Wyniki wyszukiwania dla: MIKROZIARNA ŚCIERNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROZIARNA ŚCIERNE

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROZIARNA ŚCIERNE

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Analysis of abrasive powder at lapping

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań wpływu dawkowania pasty i zawiesiny ściernej na jakość docierania powierzchni płaskich. Analizowano parametry chropowatości powierzchni elementów ceramicznych i miedzianych.

 • Analysis of size abrasive micrograins in lapping

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań koncentracji i wielkości mikroziaren ściernych skażających powierzchnię żeliwa sferoidalnego podczas docierania. Podano wpływ współczynnika upakowania mikroziaren ściernych w strefie docierania na efekty skażenia powierzchni oraz zależności określające wpływ warunku procesu (nacisku jednostkowego, prędkości i czasu docierania) na parametry rozkładów wielkości mikroziaren ściernych.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2006

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analyzette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.

 • Systemy automatycznej kontroli wymiarowej mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań wymiarów mikroziaren ściernych stosowanych w operacjach docierania. Badania z wykorzystaniem analizatora laserowego poprzedziła analiza mikroskopowa rzutów mikroziaren na płaszczyznę obserwacji. Analizowano wymiary (długość i szerokość) oraz pole powierzchni jego obrazu. Pomiary przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku, wyposażonym w mikroskop stereoskopowy, kamerę CCD i oprogramowanie MultiScan...

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Automatyczna analiza wymiarów mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2010

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu oprogramowania MultiScan v. 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 MicroTec. W pierwszym systemie pomiarowym obrazy przekazywane są z kamery CCD sprzężonej z mikroskopem stereoskopowym.

 • Analiza rozdrabniania mikroziaren ściernych w docieraniu powierzchni płaskich.

  Przedstawiono analizę porównawczą mikroziaren przed i po docieraniu. Badania przeprowadzono na skomputeryzowanym stanowisku do automatycznej analizy obrazu mikroskopowego wyposażonego w oprogramowanie Multi Scan. Docierano elementy stalowe w stanie miękkim i po ulepszeniu cieplnym o przekroju kołowym i trójkątnym. Stosowano mikroziarna elektrokorundu i węglika krzemu o różnej ziarnistości. Badano rozdrobnienie mikroziaren przy...

 • Wyznaczanie odległości pomiędzy przedmiotem obrabianym i czynną powierzchnią docieraka tarczowego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rzeczywista wielkość szczeliny pomiędzy przedmiotem obrabianych i docierakiem zależy od wielkości ziaren ściernych, zastosowanego nacisku jednostkowego jak również od twardości przedmiotu i docieraka. Możliwe jest również wyznaczenie ilości ziaren ściernych biorących udział w procesie mikroskrawania. W referacie przedstawiono jeden ze sposobów wyznaczenia odległości przedmiotu od narzędzia i metodę obliczenia ziaren biorących udział...

 • Influence on micrograins size on the distance between the workpiece and the lap.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Na kształtowanie powierzchni docieranej główny wpływ ma błąd kształtu zastosowanego narzędzia. Intensywność docierania zależy od wielkości zastosowanych ziaren ściernych, które również wpływają na błędy kształtu przedmiotu. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń odległości przedmiotu od powierzchni narzędzia w funkcji wielkości ziaren ściernych.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Systemy pomiarowe wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych elektrokurundu zwykłego i węglika boru przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizowano długość, szerokość i pole powierzchni obrazu mikroskopowego mikroziaren.

 • Analysis of size and shape of abrasive micrograins in lapping of assembly joints

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, węglika krzemu i elektrokorundu zastosowano mikroskopie optyczna oraz specjalistyczne oprogramowanie MultiScan v.6.08

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Automatyczna kontrola jakości mikroziaren ściernych.

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego opraogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22. Analizator laserowy jest uniwersalnym urządzeniem do pomiarów wymiarów ziaren i mikroziaren.

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych w operacjach docierania

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedstawiono wyniki badań wielkości i kształtu mikroziaren ściernych węglika boru, elektrokorundu i węglika krzemu. Analizowano rozkłady długości i szerokości oraz pola powierzchni obrazów mikroziaren w rzucie na płaszczyznę równoległą do płaszczyzny obserwacji. W pomiarach wykorzystano skomputeryzowane stanowisko do badań mikroskopowych oraz oprogramowanie MultiScan. Wyniki eksperymentów mogą być wykorzystane w procesie przygotowania...

 • Pomiary i analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2019

  Omówiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren węglika boru, czarnego i zielonego weglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie MultiScan.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym