Wyniki wyszukiwania dla: MODEL - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODEL

Wyniki wyszukiwania dla: MODEL

 • Geoscientific Model Development

  Czasopisma

  ISSN: 1991-959X , eISSN: 1991-9603

 • Model Assisted Statistics and Applications

  Czasopisma

  ISSN: 1574-1699

 • JOz Model AiR

  Kursy Online
  • B. Ozimek
  • U. Kamińska
  • I. Mokwa-Tarnowska
  • J. Wielgus
  • E. Wawoczna

 • Model referencyjny sieci trakcyjnej - koncepcja modelowania

  Górna sieć trakcyjna jest nadal najefektywniejszym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych. Wzrost prędkości pojazdów zwiększa pobór mocy oraz wymaga zapewnienia prawidłowej współpracy odbieraków prądu z siecią jezdną. Podejmowane są prace związane z komputerowym wspomaganiem projektowania sieci trakcyjnych. W tej pracy omówiono autorski model matematyczny sieci trakcyjnej w kontekście tzw. modelu referencyjnego oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelization of Nutrient Removal Processes at a Large WWTP Using a Modified ASM2d Model

  The biodegradation of particulate substrates starts by a hydrolytic stage. Hydrolysis is a slow reaction and usually becomes the rate limiting step of the organic substrates biodegradation. The objective of this work was to evaluate a novel hydrolysis concept based on a modification of the activated sludge model (ASM2d) and to compare it with the original ASM2d model. The hydrolysis concept was developed in order to accurately...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Application of muscle model to the musculoskeletal modeling

  The purpose of this paper is to investigate new fusiform muscle models. Each of these models treats a muscle as a system composedof parts characterized by different mechanical properties. These models explain the influence of differences in the stiffness of lateral parts and the degree of muscle model discretization. Each muscle model is described by a system of differential equations and a single integro-differential equation....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • User satisfaction model

  Publikacja

  - Rok 2007

  Raport techniczny - opis metody ''User Satisfaction Methods'' wykorzystywanej w projektowaniu komunikacji człowiek-komputer oraz doskonaleniu interfejsu użytkownika.

 • A compact smart sensor based on a neural classifier for objects modeled by Beaunier's model

  A new solution of a smart microcontroller sensor based on a simple direct sensor-microcontroller interface for technical objects modeled by two-terminal networks and by the Beaunier’s model of anticorrosion coating is proposed. The tested object is stimulated by a square pulse and its time voltage response is sampled four times by the internal ADC of microcontroller. A neural classifier based on measurement data classifies the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reduced model of gyroscopic system

  Publikacja

  - Rok 2008

  The paper presents the method of model reduction for the system with gyroscopic interactions. Two methods were used to obtain the approximate discrete models of the continuous structure: the modal decomposition method and the rigid finite element method. The first approach is used for this part of a system for which it is easy to formulate orthogonality conditions, meanwhile the second one is used for other part. The method enables...

 • The elasto-viscoplstic Chaboche model

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwoj i numeryczną aplikacje sprężysto-lepkoplastycznego modelu Chabocha. Przedstawione są także szczegółowe opisy kilkunastu wariantów modelu Chaboche'a wraz z parametrami materiałowymi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A Quality Model for UML tools

  Publikacja

  - Rok 2008

  Jakość narzędzi UML wpływa na efektywność wykonywania zadań związanych z modelowaniem systemów w procesie wytwarzania oprogramowania. Celem badań prezentowanych w tym referacie jest wyodrębnienie kryteriów jakości narzędzi UML. Omówiono rolę narzędzi UML w projekcie informatycznym, a następnie zaprezentowano szereg kryteriów jakości narzędzi UML wraz z aspektami oceny oraz opisem ankiety, która służy do oceny narzędzi względem...

 • A laboratory model of an inspection vehicle. [Model laboratoryjny pojazdu inspekcyjnego]

  W pracy opisano konstrukcję laboratoryjnego modelu pojazdu inspekcyjnego oraz zaproponowano system wielowątkowego sterowania pojazdem. Do budowy autonomicznego pojazdu wykorzystano napędzany elektrycznie już istniejący model laboratoryjny samochodu osobowego. Konstruowany pojazd wyposażono w specjalnie zaprojektowane elektroniczne układy czujnikowe pozwalające wykrywać i śledzić zaznaczoną kolorem czarnym trasę oraz mierzyć odległości...

