Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA

Wyniki wyszukiwania dla: MECHANIKA

 • Numeryczna mechanika płynów

  Publikacja

  - Rok 2021

  Numeryczna mechanika płynów

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika Ogólna teoria i zadania

  Publikacja

  - Rok 2014

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

 • Tadeusz Sendzimir. Śladami wybitnego mechanika wynalazcy

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2009

  Przedstawiono życiorys i dokonania zawodowe Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego inżyniera technologa.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanika ogólna : Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em

  Publikacja

  - Rok 2015

  W książce zaprezentowano nową metodę studiowania mechaniki, umożliwiającą kształtowanie intuicji inżynierskiej. W tym celu wykorzystano program MATHCAD, który usprawnia żmudne obliczenia i pozwala zaoszczędzić czas na dokładną analizę rozważanych zjawisk oraz otrzymanych wyników. Książka polecana studentom na zajęcia z mechaniki ogólnej oraz jako praktyczną pomoc przy wykonywaniu prac dyplomowych, a także inżynierom szukającym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

  Czasopisma

  ISSN: 0209-2689 , eISSN: 2300-5211

 • Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Red. E. Kiliś.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono rozwiązywanie zadań z mechaniki ogólnej za pomocą programu MATHCAD. Zaprezentowano wykorzystanie możliwości tego programu zarówno w zakresie przekształceń symbolicznych i obliczeń numerycznych, jak i wizualizacji graficznych. W części pierwszej opisano program MATHCAD, kładąc akcent na te jego funkcje, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu zadań z mechaniki ogólnej. Część druga zawiera przykłady zadań...

 • Biobearings: where mechanics meets biology

  Stawy człowieka z punktu widzenia mechaniki są łożyskami ślizgowymi, jednak posiadają zupełnie inne właściwości niż łożyska przemysłowe. Artykuł omawia sposoby implementacji znanych zasad zachowania łożysk ślizgowych dla biołożysk z punktu widzenia materiałowego, uwzględniając te osiągnięcia w zakresie tribologii, biologii, chemii organicznej oraz inżynierii hodowli chrząstek, które są związane z łożyskami synowialnymi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska

  Czasopisma

  ISSN: 1429-6055

 • MECHANIKA

  Czasopisma

  ISSN: 1392-1207

 • Zeszyty Naukowe Akademii GÓrniczo-hutniczej. Mechanika

  Czasopisma

  ISSN: 0137-6535

 • Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

  Czasopisma

  ISSN: 0208-6395

 • Czasopismo Techniczne. Mechanika

  Czasopisma

  ISSN: 1897-6301

 • PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA

  Czasopisma

  ISSN: 0137-2335

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika

  Czasopisma

  ISSN: 0239-4979

 • A possibility of vibration surveillance of linear unsteady systems at energy performance index

  Publikacja

  - MECHANIKA - Rok 2003

  W pracy przedstawiono metodę nadzorowania drgań za pomocą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości. Rozważano sterowanie w liniowych układach niestacjonarnych pełnych oraz zredukowanych. Rozważania zilustrowano przykładem nadzorowania drgań pomostów wagi kolejowej podczas ważenia dynamicznego wagonów. Wykazano użyteczność oraz przydatność praktyczną proponowanej metody nadzorowania drgań w układzie pierwotnym...

 • Mechanika płynów

  Kursy Online
  • J. Sawicki
  • P. Wielgat

 • Mechanika (PG_00055877)

  Kursy Online
  • M. Kujawa
  • K. Winkelmann
  • Ł. Smakosz

  Statyka: podstawowe zagadnienia mechaniki konstrukcji inżynierskich (statyczna wyznaczalność i niewyznaczalność; kinematyczna zmienność; wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych - belki proste, belki załamane, kratownice, łuki, linie wpływu).Wytrzymałość materiałów: elementy wytrzymałości materiałów (środek ciężkości, momenty bezwładności, stany naprężenia, stateczność, przemieszczenia w płaskich układach...

 • Mechanika I

  Kursy Online
  • R. Hein

  Wykłady teoretyczne i ćwiczenia z mechaniki technicznej

 • Mechanika Techniczna

  Kursy Online

 • Mechanika płynów

  Kursy Online
  • K. Warnke-Olewniczak
  • E. Kozaczka
  • M. Banaszek
  • M. H. Ghaemi
  • O. Kazimierska
  • G. Grelowska

  Energetyka (PL), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. IV

 • Mechanika Kwantowa - Kopia

  Kursy Online
  • M. Czachor

  Mechanika kwantowa, 5 semestr fizyki technicznej

 • Mechanika Kwantowa - Nowy

  Kursy Online
  • M. Czachor

  Mechanika kwantowa, 5 semestr fizyki technicznej

 • Mechanika materiałów, PG_00057439

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką materiałów, w tym z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: -podstawy wytrzymałości materiałów, -wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, -analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, -wytrzymałość prętów na skręcanie, -wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, -ścinanie...

