Wyniki wyszukiwania dla: NAPEDY ELEKTRYCZNE POJAZDÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAPEDY ELEKTRYCZNE POJAZDÓW

Wyniki wyszukiwania dla: NAPEDY ELEKTRYCZNE POJAZDÓW

 • Pojazdy elektryczne - część II

  Publikacja

  - Rok 2012

  W drugim tomie książki Pojazdy elektryczne omówiono szczegółowo problematykę hamowania elektrycznych pojazdów szynowych oraz zaprezentowano typy i cechy poszczególnych rodzajów odbieraków prądu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pojazdy elektryczne. CZ. I.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Pojazdy elektryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie. Począwszy od transportu szynowego, w znacznej części zdominowanego już przez tego typu pojazdy, aż do samochodów, skuterów, rowerów, gdzie również napęd elektryczny jest wykorzystywany coraz powszechniej. Niniejsza książka ma na celu zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pojazdów elektrycznych, obszarami ich wykorzystania,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ temperatury powietrza na energochłonność elektrycznego transportu miejskiego na przykładzie gdyńskiej komunikacji trolejbusowej

  Publikacja

  Mała sprawność silników cieplnych umożliwia ogrzewanie wnętrza autobusów i innych pojazdów napędzanych paliwami płynnymi i gazowymi energią chłodzenia układu. W odróżnieniu od silników spalinowych, elektryczne układy napędowe charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, która w obecnym rozwoju techniki osiąga poziom 90–95%. Oznacza to, że ogrzewanie wnętrza pojazdu możliwe jest jedynie za pomocą energii elektrycznej pobieranej...

 • Rozwiązania V2G I G2V jako sposoby wykorzystania samochodów elektrycznych do zmiany kształtu krzywej obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego

  Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania rozwiązania G2V oraz V2G na Krajowy System Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede wszystkim na zrealizowanie tzw. „wypełniania dolin” czyli zwiększenia obciążenia w okresie doliny nocnej poprzez proces ładowania większej liczby pojazdów w tym okresie....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane stany przejściowe w trakcyjnym układzie zasilania i ich wpływ na energoelektroniczne pojazdy sieciowe

  Publikacja

  Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania...

 • Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

  Czasopisma

  ISSN: 0239-3646 , eISSN: 2084-5618

 • Badania techniczne pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów

  W artykule omówiony został problem dotyczący procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Sposób wykonywania badań technicznych przez diagnostę samochodowego określony jest przed konkretne rozporządzenie, lecz niestety żadna ustawa nie daje odpowiedzi na to, jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd zabytkowy zostałdopuszczony do ruchu.

 • Kontrola stanu technicznego pojazdów

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zanczenie stanu technicznego pojazdów dla brd, przeglądy techniczne pojazdów, kontrola pojazdów w ruchu drogowym, ocena kontroli przeprowadzanych w woj. kujawsko - pomorskim, zadania dla regionalnych struktur brd.

 • Makro modele przebiegu pojazdów

  Wśród wielu miar transportowych praca przewozowa pojazdów jest bardzo często wykorzystywana na poziomie makro (dla obszaru kraju) i używana do szacowania: przewidywanej wielkości zużytego paliwa, potencjalnej liczby pojazdów, wielkości i rodzaju emitowanych spalin, a także liczby wypadków i liczby ofiar wypadków drogowych. W referacie przedstawiono makro modele pracy przewozowej pojazdów zbudowane na bazie danych z kilkudziesięciu...

 • Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Niekonwencjonalne koła pojazdów

  Przedstawiono sposoby zapobiegania skutkom utraty ciśnienia w oponach pneumatycznych. Zaprezentowano koła niepneumatyczne, zastosowane w pojeździe księżycowym. Omówiono wyniki badań kół kompozytowych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne koł niepneumatycznych przeznaczonych do pojazdów mechanicznych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badania pojazdów zabytkowych - wymagane dokumenty

  Publikacja

  Badanie, jakiemu poddawany jest pojazd w stacji kontroli pojazdów, kwalifikujące go do pojazdów zabytkowych nazywane jest "Badaniem co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych". Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impact mobility rEVolution'18

  Wydarzenia

  12-09-2018 00:00 - 13-09-2018 23:59

  Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Gdańskiej. WEiA został zakwalifikowany do grona wystawców kongresu. Koordynatorem udziału PG w kongresie jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 • Wpływ rodzaju przeciwelektrody na parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych

  Publikacja
  • W. Wachowiak
  • M. Klein
  • A. Stachowicz
  • Ł. Skowroński

  - Rok 2014

  przeprowadzono badania wpływu rodzaju i właściwości przeciwelektrody na parametry elektryczne barwnikowych ogniw fotowoltaicznych.