 • GENERALISED HERSCHEL MODEL APPLIED TO BLOOD FLOW MODELLING

  Publikacja

  - TASK Quarterly - Rok 2012

  This paper introduces a new rheological model of blood as a certain generalisation of the standard Herschel-Bulkley model. This model is a rheological constitutive equation and belongs to the group of the so-called generalised Newtonian fluids. Experimental data is compared with results, obtained from the new model, to demonstrate that it allows for the best agreement together with Luo-Kuang model. The new model may be easily implemented...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A simple model of circular hydraulic pump

  Publikacja

  Rozpatrzono warunki powstawania osiowosymetrycznego uskoku hydraulicznego. Przedstawiono model, w którym rozpatrzono obecność dodatkowych strat w równaniu Bernoulliego. Przyczyniają się one do powstawania dodatkowego wiru w miejscu uskoku. Porównanie z wynikami badań eksperymentalnych potwierdza słuszność przyjętych tez.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Reliability model of the crankshaft-piston assembly

  Publikacja

  - Journal of KONES - Rok 2012

  The laws that govern the durability of crankshaft-piston assembly friction nodes can be proved or at least derived or justified in an intuitive way. Operation of all the friction nodes is disturbed by external factors occurring with randomly changing intensity and also appearing at random. As the crankshaft-piston assembly friction nodes have a series structure and effects of those disturbances accumulate, their fitness for use...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Update a simple hypoplastic constitutive model

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule omówiono uproszczona formę hipoplastycznego konstytutywnego prawa materiałowego do opisu zachowania się materiałów granulowanych. Wykonano symulacje testów elementów i porównano wyniki z doświadczeniami.

 • Lattice type fracture model for brittle materials

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń propagacji rys w elementach betonowych przy zastosowaniu modelu dyskretnego opartego na ruszcie belkowym. Obliczenia wykonano dla różnych problemów brzegowych. W modelu przyjęto inne właściwości dla kruszywa, zaczynu cementowego oraz strefy kontaktu.

 • Model-free and Model-based Reinforcement Learning, the Intersection of Learning and Planning

  Publikacja

  - Rok 2022

  My doctoral dissertation is intended as the compound of four publications considering: structure and randomness in planning and reinforcement learning, continuous control with ensemble deep deterministic policy gradients, toddler-inspired active representation learning, and large-scale deep reinforcement learning costs.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uniform Model Interface for Assurance Case Integration with System Models

  Publikacja

  - Rok 2017

  Assurance cases are developed and maintained in parallel with corresponding system models and therefore need to reference each other. Managing the correctness and consistency of interrelated safety argument and system models is essential for system dependability and is a nontrivial task. The model interface presented in this paper enables a uniform process of establishing and managing assurance case references to various types...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Etyczny model decyzyjny

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule usiłowałem przedstawić E. Sternberg koncepcję etycznego modelu decyzyjnego w korespondencji do zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Jest on (jako EMD) charakteryzowany wedle czterech kroków zaproponowanych przez E. Sternberg. Otóż w pierwszym kroku, "przedsiębiorstwo powinno odpowiedzieć sobie na pytanie" jakie zostały przedsiębrane działania w sprawie ochrony środowiska naturalnego. Następnie,...

 • Core-Periphery Model

  Publikacja

  - Rok 2019

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model negocjacji internetowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących przebiegu i skuteczności negocjacji prowadzonych za pośredictwem internetu. Przedstawione wnioski, opare o przeprowadzony eksperyment, wskazują na wpływ nowoczesnych technologii na osłabienie znaczenia kontekstu społecznego negocjacji, co skutkuje wysoką rywalizacyjnością stylu rokowań, znacznym przedłużaniem się czasu spotkania oraz obniżeniem się satysfakcji z prowadzonych rozmów.

 • Aproksymacyjny model tarcia

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem aproksymacji danych pomiarowych z eksperymentu tribologicznego. W celu uzyskania opisu zależności współczynnika tarcia od liniowej prędkości ślizgania i nacisków zastosowano dwa podejścia: aproksymacja wielomianowa i wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej. W rezultacie prowadzonych prac ustalono, podejście neuronowe jest korzystniejsze.

 • Model systemu kształcenia

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział zawiera opis modelusystemu kształcenia ustawicznego, który jest trwałym rezultatem projektu Mayday.

 • Modelling of fracture process in brittle materials using a lattice model

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń propagacji rys w elementach betonowych przy zastosowaniu modelu dyskretnego opartego na ruszcie belkowym. Obliczenia wykonano dla różnych problemów brzegowych. Dla redukcji kruchości w obszarze pokrytycznym przyjęto model nielokalny obliczenia odkształceń.

 • Global Surrogate Modeling by Neural Network-Based Model Uncertainty

  Publikacja

  - Rok 2022

  This work proposes a novel adaptive global surrogate modeling algorithm which uses two neural networks, one for prediction and the other for the model uncertainty. Specifically, the algorithm proceeds in cycles and adaptively enhances the neural network-based surrogate model by selecting the next sampling points guided by an auxiliary neural network approximation of the spatial error. The proposed algorithm is tested numerically...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelling of fracture process in concrete using a novel lattice model.

