Wyniki wyszukiwania dla: MODULACJA OFDM - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MODULACJA OFDM

Wyniki wyszukiwania dla: MODULACJA OFDM

 • OFDM modulation and adaptive equalisation for underwater communications.

  Publikacja

  Własności transmisyjne płytkiego kanału podwodnego są ograniczone ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych od dna i powierzchni wody oraz ze względu na niestacionarność powodowaną głównie przez ruch powierzchni wody. W celu minimalizacji wpływu interferencji międzysymbolowych, powodowanych przez wielodrogową propagację fal dźwiękowych, w tradycyjnych wąskopasmowych modemach telekomunikacyjnych stosowane są złożone equalizery...

 • Wide-band modulation and adaptive equalization techniques for fast and reliable underwater data transmission.

  Publikacja

  Szybkość transmisji w płytkim kanale podwodnym jest ograniczona ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz niestacjonarność kanału. Dla zapewnienia szybkiej i niezawodnej transmisji danych w systemach komunikacji stosowane są złożone techniki modulacji oraz equalizacji kanału. W artykule zaproponowano zastosowanie modulacji OFDM oraz equalizacji adaptacyjnej w systemie komunikacji podwodnej. Modulacja OFDM stosowana...

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Kursy Online

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

 • Educational model of the OFDM modulator and demodulator

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy przedstawiono komputerową implemenację modulatora i demodulatora OFDM. Głównym celem było stworzenie edukacyjnego modelu odbiornika OFDM pracującego w pasmie akustycznym. Omówiono ogólną strukturę modulatora i demodulatora OFDM i zaproponowano oryginalny projekt. Najważniejsze elementu projektu to algorytm synchronizacji symbolowej oraz moduły QMI / QDD przystosowujące surowy sygnał OFDM do kanału pasmowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publikacja

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • Radiofonia cyfrowa w zakresach fal długich, średnich i krotkich.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono nowy system radiofonii cyfrowej opracowany przez międzynarodowe konsorcjum pod nazwą Digital Radio Mondiale (DRM), który został oficjalnie zaprezentowany w r. 2003. System jest przystosowany do naziemnej emisji sygnałów w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz i uzyskał standaryzację w ramach ETSI. Można się spodziewać, że w niedługim czasie zastąpi analogową radiofonię z modulacją amplitudową. Omówiono założenia...

 • Redukcja współczynnika szczytu sygnału OFDM.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zagadnienie ograniczania współczynnika szczytu obwiedni sygnału OFDM. Duża wartość tego współczynnika stanowi poważne utrudnienie przy przetwarzaniu i wzmacnianiu takiego sygnału. Omówiono różne techniki ograniczania jego wartości i zasady ich implementacji. Oceniono przydatność poszczególnych metod redukcji mocy szczytowej przy transmisji sygnału OFDM.

 • System identification theory-based estimation of underwater acoustic channel for broadband communications.

  Publikacja

  Płytki kanał podwodny jest niestacjonarny z powodu wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od powierzchni wody oraz ruchu nadajnika i odbiornika systemu komunikacyjnego. Dla zapewnienia szybkiej transmisji danych niezbędna jest estymacja kanału oparta na equalizacji adaptacyjnej. W systemach komunikacji podwodnej stosowane są zazwyczaj equalizery DFE z zaimplementowanymi algorytmami najmniejszych kwadratów: LMS oraz RLS.W artykule...