Wyniki wyszukiwania dla: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA

Wyniki wyszukiwania dla: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA

  • Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość.

    Publikacja

    - Rok 2004

    W obrazie życia polskiej diaspory, szczególną społeczność tworzy Polonia wEstonii. Ukształtowana w procesach historycznych i ruchach osadniczych na terenie Inflant, podlegała naciskom asymilacyjnym caratu, wtapiając się w społeczności lokalne z trudem zachowywała swą świadomość narodową, nierzadko ulegając wynarodowieniu. W okresie rozbiorów na ziemiach estońskich, zamie-szkiwała kilkutysięczna społeczność polska, w znacznym...