  Publikacja

  Artykuł omawia wyniki modelowania procesu zarysowania w elementach betonowych przy zastosowaniu dyskretnego modelu kratownicowego. Beton był modelowany na poziomie mezoskali z uwzględnieniem 3 faz: kruszywa, zaczynu cementowego i stref kontaktu. Obliczenia wykonano dla rozciągania i ścinania połączonego z rozciąganiem.

 • Wieloźródłowy model pola elektrycznego okrętu = Multisource model of ship electric field

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wieloźródłowy model pola elektrycznego okrętu. Wieloźródłowy model stanowi układ źródeł prądowych o określonych położeniach.

 • Verification of the Analytical Traffic Model of a Multidomain IMS/NGN Using the Simulation Model

  In this paper we verify the previously proposed analytical traffic model of a multidomain Next Generation Network (NGN), which is standardized for delivering multimedia services based on the IP Multimedia Subsystem (IMS). For this reason a proper simulation model used, in which not theoretical queuing system models but the operation of real network elements and standardized call scenarios are accurately implemented. Consequently,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Experimental Validation of Numerical Model within a Flow Configuration of the Model Kaplan Turbine

  This paper investigates validation of flow within a model Kaplan turbine. This includes comparison of various turbulence models and their influence on torque and power generated by the turbine. Numerical results were compared with experimental data.

 • Journal of Risk Model Validation

  Czasopisma

  ISSN: 1753-9579 , eISSN: 1753-9587

 • Spirometry measurement model - the diagnostic purpose support

  the paper presents a new model of respiratory mechanism based on the spirometry measurements. the spirometry test assesses the efficiency of the lung ventilation. the respiratory system functioning is based on the ventilation mechanism. thus the quality of the lung depends on the quality of lung ventilation. modelling of the respiratory system supports a diagnostic process. the model parameter estimates are obtained on the basis...

 • Comparison of properties of the new electro-mechanical model and circumferential model of the inductive-dynamic drive

  The article presents a new electromechanical model of inductive-dynamic drive. The model is implemented in two environments: Maxwell for analyzing electrodynamic phenomena including moving of the disc and Ansys which allows for stress analysis on the basis of the volume forces imported from Maxwell. Additionally, a model validation by comparing with the existing circumferential model was carried out.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model prędkości radialnej w separatorze wirowym = Radial velocity model in rotational separator

  Publikacja

  - Rok 2012

  Omówiono rodzaje separatorów wirowych i wskazano na problemy pojawiające się przy ich wymiarowaniu. Zaproponowano model prędkości radialnej, bazujący na bilansie masy oraz na przeprowadzonych pomiarach czasu przepływu cieczy przez obiekt, stanowiący podstawę dalszych oprac nad metodą wymiarowania separatorów.

 • Model of noise sources in supercapacitors

  The paper presents detailed model of noise sources in supercapacitors. Noise phenomena observed in supercapacitors may be used as a diagnostic tool for assessment of supercapacitor quality or degradation mechanisms (e.g. corrosion of the electrodes or cloggin g up the pores) during ageing. Therefore, it is important to consider where noise is generated. The equivalent circuit of noise sources existing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelling of localization of deformation in quasi-brittle materials with a continuum and discrete model

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń lokalizacji odkształceń w materiałach kruchych przy zastosowaniu 2 modeli w ramach mechaniki ośrodka ciągłego i jednego modelu w ramach ośrodka dyskretnego. W przypadku pierwszy zastosowano model sprężysto-plastyczny i model zniszczeniowy rozszerzony o długość charakterystyczną mikrostruktury. W przypadku drugim przyjęto model rusztowy złożony z beleczek.

 • A novel heterogeneous model of concrete for numerical modelling of ground penetrating radar

  Publikacja

  - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Rok 2019

  The ground penetrating radar (GPR) method has increasingly been applied in the non-destructive testing of reinforced concrete structures. The most common approach to the modelling of radar waves is to consider concrete as a homogeneous material. This paper proposes a novel, heterogeneous, numerical model of concrete for exhaustive interpretation of GPR data. An algorithm for determining the substitute values of the material constants...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mathematical Modeling of Hydrodynamics in Bioreactor by Means of CFD-Based Compartment Model

  Publikacja
  • A. Krychowska
  • M. Kordas
  • M. Konopacki
  • B. Grygorcewicz
  • D. Musik
  • K. Wójcik
  • M. Jędrzejczak-Silicka
  • R. Rakoczy

  - Processes - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mathematical model of pennate muscle

  Publikacja

  - Rok 2015

  The purpose of this study is to create a new mathematical model of pennate striated skeletal muscle. This new model describes behaviour of isolated flat pennate muscle in two dimensions (2D) by taking into account that rheological properties of muscle fibres depend on their planar arrangement. A new mathematical model is implemented in two types: 1) numerical model of unipennate muscle (unipennate model); 2) numerical model of...