 • System lokalizacji pojazdów

  Publikacja

  Niniejsze opracowanie zawiera opis systemu lokalizacji pojazdów, przeznaczonego do stosowania w przedsiębiorstwach transportu publicznego, wykorzystujących analogowe radiotelefony łączności dyspozytorskiej. Omówiono rozwiązania układowe oraz zastosowane protokoły komunikacyjne, przedstawiono wyniki testów sieci pilotowej oraz wyniki symulacji zachowania sieci docelowej w warunkach maksymalnego obciążenia.

 • Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

  Kursy Online

  Wydział Mechaniczny    Kurs: Specjalność: Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 6), Semestr: 2019/2020 - letni, Student prezentuje bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu. Określa zasady konstruowania bezpiecznych pojazdów. Opisuje nadwozia, podwozia, układy hamulcowe, oświetlenie, opony, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, układy gaśnicze....

 • Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Monografia poświęcona pokładowym systemom diagnostycznym OBD II/EOBD współczesnych pojazdów samochodowych. Opisano kierunki rozwoju pojazdów samochodowych. Opisano kierunki rozwoju pojazdów samochodowych oraz wymagania dotyczące emisji związków szkodliwych ze źródeł silnikowych. Podano ogólne zasady działania pokładowych systemów diagnostycznych z uwzględnieniem klasyfikacji elementów emisyjnych, testów diagnostycznych i ich rodzajów.

 • Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności

  Publikacja

  Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów może stwarzać problemy. Poniżej zostaną przedstawione...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH Fe2O3

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zbadano właściwości elektryczne szkieł krzemianowo – ołowiowo - żelazowych. Szkła tlenkowe zawierające jony żelaza mogą potencjalnie wykazywać przewodnictwo polaronowe. Celem niniejszej pracy było bliższe określenie zachodzącego w nich mechanizmu przewodnictwa. Wytworzono szkła o składzie dobranym na podstawie ich zakresu szklenia: (50 – 0.5x)[SiO2, PbO] - xFe2O3 gdzie x wynosił odpowiednio 2, 5, 10, 15, 20 i 25 (w % mol). Otrzymane...

 • Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM)

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozkłady obciążenia poszczególnych rodzajów osi pojazdów. Podstawą analizy były dane z ważenia 12 mln pojazdów ciężkich w okresie od roku do 3 lat na 10 stacjach ważenia pojazdów w ruchu, z ang. weigh in motion (WIM), w Polsce. Celem artykułu, oprócz przedstawienia rozkładów, jest ocena wpływu dopuszczalnego obciążenia osi na rzeczywiste obciążenia osi pojazdów ciężkich. Przedstawiono opis matematyczny...

 • Aparaty elektryczne. Bezpieczniki

  Publikacja

  - Rok 2007

  Bezpieczniki topikowe: ich wielkości charakterystyczne oraz charakterystyki, rodzaje, budowa, zastosowanie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aktualizacja współczynnikór równoważności pojazdów ciężarowych i autobusów

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę analizy oddziaływania ruchu pojazdów ciężarowych na nawierzchnię drogowe przy wykorzystaniu wyników ważenia pojazdów w ruchu (WIM). Celem analizy jest weryfikacja obowiązujących w polsce współczynników przeliczeniowych pojazdów.

 • Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych

  Publikacja

  Pojazdy przeciążone istotnie wpływają na trwałość konstrukcji nawierzchni. Jak wynika ze studiów literatury, zjawisko przeciążania pojazdów nasila się, gdy kontrola ruchu jest słaba. W pracy przedstawiono analizę danych z ważenia pojazdów w ruchu na polskich drogach oraz analizę wpływu ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych. Z badań wynika, że średni udział pojazdów przeciążonych w ruchu wynosi 18,5% oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomiary skuteczności hamowania w stacjach kontroli pojazdów

  Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bezstykowe zasilanie pojazdów trakcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie dotyczy wybranych aspektów związanych z bezstykowym przekazywaniem energii i zastosowaniem tego rodzaju systemu do zasilania elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Wstępna analiza wykazała, że możliwe jest przesyłanie energii wystarczającej do zasilenia pojedynczego pojazdu poprzez układ cewek powietrznych o słabym sprzężeniu magnetycznym. Zapewnienie odpowiedniej wydajności energetycznej układu przy najlepszej sprawności...

 • Modelowanie układów napędowych pojazdów z silnikami spalinowymi

  Publikacja

  - Rok 2016

  W analizie struktur układów napędowych pojazdów wykorzystano metodę Grafów Wiązań, która daje możliwość modelowania elementów o różnej naturze fizycznej. Jest to bardzo istotne przy analizie energetycznej systemów o złożonej i zróżnicowanej strukturze energetycznej, np. w przypadku pojazdów samochodowych z klasycznym lub hybrydowym układem napędowym. W pracy przedstawiono również przykłady popularnych programów komputerowych do...

 • Elektryczne autonomiczne jednostki trakcyjne na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej?

  Zasobniki energii są instalowane na pokładach elektrycznych pojazdów szynowych głównie w celu odzyskiwania energii hamowania. Postęp technologiczny w zakresie energoelektroniki i magazynowania energii umożliwił wykorzystanie energii elektrycznej do autonomicznej jazdy pojazdów w przypadku awarii sieci trakcyjnej oraz na niezelektryfikowanych odcinkach linii. Zastosowanie te mogą być alternatywą dla sieci trakcyjnej i mają miejsca...

 • Silniki elektryczne w kosmonautyce

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artykuł jest pracą przeglądową dotyczącą silników elektrycznych (EP - Electric Propulsion)wykorzystywanych w kosmonautyce. Bardziej szczegółowo opisano działanie silnika elektrostatycznego działającego w oparciu o efekt Halla (HET - Hall Effect Thruster). Silnik ten jest powszechnie wykorzystywany w pozycjonowaniu satelitów, potencjalnie może być wykorzystany do dalekich misji planetarnych. HET jest obiektem wielu badań doświadczalnych...

 • Maszyny elektryczne w elektroenergetyce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Monografia prezentująca zagadnienia teoretyczne i eksploatacyjne maszyn wirujących i transformatorów dobrane pod kątem właściwości użytkowych maszyn oraz stanów nieustalonych i zakłóceń. Podano wyniki symulacji oraz badań obiektów fizycznych, opisano także nietypowe stany pracy masyn elektrycznych oraz podstawowe badania i przeglądy.

 • Metody pomiaru sił hamowania w Stacjach Kontroli pojazdów

  Publikacja
  • A. Malinowski

  - Rok 2012

  Pomiar skuteczności hamowania dotyczy procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów. Pomiar ten może być wykonany w jeden z opisanych poniżej trzech sposobów. Problem dotyczy pojazdów zabytkowych, które zwolnione są ustaw regulujących dopuszczalne wartości skuteczności hamowania. Dodatkowy fakt to różnice wynikające z przeprowa-dzania pomiarów trzema sposobami dla pojazdów współczesnych, a pojazdów...

 • Superkomputerowy system identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych

  Opisano sposób identyfikacji pojazdów na podstawie numerów rejestracyjnych. Scharakteryzowano etapy identyfikacji i wymieniono algorytmy stosowane w ramach implementacji rozwiązania ESIP (Elektroniczny System Identyfikacji Pojazdów). Skuteczność zastosowanych algorytmów porównano z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Opisano wdrożenie rozwiązania na superkomputerze GALERA. System ESIP umożliwia skuteczną identyfikację pojazdów...

