Wyniki wyszukiwania dla: LEAN MANAGEMENT - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LEAN MANAGEMENT

Wyniki wyszukiwania dla: LEAN MANAGEMENT

 • Lean management in higher education institutions

  Publikacja

  - 2019

  The 22nd QMOD-ICQSS Conference 2019 Krakow, Poland, 13-15 October 2019 Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Industrial Revolution

 • LEAN MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. HOW TO BEGIN?

  The objective of this article is to present an outline of a concept aimed at identifying the possibilities of using Lean Management foundations in determining the sources of irregularities occurring in university processes from the perspective of various stakeholder groups. A research methodology is presented that creates the basis for initiating programmes modernising university processes in line with the principles of the LM...

  Pełny tekst w portalu

 • Lean Quality Management

  Publikacja

  - Problemy Jakości - 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Wsparcie informatyczne koncepcji Lean Management oraz Six Sigma

  Publikacja

  W rozdziale tym przedstawiono kluczowe aspekty integracji dwóch najważniejszych obecnie koncepcji optymalizacji procesów w organizacjach produkujących wyroby materialne oraz świadczących usługi – Six Sigma i Lean Manufacturing. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania wsparcia informatycznego tych koncepcji w mniejszych organizacjach.

 • Zastosowanie narzędzi Lean Management w doskonaleniu działalności przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - 2011

  W niniejszym rozdziale przedstawiono zastosowanie wybranych narzędzi Lean Managment w przedsiębiorstwie. Przedstawiono opis narzędzi , sposób ich zastosowania w firmach oraz praktyczne rozwiązania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, aby firma dobrze się rozwijała, powinna osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz być odporna na nagłe wahania, czyli przewidywalna. Takie rozwiązania można osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnej restrukturyzacji...

 • Wprowadzanie koncepcji Lean Management w sektorze MŚP na podstawie doświadczeń francuskich

  Publikacja

  - 2007

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące wprowadzania koncepcji Lean Management w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykładzie opracowanego i wprowadzonego przez organizację CEFORALP we Francji programu zaprezentowano uwarunkowania towarzyszące grupowemu wdrażaniu koncepcji Lean w MŚP sektora produkcyjnego oraz przedstawiono korzyści jakie odniosły firmy uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

 • Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP

  W opracowaniu przedstawiono propozycję metodyki wprowadzania i wykorzystania elementów koncepcji Lean Six Sigma w sektorze MŚP. Metodyka została poddana weryfikacji w średniej wielkości francuskiej firmie produkcyjnej. Wnioski płynace z tej weryfikacji przyczyniły się do udoskonalenia proponowanych rozwiązań

 • Integration of Lean Manufacturing with ISO Management Systems in Enterprise

  Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the synergy and the advantage from the potential collaboration. This paper aims to present the possibility of integration Lean Management...

  Pełny tekst w portalu

 • VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

  Wydarzenia

  10-02-2020 09:00 - 11-02-2020 14:00

  Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

 • Teaching management skills to software develop- ment teams through the lean start-up methodology

  Publikacja

  - 2014

  In order for development teams to understand the impact of software development on value delivery it is important that all team members, including software engineers, possess adequate management skills which not always have been acquired during university education. The lean start-up methodology techniques enable new ventures to test hypothesis, gather customer feed- back and create a minimum viable product. The obtained information...

 • Lean Management. Joanna Czerska

  Kursy Online

  Kurs Lean Management to 15h materiał teoretyczny on-line z mini zadaniami, którego istotnym rozwinięciem jest 30h ćwiczeń realizowanych w trybie stacjonarnym, czyli podczas naszych wspólnych zajęć. Celem materiału teoretycznego jest przybliżenie Wam tzw. WHY?, czyli przyczyn, dla których wiedza, którą będziemy Wam przekazywać i umiejętności, które zdobywać będziecie podczas ćwiczeń stanowią wartość dla przedsiębiorstw i jej...

 • Koncepcja Lean Management w podnoszeniu efektywności ekonomicznej produk- cji.**2002, 310 s. 104 rys. 60 tab. 13 wykr. bibliogr. 114 poz.+ 13 załącz. maszyn. Rozprawa doktorska (19.06.02) Promotor: dr hab. inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG

  Publikacja

  - 2002

  .

