Wyniki wyszukiwania dla: MATERIAŁY ZIARNISTE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MATERIAŁY ZIARNISTE

Wyniki wyszukiwania dla: MATERIAŁY ZIARNISTE

  • Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych

    W przemyśle spożywczym często stosujemy materiały sypkie (ziarna zbóż, produkty ich przemiału, cukier, dodatki smakowe, granulaty itp.). Prowadzonym operacjom stale towarzyszy segregacja utrudniając właściwe przetwarzanie. Poznanie mechanizmów segregacji staje się koniecznością. Omówiono istotę segregacji i podstawowe jej mechanizmy. Wiedza ta jest niezbędna do świadomego wpływania na zachowanie się zróżnicowanego materiału sypkiego.

  • Możliwości zmniejszania segregacji

    Przemysł spożywczy obok przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jest największym producentem i przetwórcą materiałów sypkich. Procesowi przetwarzania tych materiałów stale towarzyszy segregacja. Poznanie czynników wpływających na segregację umożliwia podjęcie działań minimalizujących jej skutki. W każdym rodzaju segregacji najefektywniejszą metodą minimalizowania segregacji jest ujednorodnienie materiału. Istnieją też metody...