Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZMYTE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZMYTE

Wyniki wyszukiwania dla: MODELOWANIE ROZMYTE

 • Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania oraz sztucznej inteligencji do kontrolowania budżetu i czasu realizacji przedsięwzięcia informatycznego. Na wstępie przedstawiono problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, odnoszące się do planowania i kontrolowania procesów i zespołów wytwórczych. Następnie scharakteryzowano wiedzę z zakresu zarządzania zmianami oraz modelowania rozmytego...

 • Showing compliance of probabilistic assessments with safety goals

  Publikacja

  - Rok 2003

  W niektórych standardach formułuje się wymagania, że wyniki modelowania probabilistycznego i oszacowań ryzyka powinny zawierać ocenę niepewności. Modelowanie złożonych systemów bazuje w praktyce na kategoriach zdarzeń, które są mniej lub więcej rozmyte. Artykuł dotyczy kwestii wykazywania zgodności wyników modelowania probabilistycznego z ilościowymi kryteriami bezpieczeństwa. Proponuje się metodę definiowania takich kryteriów...

 • Adaptive fuzzy modelling and control for discrete-time nonlinear uncertain systems

  Publikacja

  - Rok 2005

  Referat przedstawia metodę adaptacyjnego rozmytego modelowania i sterowania dla nieliniowego systemu dyskretnego z niepewnością. Proponowana metoda adaptacyjna składa się z dwóch części: rozmyte modelowanie on-line z zastosowaniem systemu Takagi - Sugeno (T-S) oraz sterowanie adaptacyjne z modelem referencyjnym. Model rozmyty T-S posiada samoorganizującą się strukturę, tzn. reguły rozmyte mogą być dodawane, zamieniane lub usuwane...

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym, a od 2019 r. - profesorem. Obszar jego badań naukowych obejmuje:...

 • Sterowanie Rozmyte 2023

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Sterowanie rozmyte" na sem letni 2023, drugi stopień

 • Sterowanie Rozmyte 2022

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Sterowanie rozmyte" na sem letni 2022, drugi stopień

 • Sterowanie Rozmyte 2024

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Sterowanie rozmyte" na sem letni 2024, drugi stopień

 • Metody Sztucznej Inteligencji - sieci neuronowe, systemy rozmyte [2020/21]

  Kursy Online
  • K. Duzinkiewicz
  • A. Mikołajczyk-Bareła
  • M. Grochowski

  studia stacjonarne II st., Automatyka i Robotyka sem. 1

 • Koncepcja implementacji rozmytego modelu wspomagania zarządzania wybranymi usługami internetowymi

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono koncepcję implementacji zdefiniowanego modelu do prognozowania sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie. Prezentowane są zagadnienia dotyczące technicznych aspektów procesu implementacji oraz korzyści, jakie może to przynieść poszczególnym uczestniko rynku.

 • The role and concept of sub-models in the smart fuzzy model of the internet mortgage market

  The paper introduces some challenges of the fast growing mortgage market in Poland. One of these challenges is the need for a model development that could be used for various predictions related to this market. At the current stage of the model evelopment process our main goal is to propose and introduce sub-models the role of which would be to describe three different economic environments: stable, fast growing, and recession....

 • Weryfikacja rozmytego modelu wspomagania zarządzania wybranymi usługami internetowymi

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozwinięcie koncepcji rozmytego modelu wspomagania zarządzania wybranymi usługami w internecie poprzez dedykowany model dla rynku internetowych kredytów hipotecznych.

 • Intelligent Knowledge-Base Model for IT Support Organization Evolution

  Publikacja

  - Rok 2010

  The goal of the paper is building the knowledge-based model for predicting the state of the IT support organization. These organizations, critical for development of various business sectors, are facing the problem of their transformation. It is the result of the fundamental change in the role of the IT organizations in the current economy. The complexity of the processes, the difficulty adjusting the operations and limited ability...

 • Wstępne rozmycie modelu do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono metody modelowania rozmytego w odniesieniu do opracowanego wcześniej regułowego modelu służącego do prognozowania sprzedaży kredytów hipotecznych w Internecie na rynku polskim. Prezentowane są: zagadnienia dotyczące rynku, stworzony model regułowy wraz z nanoszonymi zmianami, szczegółowy przebieg procesów fuzyfikacji i interferencj oraz perspektywy rozwoju.