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski kieruje Katedrą Nauk o Jakości (wcześniej Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-2009 pracował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk techniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i m.in. kierował Zakładem Inżynierii Jakości i Metrologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne...

 • Visual Management as the support in building the concept of continuous improvement in the enterprise

  The following article presents one of the selected tools of the Lean Management concept – visual management. This method enables enterprises to strengthen their process of continuous improvement. Due to the support of visual management, it is possible to manage information more effectively by the managerial board and to improve communication process within in the particular company. In the first part, the author describes the concept...

  Pełny tekst w portalu

 • Lean Construction Journal

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Szary Pomoc

  eISSN: 1555-1369

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji. Moje motto to: „Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość.”   William Shakespeare W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim jest człowiekiem.Moja przygoda z Lean rozpoczęła się, podczas pisania pracy...

 • Employee Suggestion Program as a way to involve employees in improving business processes

  Publikacja

  - 2017

  The following article presents one of the Lean Management tools – employee suggestion program. Companies consider this method as a way to involve employees in improving business processes. In the first part of the article the author explained the idea of the Japanese management system. The next part presents the philosophy of Kaizen, which is crucial for proper implementation of Lean Management concept in the company. Moreover,...

  Pełny tekst w portalu

 • Assessment of the Small Enterprise’s Maturity to Improvement Projects Based on the Lean Six Sigma Concept

  Publikacja

  This paper explores the methodology to assess the maturity of small enterprise of building masonry sector to implement integrated approach of Lean Six Sigma. For this purpose survey data from senior managers were used. Quantitative method of the case organization’s needs and capabilities in the scope of Lean Six Sigma project implementation was applied. The value of maturity indicator for Lean Six Sigma projects dedicated to the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Leja dr hab. inż.

  Krzysztof Leja, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań...

 • International Journal of Lean Six Sigma

  Czasopisma
  SHERPA RoMEO Zielony Pomoc

  ISSN: 2040-4166

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Autor ponad 100 publikacji naukowych (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) z zakresu zarządzania działalnością usługową, doskonalenia podmiotów, w tym podmiotów leczniczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują obszary związane z dojrzałością i doskonałością przedsiębiorstw w różnych aspektach ich działalności. Uczestniczył w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe...

 • Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App

  The dot-com bubble in the 1990s made the technology industry aware that even excellent ideas backed by amazing teams are not sufficient to ensure a startup’s success. The biggest risk of startups is that they have to operate within many uncertainties, their market and customers are unknown, and their business model is not yet validated. Therefore, successful execution of such a venture requires a rigorous process that would validate...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • KM supported process improvement

  Publikacja

  - 2006

  The corporate universe nowadays is full of change initiatives andimprovement philosophies. However,only few have proved successful enough to be integrated into regular operations a worldwide leading companies.In this context Six Sigma projects and Lean action workouts emerge as he most effective practices.In this paper we argue that there is a considerable potential to enhance them using Knowledge Management methodology and benefit...

 • Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht

  Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples

  Publikacja

  - 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

 • The 5S methodology as a tool for improving organization of production

  Publikacja

  The chapter presents the 5S method as a tool for continuous improving lean management processes, whose task is to create a highly efficient, clean, and ergonomic working environment. The method is presented as a collection of 5 simple rules, and at the same time it is a tool that allows you to control the workplace visually. The history of the 5S tool originates from Japanese philosophy, namely the five basic elements of the system: Seiri...

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

  Publikacja

  Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów...

 • Anna Zielińska dr

  Od 2016 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. członek rady International Project Management Association Young Crew Polska. Autorka licznych publikacji naukowych zakresu zarządzania antykryzysowego, zarządzania projektami i programami zdrowotnymi oraz doskonalenia podmiotów gospodarczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie programami i projektami, nowoczesne...

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja...

 • Angelica Pegani Mgr

  Osoby

  Absolwentka studiów medioznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim (BA, 2013), studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim (MA, 2016) oraz nauk o zarządzaniu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej (PgD, 2018). Obecnie, studentka studiów Executive MBA (EMBA, 2021) i Doctor of Business Administration (DBA, 2021) w Głównej Szkole Menedżerskiej (Collegium Humanum) oraz Apsley Business School w Londynie, we współpracy...

