Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA ROZMYTA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA ROZMYTA

Wyniki wyszukiwania dla: LOGIKA ROZMYTA

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Employing fuzzy logic to processing of loudness scaling test results

  Publikacja

  W procesie dopasowania współczesnych aparató słuchowych wymagana jest znajomość charakterystyki dynamiki słyszenia. Charaketrystyka dynamiki słyszenia wyznaczana jest na podstawie wyników testu skalowania głośności. Problem w tym, że wyniki testu skalowania głośności wyrażone są w skali kategorii oceny wrażenia głośności, natomiast aparaty słuchowe wymagają parametrów określonych na skali numerycznej. Logika rozmyta jest jedną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking

  Publikacja

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych...

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję naszego Wydziału związaną z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył profesor Jerzy...

 • Michał Czubenko dr inż.

  Michał Czubenko jest absolwentem roku 2009, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie automatyka i robotyka. Obecnie jest adiunktem na tym samym wydziale, związanym z Katedrą Systemów Decyzji i Robotyki. W 2012 roku odbył trzymiesięczny staż w Kingston University London. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego na 12. Międzynarodowej Konferencji na temat Diagnostyka Procesów...

 • Expert media approach to hearing aids fitting

  W artykule zaprezentowano problematykę dopasowania protez słuchu. Przedstawiono system ekspercki, który pozwala na znalezienie charakterystyk aparatu słuchowego adekwatnego do uszkodzenia słuchu. System został oparty o metodę zbiorów przybliżonych i logikę rozmytą.

 • Hybrid system of safe ship steering in a collision situation at sea

  Publikacja
  • A. Łebkowski
  • R. Smierzchalski

  - Rok 2003

  ...

 • Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego i logiki rozmytej do kierowania statkiem

  Publikacja
  • A. Łebkowski
  • R. Smierzchalski

  - Rok 2003

  Rozwój technik komputerowych w ostatnich latach, wpłynął na zmiany w sposobie prowadzenia nawigacji na współczesnym statku floty handlowej. Dysponując doświadczeniami związanymi z zatonięciem promu ''Estonia'', pod pokładem którego życie utraciły 852 osoby (95 ciał odnaleziono, 757 uznano za zaginione) oraz innych jednostek morskich, opracowano Konwencję STCW-95 nakładającą na oficerów nawigacyjnych i personel pokładowy, obowiązek...

 • Comparative studies of manufacturing strategies within multi-machine production systems using simulation

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaprezentowano metodykę budowy struktur przestrzennych systemów produkcji typu gniazdowego wg zasad technologii grupowej, wykorzystując zaproponowane modele i algorytmy analizy zbiorów/relacji rozmytych. Generowane, z wykorzystaniem tych algorytmów, przebiegi procesów porównywano z przebiegami procesów w strukturach przestrzennych typu hybrydowego, tj. o wspólnych zasobach. Odnosząc się do zdefiniowanego studium przypadku, wykazano...

 • Hybrid system of safe ship steering at sea

  Publikacja
  • A. Łebkowski
  • R. Smierzchalski

  - Rok 2003

  Przedstawiony hybrydowy system sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej na morzu, ma umożliwić nawigatorowi podjęcie decyzji pozwalającej na bezpieczne przejście przez dany akwen z uwzględnieniem warunków pogodowych, i spotkanych ograniczeń nawigacyjnych o charakterze statycznym i dynamicznym. System ten łączy pracę dwóch technik komputerowych, algorytmów ewolucyjnych do wyznaczania optymalnej ścieżki przejścia i sterowania rozmytego...

 • Evolutionary - fuzzy hybrid system of steering the moveable object in dynamic environment

  Publikacja
  • A. Łebkowski
  • R. Smierzchalski

  - Rok 2003

  ...

 • Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono Inteligentny Modeler Graficzny (IMG), integrujący proces projektowania w systemach CAD. IMG integruje dwie podstawowe fazy projektowania : fazę konstruowania z fazą analziy konstrukcji. Podstawą integracji stałą się metoda Graphic Data Edition (GDE) rozpoznawania rysunku, oprata na koncepcji Logiki Rozmytej. Metoda GDE pozwoliła na zbudowanie modelera rozmytego, mającego za zadanie rozpoznanie rysunku i wygenerowanie...

