termowizyjną. Na podstawie pozyskanych punktów eksperymentalnych...

 • Badania eksperymentalne kryzysu wrzenia w kanałach o małej średnicy

  Publikacja

  - 2011

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne kryzysu wrzenia II rodzaju (typu dryout) w kanałach o małej średnicy. Badania prowadzone były w rurach pionowych o średnicy wewnętrznej 1.15 mm i 2.3 mm, w których czynnikiem roboczym były dwa płyny niskowrzące, tj. R123 i SES36. W badaniach wysychania filmu cieczowego na ściance kanału wykorzystano nowoczesne techniki pomiaru rozkładu temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej. Na...

 • Dryout in annular flow - theoretical analysis

  Publikacja

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu...

 • Krytyczny strumień ciepła podczas wrzenia w przepływie w kanałach

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem zjawiska pierwszego kryzysu wrzenia II rodzaju, czyli zwiazanego z wysychaniem filmu cieczowego na ściance kanału. Jest to zagadnienie aktualne, ciągle nie posiadające precyzyjnego modelu jego przewidywania.

 • Modelling of dryout process in annular flow

  Publikacja

  - 2007

  W pracy pokazano teoretyczny model kryzysu wrzenia przy wysokich stopniach suchości, który jest modyfikacją modelu proponowanego wcześniej przez Sedlera i Mikielewicza. Model wysychania filmu cieczowego w przepływie pierścieniowym składa się z różniczkowych równań bilansu masy zapisanych dla filmu na ściance i kropel w rdzeniu przepływu. Rozwiązanie układu równań wymaga znajomości gęstości strumienia masy kropel wytrącających się...