 • Wybrane aspekty oceny satysfakcji i lojalności klientów i pracowników

  Celem artykułu jest przedstawienie propozycji oryginalnego modelu pozwalającego lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się satysfakcji i lojalności klientów i pracowników oraz umożliwiającego porównywanie satysfakcji klientów różnych przedsiębiorstw w oderwaniu od ich specyfiki branżowej. Zaprezentowany model opiera się na mechanizmach przyczynowo-skutkowych i pozwala na stawianie kwantyfikowalnych celów, dając w rezultacie...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności

  Publikacja

  - 2020

  Książka opisuje problematykę jakości w kontekście metod wytwarzania oprogramowania. Składa się z 22 rozdziałów podzielonych na 6 części: Znaczenie jakości oprogramowania, Podstawowe pojęcia i problemy jakości, Jakość w ujęciu klasycznym, Pomiary jakości, Dokumentacja i normy jakości procesu, Jakość w podejściu zwinnym. Zebrany materiał pokazuje ewolucję podejścia do jakości w klasycznych metodykach wytwarzania (od modelu kaskadowego...

 • Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE

  Publikacja

  - 2020

  Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w sposób holistyczny, w odniesieniu do stale zmieniających się możliwości i wyzwań. Oddawana do rąk Czytelników monografia wnosi wkład w wypełnianie wspomnianej luki, przede wszystkim poprzez:...

 • The Kaizen Philosophy. Development of the International Company Based on Japanese method

  Publikacja

  - 2017

  Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy "...

 • Webinarium o metodologii TRIZ

  Wydarzenia

  17-12-2020 14:00 - 17-12-2020 16:00

  Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu metodologii TRIZ, które odbędzie się 17.12.2020 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja uczestników.

 • Adam Przybyłek dr

  stopień doktora uzyskany w grudniu 2011 od Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG od 2012 zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, WETI PG; wcześniej pracował jako asystent w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG oraz instruktor w Akademii CISCO zainteresowania badawcze: programowanie aspektowe, metodyki zwinne, modelowanie procesów biznesowych więcej informacji na stronie domowej: http://przybylek.wzr.pl

 • Lean Six Sigma Black Belt

  Kursy Online

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

  1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R...

 • Elwira Brodnicka dr inż.

 • Doskonalenie strumienia wartości

  Publikacja

  - 2009

  Książka ta ma na celu praktyczne ujęcie problemu optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji Lean (z ang. Lean – szczupły) i jej narzędziu Mapowania Strumienia Wartości. Prezentowane podejście do Mapowania Strumienia Wartości jest spójne z innymi pozycjami literaturowymi w tym zakresie. Jednak moje dziesięcioletnie doświadczenie zdobywane w toku kilkudziesięciu projektów wskazało mi dodatkowe...

 • Podstawy metodyki projektowania i wprowadzania koncepcji Lean Six Sigma w sektorze mniejszych organizacji sektora produkcyjnego na przykładzie badań empirycznych

  Publikacja

  - 2013

  W opracowaniu przedstawiono najważniejsze spostrzeżenia będące wynikiem badań dotyczących metodyki Lean Six Sigma przeprowadzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw . Na podstawie tych badań sformułowano warunki jakim musi odpowiadać metodyka projektowania i wykorzystania LSS w sektorze MŚP. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia trwałości przyjętych rozwiązań metodycznych.

 • How to adapt Lean Six Sigma to improve performance of SMEs of manufacturing sector

  Publikacja

  The main objective of the paper is to present the utilitarian effect of the adaptation of the Lean Six Sigma concept and its implementation in the small and medium-sized enterprises of the manufacturing sector. The original methodology was developed on the basis of research carried out in the Polish and French enterprises from 2009 to 2011. In the case of SMEs, the use of the concept of Lean Six Sigma is much less common, as...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Green Lean in Services

  The study presents the basic aspects of the improvement of the company useing Green Lean concept. The authors refer to the basics of the concept, present its theoretical aspects together with a revew of possible actions to eliminate the green waste. All these considerations refer to the service activities of any kind in order to maintain holistic approach of the research.