 • MECHANIKA [2021/22]

  Kursy Online
  • W. Waszkowiak
  • Ł. Doliński

 • Mechanika [2013/14]

  Kursy Online
  • J. Jaworski
  • A. Pałkowski
  • Ł. Skarbek

  Elektrotechnika, sem. 1

 • Mechanika konstrukcji okrętu

  Kursy Online
  • C. K. Szymczak

 • Mechanika Kwantowa II

  Kursy Online
  • P. Możejko

 • Mechanika kwantowa 2021/2022

  Kursy Online
  • S. Winczewski

  Mechanika kwantowa, kierunek: Nanotechnologia, I stopień, semestr 5

 • Mechanika techniczna 2021/2022

  Kursy Online
  • T. Wiczenbach
  • M. K. Jasina
  • M. Rucka
  • V. Eremeev
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk

  Mechanika techniczna 2021/2022, kurs wspierający przedmiotMechanika techniczna, PG_00044531 przeznaczony dla studentów:Kierunek studiów: Transport Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2021/2022Forma studiów: stacjonarne Rok studiów: 1 Semestr: 2 (letni)

 • Mechanika ogólna 2021/2022

  Kursy Online
  • Ł. Żmuda-Trzebiatowski
  • M. Oziębło
  • K. Szepietowska
  • J. Górski
  • I. Kreja
  • A. Tomaszewska
  • Ł. Smakosz
  • A. Pestka
  • A. Guzik
  • M. Skowronek

  Mechanika Ogólna jest przedmiotem obowiązkowym na 2-gim semestrze studiów I-go stopnia na kierunku Budownictwo. Program Mechaniki Ogólnej uwzględnia podstawowe elementy Mechaniki Teoretycznej, niezbędne do wprowadzenia podstawowych pojęć, które są wykorzystywane w analizie konstrukcji. Głowna część Mechaniki Ogólnej to Analiza statyczna układów statycznie wyznaczalnych.

 • Mechanika [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • M. Krawczuk
  • Ł. Doliński

  Wybrane zagadnienia z mechaniki: statyka i wytrzymałość materiałów. Kierunki studiów: Elektrotechnika sem 1 (stacjonarne i niestacjonarne), Automatyka i Robotyka sem 1 stacjonarne.

 • Mechanika ruchu okrętu I

  Kursy Online
  • M. Reichel
  • O. Kazimierska

 • Mechanika i Dynamika Gruntów

  Kursy Online
  • M. Cudny
  • J. Konkol

 • Mechanika konstrukcji okrętu – prow.WP

  Kursy Online
  • W. Puch

 • Numeryczna mechanika płynów - stacjonarne

  Kursy Online
  • M. Kraskowski

  Podstawy matematyczne obliczeń przepływowych. Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania elementarnych przykładów. Tworzenie i interpretacja wyników symulacji w programach OpenFOAM i STAR-CCM+.

 • Mechanika ruchu jachtów I

  Kursy Online
  • M. Reichel

 • Mechanika Ruchu Jachtów I

  Kursy Online
  • M. Reichel
  • K. Warnke-Olewniczak
  • H. Pruszko
  • O. Kazimierska

 • Mechanika płynów 20_21 (Oce)

  Kursy Online
  • K. Warnke-Olewniczak
  • E. Kozaczka
  • O. Kazimierska
  • G. Grelowska

 • Mechanika płynów 20_21(TiL)

  Kursy Online
  • K. Warnke-Olewniczak
  • E. Kozaczka
  • O. Kazimierska
  • G. Grelowska

 • Mechanika stosowana 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Rucka
  • J. Chróścielewski
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • K. Daszkiewicz

  studia stacjonarne, II stopnia, transport, I semestr, I rok

 • Numeryczna mechanika płynów -niestacjonarne

  Kursy Online
  • M. Kraskowski

  Podstawy matematyczne obliczeń przepływowych. Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania elementarnych przykładów. Tworzenie i interpretacja wyników symulacji w programach OpenFOAM i STAR-CCM+.

 • MECHANIKA [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • Ł. Doliński

 • Mechanika i Ciepło 2021/22

  Kursy Online
  • W. Stampor
  • D. K. Pelczarski

  Przedmiot  MECHANIKA i CIEPŁO - wykład dr hab. W. Stampora i ćwiczenia rachunkowe

 • Mechanika Ruchu Okrętu I - laboratoria

  Kursy Online
  • O. Kazimierska

  Zajęcia (laboratorium) dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotu Mechanika Ruchu Okrętu I.

 • Analiza poziomu hałasu generowanego przez samochód osobowy oparta na modelu VENOM.

  Przedstawiono w dużym zarysie model VENOM, opisujący hałas samochodu osobowego, opracowany w Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej przy współpracy ze szwedzkim instytutem VTI. Zaprezentowano wyniki dotyczące generowanego hałasu przez cztery wybrane pojazdy dla różnych warunków ruchu, uzyskane na drodze symulacji. W dalszej kolejności poddano szczegółowej analizie poziomy hałasu generowanego przez pojazdy podczas...

 • Mechanika Budowli II - 2021/2022

  Kursy Online
  • Ł. Smakosz

  Kurs obejmuje przedstawienie schematu rozwiązywania układów prętowych z użyciem metod komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem macierzowej metody przemieszczeń.

 • Mechanika Ogólna (SN) 2022 - Nowy

  Kursy Online
  • Ł. Żmuda-Trzebiatowski
  • M. Oziębło
  • K. Winkelmann
  • M. Skowronek

  Kurs przedstawia podstawy Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Konstrukcji i jest skierowany do Studentów I roku (II semestru) studiów niestacjonarnych inżynierskich prowadzonych na kierunku Budownictwo oraz na kierunku Inżynieria Środowiska, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

 • Mechanika płynów Mechatronika, sem.4

  Kursy Online
  • M. Banaszek
  • J. Szantyr

 • Mechanika klasyczna i optyka geometryczna

  Kursy Online
  • E. Erdmann

 • Mechanika konstrukcji środków transportu MK

  Kursy Online
  • M. Kahsin

  Celem przedmiotu jest nauczenie analizy statycznej podstawowych elementów konstrukcji: belek, tarcz i płyt oraz współpracy między nimi Tylko laboratorium/ćwiczenia.