Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANA CIEKŁA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANA CIEKŁA

Wyniki wyszukiwania dla: MEMBRANA CIEKŁA

 • Mechanism of a Four-Phase Liquid Membrane Oscillator Containing Hexadecyltrimethylammonium Bromide

  Badano zachowanie nitrometanowego oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant. Początkowo układ składał się z trzech faz: wodnej donorowej zawierającej surfaktant i etanol, membrany ciekłej (kwas pikrynowy w nitrometanie) oraz fazy wodnej akceptorowej zawierającej sacharozę. Podczas procesu oscylacyjnego wytwarzała się nowa fazą X między membraną ciekłą, a fazą akceptorową. Stwierdzono oscylacje różnicy potencjału...

 • Oscillation Processes In Liquid Membrane Systems Containing Cationic Surfactant

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedyskutowano mechanizm oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą i kationowym surfaktantem (chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy). Omówiono procesy zachodzące w trzech etapach mechanizmu. Stwierdzono, że oscylacje zachodzą na granicy faza akceptorowa (membrana ciekła są spowodowane procesami adsorpcji i desorpcji cząsteczek surfaktantu i pary jonowej na tej granicy. Modelowanie...

 • Liquid membrane oscillators

  Publikacja

  Zaprezentowano krótki przegląd różnych podejść do opisu mechanizmu oscylacji róznicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi. Więcej uwagi zwrócono na mechanizm zaproponowany w zespole Szpakowskiej. Dla układu z kationowym surfaktantem nagła adsorpcja i desorpcja cząsteczek surfaktantu na granicy faza akceptorowa/ membrana ciekła poprzedzona dyfuzją jest odpowiedzialna za obserwowane oscylacje. W przypadku układu z anionowym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On the mechanism of nitrobenzene liquid membrane oscillators containing hexadecyltrimethylammonium bromide

  Publikacja

  Badano oscylacje różnicy potencjałów elektrycznych między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą, zawierającego kwas pikrynowy rozpuszczony w nitrobezenie. Wodnej fazie donorowej znajdował się kationowy surfaktant, zaś faza akceptorowa składała się z wodnego roztworu sacharozy. Zaproponowano mechanizm oscylacji składajacy się z trzech etapów. Zaproponowano procesy zachodzące w każdym etapie. Stwierdzono, że procesy adsorpcji...

 • Mollecular mechanism and chemicl kinetic description of nitrobenzene liquid membrane oscillator containing benzyldimethyltetradecylammonium chloride surfactant

  Badano oscylacje róznicy potencjału między fazami wodnymi oscylatora z nitrobenzenową membraną ciekłą zawierającego chlorek benzylodimetylotetradecyloamoniowy. Opisano chemię fizyczną tego oscylatora oraz omówiono rolę efektów hydrodynamicznych w powstawaniu oscylacji. Zaproponowano nowy mechanizm oparty na transferze masy par jonowych. Oscylacje są generowane na granicy faza akceptowa/ membrana ciekła i są spowodowane autokatalityczną...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielofazowe oscylatory z kationowym surfaktantem

  Przedstawiono mechanizmy oscylacji różnicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi i trójfazowego oscylatora z nitrobenzenową membraną ciekłą oraz czerofazowego oscylatora z nitrometanową membraną ciekłą. Oba oscylatory w warunkach początkowych zawierały kationowy surfaktant w fazie wodnej donorowej. Omówino procesy zachodzące w kolejnych etapach mechanizmu. Wykazano, że oscylacje są spowodowane procesami adsorpcji i desorpcji...

 • Mechanism of nitromethane liquid membrane oscillator containing sodium oleate

  Badano osylacyjne zachowanie oscylatora z anionowym surfaktantem na poziomie molekularnym. Zastosowano przybliżenie oparte na zasadach kinektyki chemicznej. Membranę ciekłą stanowił nitrometan z 2,2' bipirydyną. Faza wodna domowa zawierała oleinian sodu i butanol, a faza wodna akceptora chlorek sodu. Ustalono, że oscylacje zachodzą na granicy fazy akceptorowej i membrany ciekłej. Zaproponowano 3-etapowy mechanizm oscylacji i potwierdzono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów

  Zastosowanie immobilizowanych membran ciekłych w separacji gazów jest w ostatniej dekadzie bardzo intensywnie badane, co jest spowodowane głównie szybkim rozwojem metod syntezy nowych rozpuszczalników. Mimo to dobór odpowiedniego nośnika i fazy membranowej nastręcza wielu problemów. Właściwym rozwiązaniem, które zapewni efektywną, selektywną separację zanieczyszczeń gazowych a jednocześnie umożliwi ciągłe prowadzenie procesu be...

 • Sztuczne oscylatory membranowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono oscylatory homogeniczne, heterogeniczne wśród których znajdują się oscylatory z membranami polimerowymi oraz z membraną ciekłą. Sztuczne oscylatory membranowe mogą stanowić modele złożonych oscylacyjnych procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania oscylatorów z jonowymi surfaktantem i membraną ciekłą. Wykazano, że mogą one być użyte do rozpoznawania cząstek...

 • Oscillators with anionic surfactants as systems for molecular recognition of taste substances

  Publikacja

  Zaprezentowano, charakterystyki oscylacyjne układów trojfazowych, ktore mogą byc uzyte do rozpoznawania substancji smakowych. Zaobserwowano, że zmiany osylacyjne róznicy potencjału elektrycznego miedzy fazami wodnymi zależą od rodzaju substancji smakowej obecnej w układzie. Ich rózne wartosci poczatkowe są ważną cechą z punktu mozliwości zastosowania tych układów w sensorach smaku. Dla kazdego układu wyznaczono portrety fazowe...