Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING SPOŁECZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING SPOŁECZNY

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING SPOŁECZNY

  • Marketing w organizacjach niedochodowych

    Publikacja

    - Rok 2005

    Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.