 • Rozmyte algorytmy diagnostyki układów sterowania procesami przemysłowymi - Przykład laboratoryjny

  Publikacja

  W niniejszej pracy prezentuje się przykład zastosowania algorytmów detekcji usterek opartych na modelach rozmytych w systemie diagnostyki układu laboratoryjnego trzech połączonych zbiorników. Pomimo prostoty realizowanej koncepcji układowej, system ten jest przykładem często występującego w praktyce złożonego procesu przemysłowego. W przeprowadzonych badaniach do oceny stanu procesu oraz realizacji zadań diagnostycznych wykorzystuje...

 • Application of a fuzzy neural network for river water quality prediction

  Publikacja

  - CHEMIA ANALITYCZNA - Rok 2006

  Monitoring i modelowanie zmian w jakości wód powierzchniowych stanowią jeden z kluczowych elementów monitoringu i zarządzania ochroną środowiska na skalę globalną. Kontrolowanie tak złożonych i nieliniowych w swojej charakterystyce obiektów, jakimi są rzeki, jest trudnym zadaniem. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się modele matematyczne, jednak czasem wymagają one bardzo dużej ilości danych, lub czas oczekiwania na odpowiedź...

 • Wykorzystanie logiki rozmytej do regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z wybranymi odnawialnymi źródłami energii

  W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Applying Fuzzy Logic of Expert Knowledge for Accurate Predictive Algorithms of Customer Traffic Flows in Theme Parks

  This study analyzes two forecasting models based on the application of fuzzy logic and evaluates their effectiveness in predicting visitor expenditure and length of stay at a popular theme park. The forecasting models are based on a set of more than 600 decision rules constructed in the form of a complex series of IF-THEN statements. These algorithms store expert knowledge. A descriptive instrument that records the individual visitor's...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono hybrydowy system wspomagania projektowania statku oparty na metodologii CBR z wykorzystaniem wybranych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak: system ekspertowy Exsys Developer wraz z logiką rozmytą, relacyjna baza danych Access oraz sztuczna sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędów. System przewidziany jest do wspomagania projektowania wstępnego statku, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty...

 • New method for personalization of avatar animation

  Publikacja

  The paper presents a method for creating a personalized animation of avatar utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible to achieve....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules

  Publikacja

  Rozdział przedstawia nową metodę przetwarzania komputerowych animacji postaci. Wykorzystuje ona wnioskowanie rozmyte, oparte na regułach i funkcjach przynależności uzyskanych w procesie analizy wyników testów subiektywnej oceny jakości animacji. W trakcie przetwarzania do animacji automatycznie dodawane są nowe fazy ruchu, co skutkuje poprawą jakości wizualnej oraz zmianą płynności i stylizacji ruchu w sposób zamierzony. W referacie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2009

  Celem badawczym rozprawy było wykazanie możliwości wykorzystania inteligentnych metod obliczeniowych, głównie logiki rozmytej, w animacji komputerowych postaci. Powstał system pozwalający w sposób półautomatyczny tworzyć animacje płynne i nacechowane stylistycznie. Poprawność wykorzystanego podejścia została zweryfikowana w toku testów oceny z udziałem dużej liczby widzów-ekspertów.

 • Metoda i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  Głównym celem rozprawy było opracowanie systemu miksowania dźwięku za pomocą gestów rąk wykonywanych w powietrzu oraz zbadanie możliwości oferowanych przez takie rozwiązanie w porównaniu ze współczesną metodą miksowania sygnałów fonicznych, wykorzystującą środowisko komputera. Opracowany system rozpoznaje zarówno dynamiczne jak i statyczne gesty rąk. Rozpoznawanie gestów dynamicznych zrealizowano w oparciu o metody logiki rozmytej...

 • A fuzzy logic model for forecasting exchange rates

  Publikacja

  This article is devoted to the issue of forecasting exchange rates. The objective of the conducted research is to develop a predictive model with the use of an innovative methodology - fuzzy logic theory - and to evaluate its effectiveness in times of prosperity and during the financial crisis. The model is based on sets of rules written by the author in the form of IF-THEN, where expert knowledge is stored. This model is the result...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie przetwarzania rozmytego w animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat przedstawia projekt systemu ekspertowego do tworzenia animacji komputerowych. Założono, iż wykorzystanie reguł animacji tradycyjnej i przetwarzania rozmytego może przyspieszyć proces tworzenia animacji komputerowych i pozwoli uzyskiwać animacje o wysokiej jakości wizualnej, nie ustępujące anima-cjom przygotowanym w całości przez animatora. Wejściem do systemu jest prosta animacja oraz opis ruchu pożądanego przez użytkownika....

