Wyniki wyszukiwania dla: LOGISTYKA USUWANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: LOGISTYKA USUWANIA

Wyniki wyszukiwania dla: LOGISTYKA USUWANIA

 • Logistyka twarda HL systemów usuwania odpadów komunalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zadnia techniczne i organizacyjne budowy oraz eksploatacji sieci usuwania odpadów komunalnych. Omówiono procedurę budowy sieci na przykładzie obsługi małego osiedla.

 • Logistyczne aspekty usuwania odpadów komunalnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logistyka usuwania odpadów komunalnych stanowi ważny element logistyki miejskiej. Przedstawiono zadania logistyki miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usuwania odpadów. Zaproponowano kryterium efektywności ekonomicznej sieci usuwania odpadów, powiązane z wyposażeniem technicznym pojazdów eksploatowanych w tych sieciach.

 • Ewolucyjne planowanie bezpiecznych trajektorii statków oparte na zmodyfikowanym diagramie Cockcrofta.

  Publikacja

  Artykuł przedstawia kontynuację badań autora nad planowaniem bezpiecznych trajektorii statków za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Prezentowana metoda poszukuje optymalnego zbioru bezpiecznych trajektorii wszystkich statków biorących udział w spotkaniu. Bieżąca wersja metody zakłada ograniczoną widoczność i obowiązywanie Prawidła 19 Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) zamiast Prawideł 11 – 18. Artykuł...

 • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zespoły Badawcze

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

 • Montaż jako końcowa faza wytwarzania

  Przedstawiono przypadek montażu zewnętrznego dużego urządzenia dźwignicowego przerwanego z powodu katastrofy. Na tym przykładzie omówiono techniczno-logistyczne zagadnienia montażu zewnętrznego.

 • Transport samochodowy jako element logistyki HL w miejskiej sieci usuwania odpadów komunalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono podział na zadnia techniczne HL i organizacyjne SL budowy oraz eksploatacji sieci usuwania odpadów komunalnych. Zaproponowano kryterium oceny efektywności oraz algorytm budowy miejskiej sieci usuwania odpadów komunalnych. Omówiono procedurę budowy sieci na przykładzie obsługi małego siedla.

 • Technological logistics HL as a factor in distribution network effectivness

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono podział kompetencyjny logistyki i wskazano na znaczenie logistyki technicznej HL (HardLogistics). Jako przykład wpływu logistyki HL na efektywność ekonomiczną systemu dystrybucji zamieszczono wyniki symulacji wyniku eksploatacji pojazdów samochodowych o różnym wyposażeniu w urządzenia przeładunkowe.