 • Koncepcja nowego testu energetycznego dla pojazdów samochodowych

  W pracy zaproponowana została koncepcja nowego testu energetycznego dla pojazdów samochodowych, którego wyniki będą reprezentatywne dla pełnego zakresu warunków ruchu spotykanych przez użytkowników pojazdów. Głównym zastosowaniem takiego testu będzie możliwość obiektywnej oceny efektywności energetycznej badanego pojazdu. Pełen zakres eksploatacji badanego pojazdu zostanie uwzględniony dzięki długoterminowej rejestracji parametrów...

 • Wpływ domieszkowania na strukturę i właściwości elektryczne niobianu lantanu

  Publikacja

  - Rok 2017

  Niniejsza rozprawa przedstawia wyniki badań wpływu domieszkowania izowalencyjnego na strukturę, mikrostrukturę oraz właściwości elektryczne wysokotemperaturowego przewodnika protonowego - niobianu lantanu LaNbO4. Prace badawcze dotyczyły związków domieszkowanych antymonem, arsenem, tantalem lub wanadem (LaNb1-xAxO4 gdzie A = As, Sb, Ta, V; 0 ≤ x ≤ 0,3), które wytworzono metodą reakcji w fazie stałej. Wyniki otrzymane w pracy są...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych.

  Publikacja

  Przedstawiono historię Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych w latach 1945-2005 oraz życiorysy zasłużonych jej pracowników. Omówiono działalność dydaktyczną i naukową oraz współpracę z przemysłem i innymi instytucjami.

 • Właściwości elektryczne szkło-ceramiki zawierającej ferroelektryczną fazę BiV

  Publikacja

  - Rok 2013

  Kompozyty szklano - ceramiczne zawierające nanokryształy posiadają właściwości fizyczne, które nie są możliwe do uzyskania w innych materiałach. Dzięki możliwości wytworzenia szkło - ceramik posiadających kryształy o różnej wielkości (nano, mikro...) i różnorodnego typu, można w istotny sposób kontrolować właściwości elektryczne takich materiałów. Stała dielektryczna faz ferroelektrycznych jest bardzo wrażliwa na zmiany rozmiarów...

 • Pojazdy elektryczne - rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi o zasilaniu akumulatorowym. Wskazano aktualne trendy rozwojowe oraz możliwości eksploatacyjne. Pokazano przykładowe rozwiązanie prototypowego pojazdu i zagadnienia sterowania układem napędowym oraz optymalnym rozdziałem energii. Poruszono problemy wpływu dużej liczby samochodów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną - wzrost zapotrzebowania na energię. Wskazano...

 • Alternatywa dla elektryfikacji miejskiej linii kolejowej - elektryczne zasobnikowe jednostki trakcyjne

  Publikacja

  Na linii kolejowej nr 248 eksploatowane są pojazdy o napędzie spalinowym, ocenianymi powszechnie jako nie ekologiczne, mało ekonomiczne, hałaśliwe, i o małym, w porównaniu do trakcyjnych pojazdów elektrycznych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. W artykule przeanalizowano alternatywę dla budowy infrastruktury trakcji elektrycznej, która jest postrzegana jako kosztowna i zaburzająca walory krajobrazowe.

 • Badania pojazdów zabytkowych - sprawdzanie działania zespołów

  Publikacja

  Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych diagnosta podsumowuje przez przygotowanie dla wnioskodawcy dwóch zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu. Zaświadczenia oraz część badania technicznego zostały opisane w nr. 9 i 10/2018 SM. W tym artykule przyjrzyjmy się ostatniemu etapowi badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego, a mianowicie: sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza sygnałów fonicznych w nagraniach pojazdów w zmiennych warunkach pogodowych

  Publikacja

  Akustyczna detekcja pojazdów jest najmniej inwazyjnym sposobem kontroli natężenia ruchu pojazdów w miastach. Charakteryzuje się ona również większą odpornością na warunki oświetleniowe i pogodowe. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki parametryzacji sygnałów fonicznych dla sygnałów przejeżdżających pojazdów w kontekście zmian warunków atmosferycznych. W ramach badań przeprowadzono rejestrację wideofoniczną pojazdów w dwóch...

 • Oświetlenie elektryczne w komorach chłodniczych

  W artykule przedstawiono zasady oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. Omówiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej oraz podano wymagania norm i przepisów w zakresie oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach komór chłodniczych. Przedstawiono czynniki i warunki wpływające na wykonanie prawidłowego oświetlenia elektrycznego w tego rodzaju wnętrzach.