 • Możliwości zastosowania elementów logiki rozmytej do oceny ryzyka środowiskowego statków

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono możliwości adaptacji miękkich metod analizy systemowej do oceny ryzyka środowiskowego statków; zarówno na etapie ustalania danych niezawodnościowych, wyznaczania prawdopodobieństw zdarzeń niebezpiecznych dla środowiska oraz oceny skutków uwolnienia zanieczyszczeń ze statków.

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Diagnostyka uszkodzeń analogowych we wbudowanych systemach elektronicznych z wykorzystaniem interpretera logiki rozmytej

  Przedstawiono nowe podejście samo-testowania toru analogowego w systemie wbudowanym sterowanym mikrokontrolerem. Podejście to bazuje na metodzie detekcji i lokalizacji pojedynczych uszkodzeń parametrycznych i katastroficznych elementów pasywnych w układach analogowych. W etapie pomiarowym badany tor analogowy pobudzany jest okresowym przebiegiem prostokątnym generowanym przez mikrokontroler, a jego odpowiedź jest próbkowana przez...

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  - Rok 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

 • Optymalizacja poziomów napięć i rozpływów mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem logiki rozmytej – referat konferencyjny

  Referat prezentuje zagadnienia związane ze sterowaniem poziomami napięć w systemie elektroenergetycznym. Rozważana jest autorska metody optymalizacji rozpływu mocy biernej, prowadząca do poprawy warunków napięciowych w systemie elektroenergetycznym i ograniczenia strat mocy czynnej. Opracowana metoda optymalizacyjna bazuje na procedurze opartej o logikę rozmytą, wspomaganej algorytmem gradientowym. Metoda została zaimplementowana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie operacji nagniatania w elastycznie zautomatyzowanym systemie obróbkowym

  Publikacja

  W architekturze kontroli elastycznie zautomatyzowanego systemu wytwarzania, monitoring ma na celu określenie stanu systemu w każdej chwili. Jest to funkcja informacyjna, która dostarcza danych do modułów wspomagających podejmowanie decyzji w funkcji nadzoru i optymalizacji. Klasycznie na monitorowanie składają się dwa zadania: wykrywania i diagnozowania. Rolą wykrywania jest określenie uszkodzeń w nadzorowanym systemie. Przy projektowaniu...

 • Warning systems of enterprises against the risk of bankruptcy : Artificial intelligence in financial management.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Jest to tłumaczenie na jęz.angielski monografii autora z 2010 roku. Monografia została podzielona na trzy części. I tak, w części pierwszej przedstawiono ocenę przyczyn upadłości firm ze względu nie tylko na źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne) przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, ale także na etap kryzysu, w jakim ono się znajduje, cechy "demograficzne" organizacji i rodzaj upadłości. Zdefiniowano również czynniki wpływające...

 • Fuzzy logic in financial management

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • A New Method for Automatic Generation of Animated Motion

  Publikacja

  - Rok 2012

  A new method for generation of animation with a quality comparable to a natural motion is presented. Proposed algorithm is based on fuzzy description of motion parameters and subjective features. It is assumed that such processing increases naturalness and quality of motion, which is verified by subjective evaluation tests. First, reference motion data are gathered utilizing a motion capture system, then these data are reduced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie logiki rozmytej do wyboru wariantu obróbki w procesie korekcji wymiaru

  Publikacja

  - Rok 2012

  Celem było stworzenie systemu wspomagającego sterowanie pracą elastycznego gniazda obróbkowego, opartego na modelu algorytmicznym i wykorzystującego zasady logiki rozmytej. Przeprowadzono badania wstępne z zakresu zużycia ostrza w procesie obróbki wiórowej oraz doboru parametrów procsu obróbki nagniataniem. Przedstawiono stanowisko badawcze i zastosowane oprogramowanie. Został zaproponowany model-schemat opisujący funkcjonowanie...

 • Wykorzystanie logiki zbiorów rozmytych w określaniu lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  Określenie właściwej lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia pracy systemu, jak i ekonomii. Dlatego też poszukuje się takich metod wspomagających analizę pracy i rozwoju systemu, które byłyby w stanie wskazywać najbardziej optymalne rozmieszczenie i parametry tych dodatkowych źródeł. W referacie skoncentrowano się na wykorzystaniu logiki rozmytej do...

