Wyniki wyszukiwania dla: LICZBA DOMINOWANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LICZBA DOMINOWANIA

Wyniki wyszukiwania dla: LICZBA DOMINOWANIA

 • LICZBA PODZIAŁOWA DLA DOMINOWANIA W GRAFACH

  Publikacja

  - Rok 2014

  W PRACY ROZWAŻAMY 6 RODZAJÓW ZBIORÓW DOMINUJĄCYCH ORAZ LICZB ZWIĄZANYCH Z TYMI ZBIORAMI: KLASYCZNĄ LICZBĘ DOMINOWANIA, LICZBĘ DOMINOWANIA TOTALNEGO, PARAMI, SŁABO-SPÓJNEGO, 2-DOMINOWANIA I DOMINOWANIA WYPUKŁEGO. W PRACY ROZWAŻAMY WPŁYW TRZECH OPERACJI NA KRAWĘDZIE GRAFU: USUWANIE KRAWĘDZI Z GRAFU, JEDNOKROTNY PODZIAŁ PEWNEJ LICZBY KRAWĘDZI I PODZIAŁ WIELOKROTNY JEDNEJ KRAWĘDZI. BADAMY ZWIĄZKI TYCH OPERACJI Z ROZWAŻANYMI LICZBAMI...

 • The outer-connected domination number of a graph

  W pracy została zdefiniowana liczba dominowania zewnętrznie spójnego i przedstawiono jej podstawowe własności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Weakly connected domination subdivision numbers

  Liczba podziału krawędzi dla dominowania słabo spójnego to najmniejsza liczba krawędzi jaką należy podzielić, aby wzrosła liczba dominowania słabo wypukłego. W pracy przedstawione są własności liczby podziału krawędzi dla dominowania słabo spójnego dla różnych grafów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dominowanie w grafach

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważanych jest pięć liczb dominowania: klasyczna liczba dominowania, liczba dominowania spójnego, liczba dominowania słabo spójnego, liczba dominowania słabo wypukłego i liczba dominowania wypukłego. Rozważane są pewne ograniczenia na liczby dominowania, równości między poszczególnymi liczbami, wpływ usuwania krawędzi lub zbioru krawędzi na liczby dominowania i NP-zupełność problemów dominowania.

 • Graphs with equal domination and 2-distance domination numbers

  W publikacji scharakteryzowane są wszystkie te drzewa i grafy jednocykliczne, w których liczba dominowania oraz liczba 2-dominowania na odległość są sobie równe.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Paired bondage in trees

  Publikacja

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Liczba wiązania grafów krawędziowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Liczba wiązania b(G) grafu G jest mocą najmniejszego zbioru krawędzi, których usunięcie z grafu G prowadzi do grafu o liczbie dominowania większej niż gamma(G). Pokazujemy ogólne ograniczenia dla liczby wiązania grafu krawędziowego dowolnego grafu spójnego i grafu pełnego. Ponadto rozważamy liczbę wiązania grafów krawędziowych dla szczególnych przypadków drzew.

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • On the doubly connected domination number of a graph

  W pracy została zdefiniowana liczba dominowania podwójnie spójnego i przedstawiono jej podstawowe własności.