Wyniki wyszukiwania dla: METRYKI JAKOŚCI DANYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: METRYKI JAKOŚCI DANYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: METRYKI JAKOŚCI DANYCH

 • Badania jakości transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS

  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu zastosowano mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porów-nano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z za-stosowaniem mechanizmu redukcji liczby iteracji turbode-kodera i bez tego mechanizmu. Badania przeprowadzono dla obu kierunków...

 • Badania jakości transmisji danych w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodowania

  Publikacja

  W referacie została przedstawiona budowa kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. W dekoderze turbokodu został zastosowany mechanizm redukujący liczbę iteracji. Omówiono i porównano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w przypadku zastosowania mechanizmu redukcji liczby iteracji turbodekodera i bez tego mechanizmu. Badania zostały przeprowadzone...

 • Sediment-quality assessment by intelligent data analysis

  Publikacja

  - TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY - Rok 2007

  Coraz powszechniej do oceny jakości próbek środowiskowych osadów wykorzystuje się analizy chemometryczne. Ich głównym zadaniem jest znalezienie zależności pomiędzy wynikami analiz chemicznych oraz oszacowanymi parametrami toksyczności.Zastosowanie chemometrii w ocenie jakości próbek środowiskowych umożliwiłoby zredukowanie kosztów biomonitoringu prowadzonego na badanym obszarze poprzez optymalizację procedury badawczej.

 • Badania jakości usług szybkiej transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono budowę kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. Omówiono wyniki badańsymulacyjnych jakości transmisji z szybkością 384 kb/s z wykorzystaniem turbokodowania. Badania przeprowadzono dla obu kierunków transmisji w środowiskach Indoor Office B oraz Outdoor to Indoor & Pedestrian B.

 • Badania jakości usług szybkiej transmisji danych z wykorzystaniem turbokodowania w systemie UMTS.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono budowę kodera oraz dekodera turbokodu pracującego w oparciu o algorytm SOVA w systemie radiokomunikacyjnym trzeciej generacji UMTS. Omówiono wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z szybkością 384 kb/s z wykorzystaniem turbokodowania. Badania przeprowadzono dla obu kierunków transmisji w środowiskach Indoor Office B oraz Outdoor to Indoor & Pedestrian B.

 • Badanie jakości transmisji danych w interfejsie radiowym MC-CDMA z wykorzystaniem turbokodów

  Technika dostępu radiowego MC−CDMA powstała z połączenia dwóch dotychczas szeroko stosowanych technik dostępu radiowego: CDMA i OFDM i posiada zalety obu tych technologii. W referacie przedstawiono budowę nadajnika i odbiornika dla tego interfejsu radiowego, budowa kodera i dekodera zastosowanego w badaniach turbokodu. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w tym interfejsie radiowym.

 • Badanie jakości transmisji danych w systemie UMTS z wykorzystaniem turbokodera o minimalnej liczbie stanów

  W referacie przedstawiono budowę kodera i dekodera turbokodu o minimalnej liczbie stanów. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z wykorzystaniem turbokodów ze stałą liczbą iteracji oraz z zastosowaniem mechanizmów redukcji liczby iteracji w turbodekoderze, w środowisku propagacyjnym miejskim wokołobudynkowym dla szybkości transmisji 384 kb/s. W turbodekoderze wykorzystano algorytm SOVA.

 • Analiza jakości transmisji danych w systemie umts z wykorzystaniem turbokodera o zmniejszonej liczbie stanów

  W referacie przedstawiono budowę kodera i dekodera turbokodu o zmniejszonej liczbie stanów. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z wykorzystaniem turbokodów ze stałą liczbą iteracji oraz z zastosowaniem mechanizmów redukcji liczby iteracji w turbodekoderze w środowisku propagacyjnym miejskim wokołobudynkowym dla szybkości transmisji 384 kb/s. W turbodekoderze wykorzystano algorytm SOVA.

 • Ocena jakości transmisji danych w interfejsie radiowym systemu UMTS z wykorzystaniem dostępnych metod kodowania kanałowego.

  W referacie została przedstawiona budowa koderów splotowych i turbo-kodera zastosowanych w systemie radiokomunikacji ruchomej trzeciej generacji UMTS. Przedstawiono i porównano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji danych w interfejsie radiowym z transmisją dupleksową z podziałem częstotliwości WCMA/FDD w łączu ''w górę'' z szybkościami transmisji 144kb/s i384kb/s z wykorzystaniem turbo-kodera i kodera splotowego o sprawności...