 • Lokalizacja źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem zbiorów rozmytych

  Publikacja

  Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego jest właściwe rozmieszczanie nowych źródeł mocy biernej w systemie, tzn. takie, aby ich liczba była możliwie najmniejsza przy ich jak największej efektywności. W referacie przybliżono wybrane stosowane na świecie metody służące określaniu lokalizacji w systemie elektroenergetycznym źródeł mocy biernej w oparciu o logikę zbiorów rozmytych. Zaprezentowano...

 • Zastosowanie regulatora o logice rozmytej do sterowania trójwymiarowym modelem suwnicy

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zaprezentowano budowę układu automatycznej regulacji położenia ciężaru dla trójwymiarowego modelu suwnicy. Zaproponowany został układ bazujący na regulatorze opartym o logikę rozmytą. Obiektem sterowania jest trójwymiarowy model matematyczny suwnicy, którego parametry zostały obliczone na podstawie danych o istniejącej suwnicy przemysłowej. Poprawność doboru parametrów została zweryfikowana poprzez szereg eksperymentów....

 • Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości

  Publikacja

  Artykuł dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Porównano w nim dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania oparty na działaniu sztucznej inteligencji oraz analizę dyskryminacyjną.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Music Mixing Process Controlled by Hand Gestures

  Publikacja

  W referacie przedstawiono system umożliwiający sterowanie procesami miksowania śladów nagrania muzycznego za pomocą gestów rąk. Przybliżono podstawy wielomodalnej percepcji argumentujące potrzebę powstania tego typu systemu oraz założenia przyjęte w trakcie jego tworzenia. Część sprzętowa systemu składa się z rzutnika multimedialnego, kamery internetowej, komputera klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemu oraz ekranu dla...

 • Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

  W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego...

 • Behavior Analysis and Dynamic Crowd Management in Video Surveillance System

  A concept and practical implementation of a crowd management system which acquires input data by the set of monitoring cameras is presented. Two leading threads are considered. First concerns the crowd behavior analysis. Second thread focuses on detection of a hold-ups in the doorway. The optical flow combined with soft computing methods (neural network) is employed to evaluate the type of crowd behavior, and fuzzy logic aids detection...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

  W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

 • Gesture-based computer control system applied to the interactive whiteboard

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the gesture-based computer control system coupled with the dedicated touchless interactive whiteboard is presented. The system engineered enables a user to control any top-most computer application by using one or both hands gestures. First, a review of gesture recognition applications with a focus on methods and algorithms applied is given. Hardware and software solution of the system consisting of a PC, camera, multimedia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fuzzy rule-based dynamic gesture recognition employing camera & multimedia projector

  Publikacja

  - Rok 2010

  In the paper the system based on camera and multimedia projector enabling a user to control computer applications by dynamic hand gestures is presented. The main objective is to present the gesture recognition methodology which bases on representing hand movement trajectory by motion vectors analyzed using fuzzy rule-based inference. The approach was engineered in the system developed with J2SE and C++ / OpenCV technology. OpenCV...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Utilization of fuzzy rules in computer character animation

  Publikacja

  - Rok 2010

  The chapter presents a method for automatic enhancement of computer character animation utilizing fuzzy inference. First the user designs a prototype version of animation, with keyframes only for important poses, roughly describing the action. Then animation is enriched with new motion phases calculated by the fuzzy inference system using descriptors given by the user. Various degrees of motion fluency and naturalness are possible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Computer animation system based on rough sets and fuzzy logic

  A fuzzy logic inference system was created, based on the analysis of animated motion features. The objective of the system is to facilitate the creation of high quality animation by analyzing personalized styles contained in numerous animations. Sequences portraying a virtual character acting with a differentiating personalized style (natural or exaggerated) and various levels of fluidity were prepared and subjectively evaluated....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publikacja

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Wykorzystanie logiki rozmytej do diagnostyki uszkodzeń części analogowych w elektronicznych systemach wbudowanych

  W pracy przedstawiono nowe podejście zastosowania modelowania rozmytego do diagnostyki uszkodzeń części analogowej elektronicznych systemów wbudowanych mieszanych sygnałowo przy wykorzystaniu środków programowych i sprzętowych mikrokontrolera sterującego systemem. Zaprezentowano sposób tworzenia słownika uszkodzeń, najważniejsze parametry rozmytych modeli detekcji i lokalizacji uszkodzeń oraz opis działania programowego procesora...