 • HYBRID REDUCED MODEL OF ROTOR

  In the paper, the authors describe the method of model reduction of a rotor system. The proposed approach enables to obtain a low order model including e.g. nonproportional damping or the gyroscopic effect. This method is illustrated using the example of a rotor system. First, a model of the system was built without gyroscopic and damping effects by using the rigid finite element method. Next, this model was reduced. Finally, two...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model of Rules for IT Organization Evolution

  The aim of this paper is to introduce the Model of Rules for IT Organization Evolution which shall be in compliance with the Generic IT Organization Evolution Model. Due to its general nature, a set of practical adjustments is proposed in order to adapt the Generic Model to the IT Service Management domain. Further, two sets of rules describing the evolution of the IT Service Management area are defined based on two types of rules...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Nonlinear Model of a Mesh Shell

  Publikacja

  For a certain class of elastic lattice shells experiencing finite deformations, a continual model using the equations of the so-called six-parameter shell theory has been proposed. Within this model, the kinematics of the shell is described using six kinematically independent scalar degrees of freedom — the field of displacements and turns, as in the case of the Cosserat continuum, which gives reason to call the model under consideration...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Dynamic Model of Magnetic Hysteresis

  Publikacja

  - Rok 2015

  This paper presents the scalar dynamic magnetic hysteresis model based on the Preisach theory. The important role in this theory played hysteresis operator states. The changes of these operators` states are not immediate in the dynamic model but they are a function of time and parameter k representing the magnetic properties of the material. In this paper the transient state of the hysteresis operator is defined by the nonlinear...

 • Analysis of a gene expression model

  Publikacja

  - Rok 2017

  We study a mathematical model of gene transcription and protein synthesis with negative feedback. We consider a system of equations taking into account the number of active binding sites, the way in which dimers bind to DNA and time delay in translation process. For a simplified model that consist of three ordinary differential equations with time delay we derive conditions for stability of the positive steady state and for the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model of Volunteer Based Systems.

  Publikacja

  - Rok 2013

  There are two main approaches to processing tasks requiring high amounts of computational power. One approach is using clusters of mostly identical hardware, placed in dedicated locations. The other approach is outsourcing computing resources from large numbers of volunteers connected to the Internet. This chapter attempts to formulate a mathematical model of the volunteer based approach to distributed computations and apply it...

 • Model of emotions for game players

  Publikacja

  - Rok 2015

  Affect-aware video games can respond to a game player's emotions. Such games seem to be more attractive for users. Therefore for that kind of games it is necessary to create a model of the player's emotions to know to which emotions the application should react. The paper describes different models of emotions. The questionnaire and experiment for video game players is presented. Some results of the tests are shown. Then the model...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Intentional model of SMES growth

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozdział opisuje rolę intencji w funkcjonowaniu firmy. Autorzy opracowali intencyjny model wzrostu, który został opisany w oparciu o przeprowadzone badania w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego.

 • Model jakości bibliotek cyfrowych

  Biblioteki cyfrowe zyskują z dnia na dzień coraz większą popularność, zarówno wśród osób poszukujących, jak i udostępniających informację. Twórcy bibliotek cyfrowych, mają do zaoferowania użytkownikom coraz to bardziej zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia, przeglądania i wyszukiwania dokumentów elektronicznych. Na przestrzeni ostatnich lat ustalony został kanon podstawowych funkcji, które powinna spełniać każda biblioteka...

 • Model of ship's magnetic signature

  Ships made of ferromagnetic metals interfere with Earth's magnetic field in their surrounding. The disturbance of the magnetic field makes possible localization and even identification of the ship, which could determine a threat to the ship. The measurement of the magnetic field around the ship enables to determine its magnetic signature. The paper presents a multidipoles model of the ship magnetic field, which allows to determine...

 • Behawioralny model tranzystora IGBT

  W artykule przedstawiono rezultaty prac nad uniwersalnym modelem tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT), przydatnym w symulacjach układów energoelektronicznych wymagających odwzorowania stanów ustalonych i dynamicznych. Rozważono behawioralny model IGBT w układzie klasycznym z nieliniowymi aproksymacjami pojemności pasożytniczych. Eksperymentalne testy modelu modułu IGBT typu CM200DY-24A (Mitsubishi) przeprowadzono w...