Wyniki wyszukiwania dla: MIESZAJĄCE NIELINIOWE PROCESY MARKOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MIESZAJĄCE NIELINIOWE PROCESY MARKOWA

Wyniki wyszukiwania dla: MIESZAJĄCE NIELINIOWE PROCESY MARKOWA

 • Strong mixing Markov semigroups on C1 are meager

  Dowodzi się, że zbiór tych półgrup operatorów Markowa na klasie Schattena C1, dla których w mocnej topologii operatorowej T(t) jest zbieżne do operatora Markowa Q, gdzie Q jest 1-wymiarową projekcją, jest zbiorem rzadkim w zbiorze wszystkich półgrup Markowa.

 • On residualities in the set of Markov operators on C1

  Publikacja

  Dowodzi się, że zbiór operatorów Markowa na klasie Schattena 1, które są mieszające w normie, jest normowo gęsty, otwarty. Natomiast w topologii mocno operatorowej operatory Markowa mocno mieszające są zbiorem I kategorii.

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Zastosowanie dyskretnych łańcuchów Markowa do modelowania udziału w sile roboczej.

  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono możliwości zastosowania dyskretnych łańcuchów Markowa do opisu przepływu strumieni siły roboczej w województwie Pomorskim. Dokonano estymacji macierzy prawdopodobieństw przejścia pomiędzy wyróżnionym stanami. Na podstawie ocen prawdopodobieństw przejścia obliczono indeks mobilności Bartholomew'a. Z przeprowadzonych badań wynika, iż procesy Markowa z czasem dyskretnym są bardziej adekwatnym opisu przepływu...

 • Energetyczny aspekt diagnostyki maszyn

  Publikacja

  W artykule przedstawiono interpretację wartościującą działania, które jest tu rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary, nazwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania maszyn w ujęciu energetycznym dla potrzeb diagnostycznych. Do uzasadnienia przydatności tak rozumianego działania zastosowano jednorodny proces Poissona i proces semi-Markowa. Procesy te umożliwiły skonstruowanie modelu...

 • A model of ship propulsion systems operating process.

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł zawiera opis formalny procesu eksploatacji układów napędowych statków. Model tego procesu został przedstawiony w formie dwuwymiarowego procesu,, którego współrzędnymi są procesy semi-Markowa o skończonych zbiorach stanów. Jeden z tych procesów jest procesem zmian stanów technicznych układów napędowych a drugi „ procesem zmian ich stanów eksploatacyjnych. Zaproponowano także jednowymiarowy model procesu eksploatacji układów...

 • Karol Flisikowski dr inż.

  Urodzony 17 grudnia 1981 roku. Jest absolwentem dwóch kierunków studiów: Zarządzania (specjalność Small Business Economics and Management) oraz Elektroniki i Telekomunikacji (specjalność Komunikacja Cyfrowa) Politechniki Gdańskiej. Z tego względu, do roku 2010 interesował się głównie projektowaniem filtrów cyfrowych w technologii DirectX, jak i wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych, lasów losowych, sieci neuronowych w celu prognozowania...

 • Energetuc aspect of diesel engine operotion

  Publikacja

  W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które (podobnie jak przedstawione mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulsekunda]. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania silników o zapłonie samoczynnym w ujęciu energetycznym dla potrzeb eksploatacyjnych....

 • Application of higher order spectra in harmonic analysis of corrosion process

  Publikacja

  Zjawiska nieliniowe są niezwykle często spotykane w praktyce badań elektrochemicznych i korozyjnych. Typowym przykładem są procesy elektrodowe kontrolowane szybkością przeniesienia ładunku. Często stosowanym w takich przypadkach podejściem jest aproksymacja fragmentu krzywej prąd-napięcie za pomocą charakterystyki liniowej. W niniejszej pracy autorzy prezentują możliwość wykorzystania pomiarów składowych harmonicznych do oceny...

 • Asymptotic properties of quadratic stochastic operators acting on the L1 space

  Quadratic stochastic operators can exhibit a wide variety of asymptotic behaviours and these have been introduced and studied recently in the ℓ1 space. It turns out that in principle most of the results can be carried over to the L1 space. However, due to topological properties of this space one has to restrict in some situations to kernel quadratic stochastic operators. In this article we study the uniform and strong asymptotic...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych

  Publikacja

  - 2014

  Rozprawa doktorska poświęcona jest zagadnieniu asymptotycznych własności w klasie nieskończenie wymiarowych niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem dyskretnym oraz w klasie kwadratowych operatorów stochastycznych. W pierwszej kolejności definiowane są różne rodzaje asymptotycznego zachowania (mieszania) niejednorodnych łańcuchów Markowa odpowiadające zbieżności w normowej i mocnej topologii operatorowej oraz omówione są relacje...

 • Prevalence Problem in the Set of Quadratic Stochastic Operators Acting on L1

  This paper is devoted to the study of the problem of prevalence in the class of quadratic stochastic operators acting on the L1 space for the uniform topology. We obtain that the set of norm quasi-mixing quadratic stochastic operators is a dense and open set in the topology induced by a very natural metric. This shows the typical long-term behaviour of iterates of quadratic stochastic operators.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On mixing in the class of quadratic stochastic operators

  We study different types of limit behavior of quadratic stochastic operators acting on ℓ^1 (or ℓ^1_d) spaces in both strong and uniform topologies. The main motif of the paper is to express the uniform and strong asymptotic stability of the quadratic stochastic operator in terms of convergence of the associated (linear) nonhomogeneous Markov chain. We also examine which type of uniform convergence of iterates of the quadratic...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym