Wyniki wyszukiwania dla: NANOTECHNOLOGIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NANOTECHNOLOGIA

Wyniki wyszukiwania dla: NANOTECHNOLOGIA

 • Nanotechnologia, chemia i medycyna

  Publikacja

  - Rok 2016

  Książka przedstawia chemiczne metody otrzymywania nanomateriałów oraz metody ich funkcjonalizacji. Opisano struktury zero, jedno i dwuwymiarowe zbudowane z różnych materiałów (metale, ceramika, związki organiczne, alotropowe odmiany węgla, chalkogenki metali). Podano wybrane przykłady zastosowania nanostruktur w medycynie i naukach pokrewnych.

 • Nanotechnologia w architekturze – korzyści i problemy wynikające z zastosowania nanotechnologii w aspekcie cyklu życia budynku

  Publikacja

  - Rok 2014

  Dynamiczny rozwój technologii zawsze odgrywał ważną rolę w procesie kształtowania architektury. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej już od Rewolucji Przemysłowej pozwalał na osiąganie co raz bardziej skomplikowanych i jednocześnie wytrzymałych konstrukcji budynków. Obecnie, w dziedzinie architektury, zaczyna pojawiać się pojęcie nanotechnologii, która pozwala zmieniać stosowane materiały w bardziej wydajne i odporne....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fizyka II Nanotechnologia - ćwiczenia

  Kursy Online
  • I. Kondratowicz

  Kurs przeznaczony dla studentów 2 semestru kierunku Nanotechnologia na WFTiMS.

 • Modelowanie Układów Mechatronicznych, Nanotechnologia, NwIMiK, Ist., sem.06

  Kursy Online
  • M. Chodnicki

 • Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2019

  Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych w nawierzchniach drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Sylwester Tatara dr inż.

  Marek Tatara w 2014 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera z zakresu Automatyki i Robotyki w specjalności Intelligent Decision-making Systems na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, wcześniej w tym roku uzyskał tytuł inżyniera Fizyki Technicznej w specjalności Nanotechnologia. W tym samym roku rozpoczął pracę jako wykładowca w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki. Interesuje się przetwarzaniem...

 • Andrzej Okuniewski dr inż.

   Wykształcenie 2010-2014: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańskadoktor nauk chemicznych (nauki chemiczne – chemia, chemia nieorganiczna) 2009-2010: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańskamagister chemii (chemia stosowana) 2005-2009: Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańskainżynier chemik (chemia stosowana) 2002-2005: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańskuprofil biologiczno-chemiczno-fizyczny...

 • Elektronika molekularna WFTIMS

  Kursy Online
  • W. Stampor

  kier Fizyka techniczna i Nanotechnologia

 • Projektowanie układów energetyki fotowoltaicznej

  Kursy Online
  • J. Szostak

  Nanotechnologia II stopień, sem. III

 • Solid state electronics and nanoelectronics

  Kursy Online
  • B. Kościelska

  WFTIMS, Nanotechnologia sem. 3,  II st.

 • Sebastian Lech Wachowski dr inż.

  Urodziłem się w 1987 roku w Bydgoszczy. W 2007 roku ukończyłem Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Elektroniczych w Bydgoszczy uzyskując tytuł zawodowy technika elektronika. W tym samy roku przeniosłem się do Gdańska gdzie rozpocząłem studnia na kierunku Fizyka Techniczna ze spec. Nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 2011 uzyskuję tytuł inżyniera z wyróżnieniem...

 • Wojciech Sadowski prof. dr hab. inż.

  Wojciech Sadowski (ur. 2.02.1954 r. w Ostaszewie), naukowiec, polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z fizyki ciała stałego, nanotechnologii, optoelektroniki. Studia wyższe ukończył w 1979 r. w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie w specjalności dielektryki i półprzewodniki, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika. Od 1979 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej, pełniąc...

 • Micro- and nanodosimetry (Mikro- i nanodozymetria)

  Kursy Online
  • B. Mielewska

  Micro- and nanodosimetry (Mikro- i nanodozymetria) dla studentów studiów II stopnia kier. Nanotechnologia WFTIMS

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • T. Miruszewski
  • S. L. Wachowski
  • M. Gazda

  Fizyka Fazy Skondensowanej, II stopień, semestr 2, FT, Nanotechnologia, Konwersja Energii

 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM NANOTECHNOLOGII W TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

  Publikacja

  Budownictwo i architektura były zawsze ściśle związane z rozwojem technologicznym a ciągły postęp w badaniach nad inżynierią materiałową pozwalał na uzyskiwanie bardziej wydajnych i wytrzymałych materiałów. Dotyczy to nie tylko elementów konstrukcyjnych budynku ale także technologii związanych z jego wykończeniem. Obecnie coraz większą rolę w budownictwie i architekturze odgrywa pojęcie nanotechnologii. Dziedzina nauki, zdawałoby...

 • Aleksander Mroziński mgr inż.

  Aleksander Mroziński jest doktorantem na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od czerwca 2019r. został zatrudniony na stanowisku redaktora metadanych w projekcie MOST DANYCH. Ponadto jest uczestnikiem trzech innych projektów realizowanych na Politechnice Gdańskiej: InterPhD II, OPUS 13 oraz PROM. Chęć poznawania świata sprawia, że stara się zdobywać multidyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności...

 • Terminologia angielska w nanotechnologii

  Kursy Online
  • T. Klimczuk
  • M. J. Winiarski

  W ramach zajęć omawiana jest angielska terminologia stosowana w nanotechnologii i pokrewnych dziedzinach. Kurs jest przeznaczony dla studentów I stopnia kierunku Nanotechnologia na wydziale FTiMS.

 • Szkolenie CNE: Wzmocnienie aktywności i kompetencji studenta

  Wydarzenia

  30-04-2021 14:00 - 30-04-2021 15:00

  „Dydaktyczne Piątki” w CNE: „Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów. Metoda (IM)IPITHIA”

 • Computational Chemistry

  Kursy Online
  • J. Guthmuller
  • J. Franz

  Lectures, Exercises and Laboratories Classes in Computational Chemistry for Students from the following directions of study: Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2) Kierunek: Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie (obecnie sem. 7) Specjalność: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (WFTiMS), II stopnia (obecnie sem. 2)

 • Piotr Jamroz dr hab. inż.

  Osoby

  Piotr Jamroz graduated from Wroclaw University of Technology, Faculty of Chemistry in 1998 and obtained his PhD from the same university in 2003. Currently he works as an associate professor at Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Division of Analytical Chemistry and Chemical Metallurgy. His research interests are related to generation and diagnostics of different kinds of plasma sources, including...

 • Nanotechnologie i nanomedycyna

  Publikacja

  Zastosowanie nanotechnologii w wytwarzaniu implantów, diagnozowaniu chorób oraz ich leczeniu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Toward Mechanosynthesis of Diamondoid Structures: VI. Quantum-Chemical Molecular Dynamics Comparison of Conditions for the STM Tip Driven Mechanosynthesis on Hydrogenated Si(111), Si(110) and Si(100) Surfaces.

  Publikacja

  - Rok 2010

  możliwość prototypowania przejściowych generacji nano-urządzeń otrzymanych drogą pozycjonowanej mechanosyntezy za pomocą stm wyposażonego w ostrze typu swcnt są analizowane metodą kwantowo-chemicznej dynamiki molekularnej. proponowana strategia syntezy polega na insercji atomów si oraz cząsteczek sih2 we wiązania si-h na uwodornionej powierzchni si(111), si(110) oraz si(100) kryształu krzemu. rezultaty modelowania sugerują, że...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Toward mechanosynthesis of diamondoid structures: V. Silicon as the material of choice for preliminary implementation of intermediate generation of nano-machine systems

  Stosując ostatnio wprowadzony przez Drexlera ''moduł skalowany stałą sieciową'' KLM, porównano dwa potencjalne nano-materiały, krzem i diament. Szczegółowe porównanie właściwości fizycznych i chemicznych wykazuje, że krzem może być rozważany jako materiał z wyboru dla pierwotnej implementacji pośredniej generacji nano-systemów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu.- cz. II

  Publikacja

  Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność...

 • On the selectivity of nanostructured semiconductor gas sensors

  Publikacja
  • P. Heszler
  • R. Ionescu
  • E. Llobet
  • L. Reyes
  • J. Smulko
  • L. B. Kish
  • C. G. Granqvist

  - PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS - Rok 2007

  .