 • WPŁYW JAKOŚCI DANYCH HYDROLOGICZNYCH NA OSZACOWANIE ODPŁYWU ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU

  Kontrola oraz prognozowanie reakcji cieków powierzchniowych na nawalne epizody deszczowe, lub gwałtowne roztopy nabiera kluczowego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni zurbanizowanych. Bardzo dobrym przykładem zarówno problematycznego, jak i niosącego realne zagrożenie dla infrastruktury miejskiej cieku, jest Potok Strzyża w Gdańsku. W latach 2011–2013 realizowano budowę sieci posterunków kontrolnych w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  * Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej * Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości * Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 • Marcin Kulawiak dr hab. inż.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych...

 • Agile Methodology for Designing and Improving EnterpriseScenarios

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiona została iteracyjna metoda projektowania i ulepszania scenariuszy biznesowych. Zaproponowana metoda definiuje etapy wytwarzania scenariuszy, zestaw metryki oceny jakości scenariuszy oraz zestaw procedur usprawnieniowych, które pozwalają zwiększyć wydajność scenariuszy, ich jakość oraz użyteczność. Proste studium przypadku zostało rozważane i jego ocena jakościowo-wydajnościowa omówiona. Jako przykład realizacji metody...

 • Problemy Jakości

  Czasopisma

  ISSN: 0137-8651 , eISSN: 2449-9862

 • TreeCmp: Comparison of Trees in Polynomial Time

  Metryki filogenetyczne umożliwiają ocenę jakości wyników analizy filogenetycznej oraz wiarygodności algorytmów przeprowadzających taką analizę. Aplikacja TreeCmp oferuje efektywne, wielomianowe implementacje ośmiu takich metryk (dla drzew nieukorzenionych i zawierających korzeń) zdefiniowanych dla dowolnych filogenez (nie koniecznie binarnych). Program ten jako pierwszy umożliwia wyznaczanie nowych metryk, definiowanych w oparciu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • End-to-end service survivability under attacks on networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń,...

 • End-to-end service survivability under attacks on networks

  W artykule zaproponowano model znajdowania przeżywalnych i odpornych na ataki połączeń od końca do końca dla sieci o topologii bezskalowej. Głównymi założeniami są: zróżnicowanie sposobu zapewniania przeżywalności połączeń w zależności od klasy ruchu oraz omijanie przez ścieżki aktywne węzłów, narażonych na ataki (tzw. centrów). Wprowadzono nową metrykę dla wyznaczania ścieżek, proporcjonalną do wymaganej jakości obsługi połączeń,...

 • Optimization of quadrilateral mesh for ship hull modelling

  Artykuł przedstawia metodę poprawy jakości czworokątnej siatki elementów skończonych, które najlepiej nadają się do modelowania kadłuba statku dla potrzeb analizy MES. W metodzie zakłada się poprawną topologię siatki i stosuje gradient funkcji celu do poszukiwania optymalnego rozwiązania. Funkcja celu może być dowolną funkcją, opisująca jakość elementu (metryka), odpowiednią dla wymagań metody elementów skończonych. W artykule...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Q Jakości

  Czasopisma

  ISSN: 1730-1165

 • Dzień Jakości PG

  Czasopisma

  ISSN: 2353-8732

 • Wybrane aspekty oceny jakości produktów żywnościowych

  Przedstawiono wybrane aspekty oceny jakości produk tów żywnościo- wych: pojęcie jakości, wybrane metody oceny jakości ze szczególnym uwzględ- nieniem sztucznych potencjometrycznych sensorów sma ku składających się z szeregu elektrod typu ISE (Ion Selective Electrodes ) oraz ASSE (All Solid State Electrodes). Omówiono działanie sztucznych sensorów smaku. Przedstawiono 10 potencjometryczny sensor wprowadzony do obrotu hand lowego....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Porównywanie topologii drzew i sieci filogenetycznych z wykorzystaniem metryki błędu

  Podstawowymi modelami historii ewolucji organizmów są drzewa i sieci filogenetyczne. Ponieważ algorytmy konstrukcji filogenów zwracają różne wyniki dla tych samych danych wejściowych, powstaje problem oceny, który filogen najlepiej reprezentuje historię ewolucji dla zadanego zbioru gatunków. W pracy podano definicję metryki dla przestrzeni drzew o n liściach, zwanej metryką błędu. Dokonano przeglądu miar odległości na przestrzeni...

