Wyniki wyszukiwania dla: METODA MIKROWYBUCHÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: METODA MIKROWYBUCHÓW

Wyniki wyszukiwania dla: METODA MIKROWYBUCHÓW

 • Zastosowanie metod dynamicznych wzmacniania podłoża gruntowego pod nasyp drogowy-Przypadek DK-16 Olsztyn-Barczewo

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule autorzy opisali metodę wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie nasypu drogowego. Metoda jest połączeniem znanych metod: dynamicznej wymiany (DR) oraz metody mikrowybuchów (MW). Metoda została wykorzystana do wzmocnienia i konsolidacji warstw gruntów organicznych o miąższości do 12,5m oraz zagęszczenia pod wodą gruntów mineralnych nasypowych.

 • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

  Publikacja

  Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szacowanie zmiany wartości parametrów wzmocnionego podłoża gruntowego na podstawie osiadania obszarowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Gwałtowny rozwój budownictwa, zwłaszcza komunikacyjnego, przy jednoczesnym braku tzw. dobrych gruntów, wymusił konieczność pozyskiwania do celów budowlanych terenów uważanych dotychczas za nieprzydatne, jak na przykład bagna, torfowiska. Stojąc przed problemem budowy lub zaprojektowania na takim obszarze niejednokrotnie inżynier-projektant stoi przed dylematem w jaki efektywny a zarazem szybki sposób poprawić parametry podłoża...

 • Uvelicenie nesusej sposobnosti gruntov osnovanij doroznyh nasypej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przyśpieszenie konsolidacji słabych, nasyconych wodą gruntów i analiza stateczności nasypów drogowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii wzmocnienia gruntów za pomocą mikrowybuchów na przykładzie nasypu na trasie dojazdowej mostu wantowego w Gdańsku.

 • Improvement of a subsoil by microblats

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono opis prac technologicznych w metodzie mikrowybuchów stosowanych do wzmocnienia gruntów słabonośnych ziarnistych i spoistych. Podano metodę obliczeń zagęszczenia obejmującą określenie strefy zasięgu, stosowanych ładunków wybuchowych i uzyskanych osiadań. Podano przykłady zastosowań.

 • Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opisano mechanizmy zagęszczania, przytoczono przykłady zastosowania zagęszczania gruntów metodą mikrowybuchów. Analizę teoretyczną oparto na propagacji fali uderzeniowej wywołanej kulistym ładunkiem wybuchowym umieszczonym w nieograniczonej półprzestrzeni. Sformułowano podstawowe równania wyjściowe i warunki brzegowo-początkowe przyjęte do rozwiązania. Rozwiązanie numeryczne obejmuje określenie: promienia kulowego otworu zagęszczającego,...

 • Metody wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy dróg i mostów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Definicje metod uzdatniania podłoża gruntowego: ulepszanie gruntu i wzmocnienie gruntu. Zagęszczanie gruntów ziarnistych: mechanizmy zagęszczania, metody zagęszczania: zagęszczanie metodą mikrowybuchów, zagęszczanie dynamiczne, wibroflotacja. Iniekcje: rodzaje i mechanizmy iniekcji, iniektowanie za pomocą nasycania, iniekcja strumieniowa. Metody uzdatniania gruntów spoistych: wstępne obciążenie, wzmocnienie kolumnami balastowymi,...

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi.

  W pracy podano koncepcję sprężystego podparcia nasypu i przyspieszenia konsolidacji podłoża. Przedstawiono prognozę osiadań w czasie na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych, za pomocą programu PLAXIS, z uwzględnieniem w parametrach obliczeniowych przestrzennego charakteru zadania. Podano wyznaczenie konsolidacji podłoża gruntowego pod nasypami za pomocą technologii mikrowybuchów i metody wgłębnej wibrowymiany. Przedstawiono...

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi

  Publikacja

  Koncepcja elastycznego podparcia nasypu i przyspieszenia konsolidacji podłoża. Prognoza osiadań w czasie na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem w parametrach obliczeniowych przestrzennego charakteru zagadnienia. Przyspieszenie konsolidacji podłoża gruntowego pod nasypami za pomocą technologii mikro wybuchów i metody wgłębnej wibrowymiany. Porównanie wyników prognozowanych osiadań z osiadaniami pomierzonymi.

 • Wzmacnianie gruntów słabonośnych pod nasypem drogowym

  Publikacja

  Niniejszy artykuł traktuje o połączeniu dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała w praktyce oczekiwane rezultaty, stając sie ostatecznym kryterium oceny poprawności połączenia technologii.