 • Wykorzystanie modelowania powierzchniowego w analizie aerodynamicznej pojazdów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Praca jest wprowadzeniem teoretycznym do analizy aerodynamicznej pojazdów samochodowych. Zawarto w niej krótki opis zjawisk aerodynamicznych zachodzących wokół poruszającego się samochodu. Zaprezentowaqno model powierzchniowy samochodu wraz z uproszczoną analizą aerodynamiczną wykonaną w programie "SolidWorks". Przedstawiono również własne spostrzeżenia i wnioski oraz wstępne cele przcy doktorskiej.

 • Pojazdy zabytkowe a współczesne – pomiary w stacji kontroli pojazdów

  Przeprowadzone zostały badania układu hamulcowego oraz skuteczności tłumienia zawieszenia ponad 50 pojazdów. Celem pracy było porównanie działania wyżej wymienionych układów w samochodach z różnych lat produkcji oraz zweryfikowanie ich z warunkami technicznymi obowiązującymi podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów przez diagnostę samochodowego. Układ hamulcowy został zbadany 3 metodami: na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdow

  Publikacja
  • A. Malinowski

  - Rok 2011

  W opracowaniu przedstawiono procedurę badania technicznego pojazdu zabytkowego w Stacji Kontroli Pojazdów w oparciu o istniejące przepisy prawne. Brak dopasowania wymogów aktów prawnych do dopuszczenia pojazdów zabytkowych w świetle ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ruchu drogowym daje podstawy do stworzenia nowych norm i procedur. Przedstawiono koncepcję metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych przy wykorzystaniu istniejących...

 • Z historii Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych 2005-2010

  Przedstawiono dorobek naukowy i dydaktyczny Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych w latach 2005 - 2010.

 • Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. - J. Kropiwnicki.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy podjęto problem dostosowania procedur pomiarowych do rzeczywistych warunków pracy układów napędowych pojazdów w aglomeracji miejskiej. Przedstawiono nową metodę identyfikacji rzeczywistych warunków eksploatacji pojazdów, która obejmuje zarówno wpływ warunków ruchu strumienia pojazdów, jak również styl jazdy kierowcy (czynnik nie uwzględniany dotychczas w testach). Zaprezentowano również nową metodę wyznaczania prognozowanego...

 • Kształtowanie parku pojazdów technicznych komunikacji trolejbusowej ze szczególnym uwzględnieniem polskich przedsiębiorstw

  Miejski transport elektryczny (tramwaje i trolejbusy), podobnie jak komunikacja autobusowa, związany jest z funkcjonowaniem zaplecza technicznego, w tym specjalistycznych pojazdów. Wyróżnikiem komunikacji elektrycznej jest jej powiązanie z infrastrukturą sieci trakcyjnej, która wymaga odpowiedniego utrzymania, a więc wyspecjalizowanych pojazdów technicznych do jej budowy i konserwacji. W niniejszym artykule został scharakteryzowany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Symulacja hałasu pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009

  Ograniczenie halasu związanego z ruchem drogowym możliwe jest jedynie poprzez skoordynowane dzialanie w zakresie doskonalenia pojazdów, opon nawierzchni drogowych i organizacji ruchu drogowego. Praca porusza zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów na parkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono metodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk...

 • Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska

  W referacie przedstawiono istotę problemu szacowania prędkości pojazdów transportu zbiorowego w szczególności w zakresie modelowania ruchu. Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych w maju ubiegłego roku pomiarów czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego na obszarze Gdańska w ramach budowy systemu sterowania ruchem TRISTAR. Otrzymane wyniki zestawiono w celu zaprezentowania statystyki oraz zidentyfikowania czynników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamiczna wizualizacja trójwymiarowa środowiska miejskiego w symulacji pojazdów szynowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł opisuje koncepcje użycia dynamicznej wizualizacji trójwymiarowej w symulatorze miejskich pojazdów szynowych. Zaproponowano atrybuty obiektywizujące ocenę wizualizacji. Opisano przetestowane prototypy symulatorów: model kabiny 1:1 oraz stanowisko wirtualnej rzeczywistości.