 • Metryki reputacji w sieciach mobilnych ad hoc

  Dla przeciwdziałania niepoprawnym zachownaiom węzłów w sieciach mobilnych ad hoc projektuje się systemy reputacyjne, ściśle współpracujące z mechanizmami routingu i przekazywania pakietów. W pracy przedyskutowano zasady wyznaczania wartości reputacji w kilku znanych systemach. Efekty różnych metod wyznaczania reputacji zilustrowano przy pomocy prostych eksperymentów symulacyjnych.

 • Inżynieria jakości

  Kursy Online
  • P. Grudowski

  Część wykładów Inżynieria jakości- studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Krzysztof Szarf dr inż.

 • Numerical analysis of pile installation effects in cohesive soils

  Publikacja

  - Rok 2018

  In this thesis the empirical equation for radial effective stress calculation after displacement pile installation and following consolidation phase has been proposed. The equation is based on the numerical studies performed with Updated Lagrangian, Arbitrary Lagrangian-Eulerian and Coupled Eulerian-Lagrangian formulations as well as the calibration procedure with database containing world-wide 30 pile static loading tests in cohesive...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kultura jakości – teoria a praktyka

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ jakości usług na wartość firmy.

  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko
  • K. Siedlikowski

  - Problemy Jakości - Rok 2004

  W opracowaniu zaprezentowano elementy badań jakości usług administracyjnych oraz jakości usług remontowych. Wylansowano nową, uniwersalną metodę badania potencjału usługowego jednostek gospodarczych.

 • E-Technologies in Teaching Research Methodology for Engineers – a Case Study of the Course for International Postgraduate Students

  The Research Methodology course for postgraduate students is challenging, even for an experienced academic teacher. The primary objective of this course is to prepare participants to conduct scientific research and publish the results. This case study presents an original teaching method applied to Research Methodology with Emphasis on Engineering Science, for international engineering students at...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział jest zwięzłym przeglądem rozwoju architektury systemów z bazą danych. Opisano w nim relacyjne, obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych. Ponadto przedstawiono zarys architektury dwu i trojwarstwowej. Wybór architektury systemu bazy danych i architektury współpracujących z nią aplikacji niejednokrotnie jest wypadkową możliwości realizacyjnych i zasobów (personel, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt) jakie ma do dyspozycji...

 • Psychologia Jakości Życia

  Czasopisma

  ISSN: 1644-1796

 • Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2020

  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktury danych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca stanowi podręcznik dla studentów pierwszych lat informatyki. Prezentuje ona podstawowe struktury danych stosowane w programach komputerowych wraz z algorytmami, ukierunkowanymi na przechowywanie informacji oraz operowanie informacją przy użyciu tych struktur. W podręczniku omówiono m.in. następujące zagadnienia: tablice uporządkowane, tablice rozproszone, sortowanie tablic, listy, drzewa binarne, drzewa wyszukiwawcze,...

 • Dzień Jakości

  Wydarzenia

  30-06-2017 09:15 - 30-06-2017 13:00

  Tematyka Seminarium Dzień Jakości PG dotyczyć będzie wpływu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie programów studiów oraz zagadnień umiędzynarodowienia procesu kształcenia na PG.

 • Metoda wyboru informacji z dedykowanych zbiorów danych

  Poszukiwanie skutecznych metod wyboru informacji wynika z obserwowanego obecnie nadmiaru danych. W artykule opisana jest metoda GQM wykorzystywana w informatyce między innymi do budowy wielowymiarowej funkcji jakości oprogramowania. W artykule wykazano, że metoda ta może być również wykorzystana do poszukiwania i wyboru danych z dedykowanych zbiorów informacji dziedzinowych.

 • Zapewnianie jakości kształcenia w centrach dydaktycznych

  Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują trzy centra o charakterze dydaktycznym: Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Sportu Akademickiego. Jednym z głównych zadań, wspólnym dla wszystkich trzech centrów, jest kształcenie studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej w obrębie danej tematyki. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia stanowi dla centrów zadanie priorytetowe,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena modeli grupowego wdrażania systemów jakości w MŚP

  Publikacja

  W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych inicjatyw grupowego wdrażania systemów jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach stosowanych w Polsce i za granicą. W odniesieniu do kluczowych elementów tych przedsięwzięć, zaprezentowano włacną propozycje rozwiązań usprawniających stosowane w praktyce podejścia.