Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING ORGANIZACJI NIEDOCHODOWYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING ORGANIZACJI NIEDOCHODOWYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING ORGANIZACJI NIEDOCHODOWYCH

 • Marketing w organizacjach niedochodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa

  Publikacja

  Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing relacji - istota i czynniki wpływające na sukces

  Publikacja

  Marketing relacji (relationship marketing) jest przedmiotem zainteresowania badaczy od lat 80-tych. Początkowo był wiązany z sektorem usług, a także działalnością marketingową na rynkach B-2-B. Jednak z czasem stwierdzono, że ma zastosowanie we wszystkich typach organizacji. Obecnie budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku. W artykule przedstawiono istotę marketingu relacji, jego wpływ na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • PRZEGLĄD ORGANIZACJI

  Czasopisma

  ISSN: 0137-7221 , eISSN: 2545-2622

 • Zarządzanie marką w dobie nadpodaży

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest wskazaniu wyzwań stojących przed menedżerami marki wobec nadpodaży marek, produktów i informacji, będącymi pośrednią przyczyną marginalizacji marketingu jako funkcji wielu przedsiębiorstwach o organizacji „silosowej”, gdzie marketing często ograniczany jest do funkcji promocji. Wspomniane okoliczności, zdaniem autorki, mogą prowadzić zarówno do dalszej marginalizacji marketingu w wyniku spadku znaczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty zachowań internautów a skuteczny proces komunikacji marketingowej

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pozyskiwania internetowych treści związanych z organizacjami lub produktami oraz dzielenia się nimi z innymi. W publikacji zwrócono uwagę na potrzebę zmiany postrzegania roli internautów w procesie komunikacji marketingowej. Ponadto, artykuł nawiązuje do koncepcji inbound marketing. Koncepcja ta dotyczy nie tylko przyciągania klientów do firmy i jej produktów. Chodzi w niej o by poprzez...

 • LOCAL E-MARKETING AND PHARAMACY SELECTION PROCESS AMONG CURRENT AND PROSPECTIVE CONSUMERS

  Publikacja

  - Rok 2016

  WORK OBJECTIVES:  To examine whether and to what extent a company's presence in Google Search mobile results, and Google Maps service search results, affects pharmacies' acquisition of new consumers   RESEARCH QUESTIONS: Does the presence of pharmacies in Google MyBusiness increase the number of their customers ? Is the increase in the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?

  Publikacja

  Negatywny wizerunek marketingu postrzeganego jako koncepcja kreująca nowe potrzeby i nakłaniająca klientów do zwiększania konsumpcji spowodował, że marketing wydaje się być sprzeczny z ideą rozwoju zrównoważonego i społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono rozważania czy rzeczywiście tak jest i czy stosowanie działań marketingowych jest rozbieżne z celami rozwoju zrównoważonego . Stwierdzono, że realizowanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Etyka marketingu - czy marketing jest etyczny?

  Publikacja

  Od jakiegoś czasu pojawiają się krytyczne głosy wobec marketingu, jako działań nieetycznych, wycelowanych przeciwko klientom i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek marketingu jest w tym kontekście negatywny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy marketing jest etyczny. Stwierdzono, że istotą marketingu jest dbanie o dobro interesariuszy przedsiębiorstw oraz łączenie interesu firmy, klientów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Services Marketing Influence On Marketing Theory Evolution,

  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The discovery of differences between tangible goods and services in the 1970s was one of the most landmark moments in the history of marketing with an emphasis being shifted to the need for using different/diversified marketing activities while dealing with various industries and types of products. The objective of this article is to briefly characterise the evolution of the marketing thought and to present the crucial influence...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dariusz Dąbrowski dr hab. inż.

 • Possibilities of applying standard tools of promotion in place marketing

  The purpose of this article is to present the tools of promotion that can be used by local government units in the developing and implementing of marketing strategies. The article evaluates a set of four basic tools of promotion comprising advertising, public relations and publicity, sales promotion and personal selling. This group was supplemented by direct marketing, presented from the point of view of communication via the Internet.

 • Challenges of branding and marketing of clusters

  Clusters have proved to be powerful engine s of economic development in the European Union. Clusters and their stakehol ders can derive many benefits fr om a strong cluster brand. However, they face numerous branding and marketing challenges. Specifics of clusters, such as multiple stakeholders, make it difficult to forge a strong brand identity. This paper addresses the need to develop a cluster specific approach to branding and...

 • MARKETING STRATEGY - SPACE AS A PRODUCT.ARCHITECTURE AS A MARKETING DEVICE.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Space has its measurable financial value. From the economic point of view place can be treated as a product that fights for appearing in tourists' and investors' consciousnesses. Space - treated as the object of demand and supply - becomes an element in a marketing game. To reach its maximal value the given space should be competitive to other spaces, from which it wants to stand out. However, in the field of architecture - and...