 • On the sensitivity, selectivity, sensory information and optimalsize of resistive chemical sensors

  Publikacja
  • L. B. Kish
  • J. Smulko
  • P. Heszler
  • C. G. Granqvist

  - RED. ZAGR. ANGIELSKI - Rok 2007

  Wykorzystano pojęcia teorii informacji do określenia możliwości poprawy selektywności i czujności rezystancyjnych sensorów gazu. Podano ogólne rozważania dotyczące limitu selektywnoœci dla tych sensorów. Porównano iloraz sygnału do szumów oraz pojemność kanału informacyjnego dla sensorów chemicznych wykorzystujących jako sygnał zjawiska fluktuacyjne z klasycznymi sensorami charakteryzowanymi jedną wartością. Ogólne rozważania wsparto...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podstawy wzmożonej konwersji energii

  Publikacja
  • P. Ziółkowski
  • J. Badur

  - Logistyka - Rok 2013

  O wzmożonej konwersji energii możemy mówić, gdy następuje zmniejszenie rozmiarów urządzenia, w którym zachodzi ilościowo ten sam proces i przez to zachodzi objętościowe zwiększenie gęstości transportu i konwersji energii. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na granicach kontaktu między fazami. Wzmożenie konwersji zachodzi uwidacznia się zwłaszcza w przypadku nanotechnologii. W pracy zaprezentowano...

 • Zastosowanie nanokonjugatów znanych chemoterapeutyków w leczeniu nowotworów

  Publikacja

  - Rok 2017

  Jednym z głównych problemów współczesnego świata są choroby cywilizacyjne. Do chorób cywilizacyjnych zaliczają się choroby serca, cukrzyca, otyłość, nowotwory i wiele innych. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 roku na choroby nowotworowe zachorowało aż 14 milionów ludzi na całym świecie [Curado i in., 2007]. Bez wykorzystania współczesnych metod leczenia wiele z tych osób mogłoby nie przeżyć kolejnego roku. Mimo...

 • Fluctuation-enhanced sensing: electronic dog nose identifies odors and counts molecules.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono koncepcję wykrywania mieszanin gazów za pomocą analizy fluktuacji rezystancji sensora gazu. Porównano proponowaną ideę do wykorzystywanej w naturze przez zmysł węchu, w którym do mózgu dociera szereg pojedynczych impulsów elektrycznych wywołujących odczuwane wrażenie zapachowe.

 • Gas sensing by resistance fluctuations in PdxWO3 nanoparticle films.

  Publikacja
  • J. Ederth
  • J. Smulko
  • L. B. Kish
  • P. Heszler
  • G. Niklasson
  • C. G. Granqvist

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań sensorów gazu wykonanych z nanocząstek WO3 z dodatkiem Pd. Stwierdzono, że badanie fluktuacji rezystancji tych sensorów może istotnie zwiększyć czułość wykrywania gazu w porównaniu z obserwacją wyłącznie rezystancji stałoprądowej.

 • Resistance Noise Higher-Order Spectrums in Nanoparticle Gas Sensors.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono badania fluktuacji rezystancji sensora gazu wykonanego z nanocząstek WO3. Stwierdzono występowanie składowych o rozkładzie prawdopodobieństwa różnym od rozkładu Gaussa. W celu zwiększenia czułości i selektywności wykrywanych gazów zastosowan do analizy obserwowanych fluktuacji spektra wyższych rzędów.

 • Fotokatalityczne właściwości TiO2

  Publikacja

  - Rok 2016

  Fotokataliza to reakcja zachodząca na skutek absorpcji światła przez fotokatalizator lub substrat. Fotokatalizator to substancja, która wpływa korzystnie na przebieg reakcji zachodzącej pod wpływem światła i sama nie ulega zużyciu. Dobry fotokatalizator powinien wykazywać wysoką aktywność fotokatalityczną. Wśród półprzewodników wykazujących działanie fotokatalityczne w reakcjach degradacji związków organicznych za najbardziej efektywny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Różne oblicza nanostruktur tlenku tytanu(IV)

  W niniejszej pracy omówiono różnorodność nanostruktur tlenku tytanu(IV) w odniesieniu do ich zastosowania w fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych, szczególnie niepodatnych na rozkład biologiczny.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Michał Maciejewski

  Osoby

 • Daria Gierszewska

 • Katarzyna Drozdowska mgr inż.