Wyniki wyszukiwania dla: MODEL COST231 - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODEL COST231

Wyniki wyszukiwania dla: MODEL COST231

 • Model COST231 Walfischa-Ikegamiego w warunkach systemu dostępowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono zagadnienie przydatności modelu COST231 do wyznaczania tłumienia propagacyjnego w systemach dostępowych, w terenie miejskim. Przedstawiono analizę badań wyników tłumienia propagacyjnego w rzeczywistych krajowych warunkach miejskich, porównując wartości tłumienia wynikające z pomiarów z wartościami obliczonymi przy użyciu tego modelu. W podsumowaniu określono jego przydatność do projektowania łącz radiowych w systemach...

 • Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeanalizowano zagadnienie przydatności modelu COST231-Haty do obliczania tłumienia propagacyjnego w radiowym systemie dostępowym, pracującym w środowisku miejskim. Przedstawiono propozycję zmiany tego modelu poprzez wprowadzenie dodatkowych współczynników funkcyjnych, zależnych od parametrów technicznych łącza radiowego. Zaproponowano także inne ujęcie sposobu uwzględniania wysokości zawieszenia anten. Proponowane współczynniki...

 • Path Loss Modelling in the Untypical Outdoor Propagation Environments

  Publikacja

  In the paper three ways of path loss modelling in the untypical outdoor environments are presented. The exemplary untypical outdoor environment is analyzed. The investigated environment is characterized, and the measurement campaign are shortly described. The following models have been analyzed: the COST231 Walfisch-Ikegami model, the modified COST231Walfisch-Ikegami model tuned on the basis of empirical data, and the empirical...

 • Analiza projektowa radiowej stacji dostępowej w terenie zabudowanym

  Przedstawiono zagadnienie planowania radiowej stacji dostępowej w mieście, uwzględniając przy tym rodzaj zabudowy. Przedstawiono zagadnienie budowy i wdrożenia takiej inwestycji telekomunikacyjnej. Omówiono procedurę projektowania stacji w oparciu o bilans energetyczny łącza radiowego. Przeanalizowano problem wyznaczania tłumienia sygnału radiowego przy użyciu wybranych modeli propagacyjnych, takich jak: model wolnej przestrzeni,...