 • A new concept of contemporary marketing

  Publikacja

  - Rok 2021

  Purpose: This conceptual paper aims to propose a new concept of marketing that responds well to the needs of a changing world, taking into account the continuous development of the service economy and the revolution in the development of the Internet and related tools. Methodology/Approach: The proposed concept is based on well-researched theories: service marketing, experience marketing, relationship marketing and digital marketing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MARKETING I RYNEK

  Czasopisma

  ISSN: 1231-7853

 • Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

  Czasopisma

  ISSN: 0009-4919 , eISSN: 2449-9390

 • Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych

  Publikacja

  W artykule scharakteryzowana została koncepcja marketingu doświadczeń jako idea stanowiąca nowe podejście do wyróżniania się organizacji na konkurencyjnym rynku, a także swoiste uzupełnienie marketingu relacji w przedsiębiorstwach usługowych. Przedstawione zostały najważniejsze elementy wpływające na budowanie doświadczenia klientów. Szczególną uwagę zwrócono na emocje i ich rodzaje, a także na proces doskonalenia doświadczeń i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing miedzynarodowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji,...

 • Marketing usług w języku cybernetyki.

  Publikacja

  W artykule zaproponowano koncepcję systemu marketingu usług na przykładzie firmy usługowej składającej się z kierownika i personelu świadczącego usługi. W zakresie tego systemu wyróżniono marketing wewnętrzny (mix I), marketing zewnętrzny (mix II) oraz marketing interakcyjny (mix III).

 • Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami

  Publikacja

  Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania...

 • Marketing zewnętrzny : promocja

  Publikacja

  - Rok 2005

  W opracowaniu omówiono pojęcie promocji, a także miejsce, jakie zajmuje ona w marketingu-mix. Szczególną uwagę poświęcono rozróżnieniu pomiędzy promocją a często utożsamianą z nią komunikacją marketingową. W dalszej części scharakteryzowano instrumenty promotion-mix: reklamę, public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą i sponsoring.

 • The role of ergonomics in architectonic and marketing operations

  Publikacja

  - Rok 2014

  The 20th century, along with the development of mass culture, brought a rapid increase of marketing communications significance. At first, this branch of art had an informational function associated with advertising operations. Nowadays, an increase of marketing specialists’ interest in influencing a human being by the space they stay in may be observed. Ergonomics plays an important role in such operations. The aim of this article...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Marketing relacji : Geneza relationship marketing i jego cele

  Publikacja

  Rozdział piąty opracowania dotyczy marketingu relacji. W pierwszym podrozdziale tego rozdziału prezentowana jest geneza relationship marketing. Interpretowane jest, w oparciu o definicje L. Berry'ego, A. Payne'a oraz M. Rydla i S. Ronkowskiego, pojęcie marketingu relacji. Dokonywana jest także prezentacja celów jakie stawiane są przed omawianą koncepcją. Cele te są charakteryzowane w oparciu o model sześciu rynków, model Gummessona,...

 • Konflikt w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale scharakteryzowano zjawisko konfliktu w organizacji. Omówiono m.in.: źródła sytuacji konfliktowych, formy i rodzaje konfliktów w organizacji, sposoby kierowania konfliktem i jego konsekwencje.

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Na wstępie scharakteryzowano przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Następnie odniesiono się do kwestii nazewnictwa w obszarze związanym z marketingowym zarządzaniem przestrzenią. Zidentyfikowano podobieństwa...

 • Marketing terytorialny - podstawowe założenia

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł podejmuje próbę przełożenia pojęcia marketingu na sferę odnoszącą się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Przedstawia charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Prezentuje różne ujęcia definicyjne oraz cechy charakterystyczne jednostek przestrzennych modyfikujące jego interpretację. Pokrótce charakteryzuje terytorialny marketing-mix.

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • The Crisis of Marketing Communication in the Era of Social Media

  The articles examines the widely discussed in literature the problem of marketing communication crisis resulting from the changes of the environment. These changes generate both new problems and also new solutions, e.g. social media. The practicioners are pursuing both effective and efficient solutions, in relation to the difficulties encountered while achieving market objectives via traditional methods and channels. In accordance...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między...

 • Negocjacje w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Experience marketing in the service of the “secular religion” of big tech

  Publikacja

  - Rok 2021

  The article proposes an interpretation of the meaning of experience marketing as a tool in the process of sacralisation of products, and in a broader context – the so-called secular religion accompanying some contemporary big tech organizations. The article is of theoretical nature and the authors have intended to explain how big tech corporations, in line with the concept of experience marketing (digital platforms, in particular),...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcja organizacji wirtualnej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W publikacji scharakteryzowano organizację wirtualną, jej infrastrukturę informacyjną, cechy współpracy wirtualnej oraz właściwości jej łańcucha wartości. Zaprezentowano także analizę SWOT dla tej organizacji oraz jej rolę w zarządzaniu strategicznym i możliwości wykorzystania przedsiębiorstwa wirtualnego w biznesie.

