Wyniki wyszukiwania dla: MODERNIZACJE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODERNIZACJE

Wyniki wyszukiwania dla: MODERNIZACJE

 • Stalowe modernizacje

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono zalety i techniczne rozwiązania modernizacji budynków murowanych i stalowych przy zastosowaniu stalowych elementów wzmacniających zarówno podczas przebudowy jak i eksploatacji po modernizacji obiektu.

 • Modernizacje dziewiętnastowiecznych Hal Targowych.

  Publikacja

  Omówienie historii Targu Węglowego w Gdańsku poprzez prezentację wydarzeń publicznych w okresie od średniowiecza do końca XX wieku, których miejscem był Targ Węglowy.

 • Przeobrażenia architektury - adaptacje, modernizacje, rehabilitacje

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca jest zbiorem i analizą najnowszych efektów działań projektowych i realizacyjnych w dziedzinie adaptacji z jednoczesną próbą wyodrębnienia występujących określonych kierunkow tych działań.W pracy przedstawiono zbiór charakterystycznych dla danej dziedziny przykładów rozwiązań, opatrzonych krytycznym komentarzem, uzupełnionych o własne działania badawcze i projektowo-realizacyjne.

 • Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda

  Publikacja

  Specyficzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. Wynika z tego konieczność przeprowadzania systematycznych remontów w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa budowli piętrzących. W artykule przedstawiono zwięzły opis modernizacji budowli hydrotechnicznych na rz. Gwda przeprowadzonych w ostatnich latach. Pokazano...

 • Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda

  Publikacja

  Specificzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. W rezultacie jest konieczne przeprowadzenie systematycznych modernizacji i remontów budowli w celu zachowania ich odpowiedniego stanu techniznego oraz stopnia bezpieczeństwa. Przedstawione prace remontowe przeprowadzone w ostatnich latach na stopniach wodnych na rzece Gwda, chociaż dotyczyły...

 • Termodynamiczne uzasadnione modernizacje obiegów cieplnych dla technicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  Publikacja
  • M. D. Lemański
  • K. Michał
  • P. Ziółkowski
  • J. Badur

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono dwa warianty rozwoju istniejących obiektów energetycznych na przykładzie dwóch miast: Ustki i Gorzowa. Oba warianty jak najbardziej są uzasadnione termodynamicznie. W przypadku Ustki wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej w binarnej siłowni geotermalnej jest jednak nieekonomiczne. Dla Gorzowa zaproponowano modernizację turbiny GT8C w miejsce elektrociepłowni. Wtrysk pary do...

 • Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

  * budownictwo ogólne i przemysłowe * materiały budowlane, chemia budowlana * konstrukcje drewniane i zespolone * remonty i modernizacje konstrukcji budowlanych oraz fizyka budowli

 • Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu pspice

  Rozwój systemów zelektryfikowanego transportu, modernizacje linii kolejowych, rozbudowa sieci komunikacji miejskiej, zakupy nowoczesnego taboru, sprawiają, że konieczne staje się w tych przypadkach dostosowanie i unowocześnienie trakcyjnych systemów zasilania. Wyznaczenie parametrów elektrycznych tych układów metodami analitycznymi, zwłaszcza dla złożonej sytuacji ruchowej, jest trudne. W artykule przedstawiono efektywną metodę...

 • Jacek Krenz dr hab. inż. arch.

  Ur. 11 maja 1948 w Poznaniu – polski architekt, malarz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej, W latach 70. członek Grupy Kadyńskiej, skupiającej plastyków i architektów związanych z Międzynarodowymi Plenerami "Ceramika dla architektury" w Kadynach. W roku 1980 uzyskał stopień doktora, a w 1997 – doktora habilitowanego. Prowadzi badania na temat...

 • Badania patentowe – nauka dla zaawansowanych

  Wydarzenia

  11-09-2018 00:00 - 13-09-2018 23:59

  Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na serię praktycznych szkoleń poświęconych badaniom patentowym.

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Zastosowanie konstrukcji stalowych w remontach budynków murowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zastosowanie konstrukcji stalowych przy nadbudowywaniu o dodatkowekondygnacje budynków murowanych w przypadku niedostatecznej wytrzymałości fundamentów aby nadbudowę prowadzić w konstrukcji murowanej.

 • Budynki o konstrukcji stalowej

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zastosowanie konstrukcji stalowych przy nadbudowywaniu o dodatkowekondygnacje budynków murowanych w przypadku niedostatecznej wytrzymałości fundamentów aby nadbudowę prowadzić w konstrukcji murowanej.