Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING WEWNETRZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING WEWNETRZNY

Wyniki wyszukiwania dla: MARKETING WEWNETRZNY

 • Marketing terytorialny

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między...

 • Marketing wewnętrzny

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono istotę marketingu wewnętrznego i pojęcie klienta wewnętrznego. Przedstawiono kluczowe fazy i zadania procesu kształtowania marketingu wewnętrznego. Scharakteryzowano najważniejsze formy marketingu wewnętrznego. Omówiono uwarunkowania marketingu wewnętrznego oraz korzyści ze stosowania.

 • Marketing wewnętrzny

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono pojęcie marketingu wewnętrznego i zasady na których się opiera. Scharakteryzowano grupy instrumentów wykorzystywanych w marketingu wewnętrznym, takie jak badania wewnętrzne, komunikację wewnętrzną masową i osobistą, spotkania integracyjne, szkolenia i edukację wewnętrzną, motywacje materialne i pozamaterialne oraz czynniki integracji. Przedstawiono najważniejsze fazy i zadania procesu formułowania marketingu wewnętrznego...