 • Concept for Perfecting the Marketing of New Technologies at Gdańsk University of Technology

  The chapter discusses the problem of improving the use of modern marketing achievements in the development and offering of new technologies, based on the experience of the Gdansk University of Technology (PG). Were discussed the concept, features, benefits and conditions of modern marketing, as well as the essence of the new technologies and ways of transferring them from scientific research units to the economy. Presented past...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Publikacja

  W artykule przedstawiono uzasadnienie, założenia oraz charakterystykę metody umożliwiającej określanie oddziaływania procesów realizowanych w organizacji na jej cele strategiczne. Metoda ta jest szczególnie przydatna w zorientowanych procesowo systemach zarządzania, wspierając ich diagnozowanie i usprawnianie. Przyjęte rozwiązania dostosowują opisaną metodę do potrzeb i możliwości małych i średnich organizacji.

 • Realistyczna droga doskonalenia organizacji

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2006

  W opracowaniu zaproponowano nową analityczną metodę przybliżonej oceny stanu doskonalonej organizacji.

 • Promotion and its tools in territorial marketing

  Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów promocji, które jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać w kształtowaniu i przy realizacji strategii marketingowej. W artykule przeanalizowano zestaw pięciu podstawowych narzędzi promocji, do których zalicza się reklamę, public relations i publicity, promocję sprzedaży oraz sprzedaż osobistą. Wymienioną grupe rozszerzono o marketing bezpośredni, który przedstawiono z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.

  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku

  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  W artykule zaprezentowano znaczenie satysfakcji – w kontekście koncepcji marketingu relacji – jako źródła sukcesu organizacji. Przedstawiono istotę pojęcia satysfakcji klienta w usługach oraz zaprezentowano modele satysfakcji usługobiorcy i sposoby jej oceny. Rozważania w obszarze przedmiotu badań dotyczą innowacyjnych usług informatycznych dedykowanych do potrzeb indywidualnych klientów biznesowych. Na podstawie studium przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział ten jest poświęcony zarządzaniu wiekiem na poziomie organizacji. Poza analizą literaturową, zamieszczono w nim szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem na poziomie organizacji. Zwrócono tu uwagę na wielopokoleniowe zespoły pracownicze, które sprzyjają wymianie wiedzy. W większości przypadkóww opisie dobrych praktyk zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia starszym pracownikom dostępu do szkoleń.

 • Prototyp modelu transformacji organizacji informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest propozycja budowy i wykorzystania modeli transformacji organizacji informatycznych mogących znaleźć zastosowanie w osiąganiu określonych poziomów dojrzałości zgodnych ze standardami CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration) Niniejszy tekst opisuje środowisko zaproponowanego przez autorów modelu SITAR (ang Simple IT Transformation AdvisoR). Model ten bazujący na wiedzy i doświadczeniu autorów został zaimplementowany...

 • Marketing w wybranych obszarach działalności : Marketing przemysłowy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono pojęcie marketingu przemysłowego i najważniejsze różnice między marketingiem wyrobów i usług konsumpcyjnych a marketingiem dóbr przemysłowych. Scharakteryzowano odbiorców na rynku dóbr przemysłowych. Przedstawiono proces zakupu dóbr przemysłowych. Zdefiniowano relacje dostawcy-nabywcy dóbr przemysłowych.

 • Market orientation and hotel performance: The mediating effect of creative marketing programs

  This work investigates the indirect effects between market orientation and hotel performance through creative marketing programs. The focus is on exploring the indirect effects between 1) customer orientation, competitor orientation, and cross-functional integration; and 2) hotel financial performance through two aspects of creative marketing programs, namely, novelty and meaningfulness. Through an empirical analysis using structural equation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing relacji we współczesnym świecie

  Publikacja

  - Rok 2020

  Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing a klimatyzacja

  Przedstawiono wyniki obliczeń projektowych oraz rozwiązanie konstrukcyjne klimatyzacji Klubu Muzycznego znajdującego się na terenie Gdańska. Oceniono koszty inwestycyjne rozwiązania. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących zarówno zapotrzebowania ze strony decydentów lokali gastronomicznych na urządzenia klimatyzacyjne jak i akceptowanych przez nich kosztów.

 • Marketing wewnętrzny

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono pojęcie marketingu wewnętrznego i zasady na których się opiera. Scharakteryzowano grupy instrumentów wykorzystywanych w marketingu wewnętrznym, takie jak badania wewnętrzne, komunikację wewnętrzną masową i osobistą, spotkania integracyjne, szkolenia i edukację wewnętrzną, motywacje materialne i pozamaterialne oraz czynniki integracji. Przedstawiono najważniejsze fazy i zadania procesu formułowania marketingu wewnętrznego...