Wyniki wyszukiwania dla: KULTURA ORGANIZACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KULTURA ORGANIZACJI

Wyniki wyszukiwania dla: KULTURA ORGANIZACJI

 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

  Publikacja

  - 2019

  Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne, kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Kultura marketingowa przedsiębiorstw turystycznych

  W przedsiębiorstwach turystycznych występują cztery typy organizacji kulturowych: - ideologia autokratyczna; - ideologia biurokratyczna; - ideologia innowacyjna; - ideologia społeczna. Postęp w sektorze turystyki zależy od kultury organizacyjnej z której wynika pierwszoplanowa rola klientów (wewnętrznych i zewnętrznych).

 • Kultura środowiska projektu, jako czynnik podnoszący sprawność i skuteczność realizacji projektów

  Publikacja

  - 2010

  Poszukując metod podniesienia sprawności i skuteczności realizacji projektów zwrócono uwagę na zagadnienie kultury organizacji. Jest to czynnik rzadko eksponowany w praktyce realizacji projektów, również w literaturze trudno znaleźć wyczerpujące opracowania w tym zakresie. Zwracając uwagę na istotną rolę czynnika ludzkiego w osiąganiu celów projektu, zidentyfikowano pojęcie kultury organizacji oraz kultury środowiska projektu....

 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

  Publikacja

  - 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • XXVI Wieczór z Ekonomią –

  Wydarzenia

  29-11-2018 18:00 - 29-11-2018 19:30

  W ramach Jean Monnet Lectures gościem prof. Piotra Dominiaka będzie dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Justyna Borucka dr inż. arch.

  Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej, a od 2016 roku prodziekanem ds. rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Oddział Wybrzeże). Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i...

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publikacja

  - 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Branża IT – wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

  Artykuł dotyczy procesów zarządzania kapitałem ludzkim w firmach IT, w których największe wyzwania wiążą się z dwoma obszarami: zatrudniania i zatrzymywania specjalistów IT w organizacji. Działy HR prześcigają się w stosowaniu coraz to nowszych rozwiązań, aby pozyskać oraz motywować kompetentnych informatyków do pracy na rzecz firmy. Głównym celem artykułu jest prezentacja działań dotyczących rekrutacji oraz motywowania pracowników...

  Pełny tekst w portalu