Wyniki wyszukiwania dla: NAPOJE ALKOHOLOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAPOJE ALKOHOLOWE

Wyniki wyszukiwania dla: NAPOJE ALKOHOLOWE

 • Justyna Płotka-Wasylka dr hab. inż.

  Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w...

 • Gas chromatography-olfactometry of alcoholic beverages

  Publikacja

  W rozdziale 5 książki przedstawiono zastosowanie techniki chromatografia gazowa-olfaktometria (GC-O)w ustalaniu zależności między zapachem a składem chemicznym lotnej frakcji napojów alkoholowych. W pierwszej części przedstawiono zasadę techniki GC-O, procedury przygotowania próbek do analizy, metody zbierania danych oraz warunki analizy. Następnie omówiono zastosowanie techniki GC-O w analizie i ocenie jakości różnych napojów...

 • Application of gas chromatography-olfactometry (GC-O) in analysis and quality assessment of alcoholic beverages - a review

  Publikacja

  W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad aktywnością sensoryczną poszczególnych składników zapachów napojów alkoholowych i nad zależnościami pomiędzy zapachem, a składem chemicznym lotnej frakcji tych produktów z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej z detekcją olfaktometryczną (GC-O). GC-O jest techniką wykorzystującą możliwość oceny sensorycznej eluatu z kolumny chromatograficznej, przy czym dla każdego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • HS-SPME-CGC-PID determination of aldehydes in rectified spirits and vodkas after derivatisation with 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH)

  Publikacja

  W pracy przedstawiono nową metodę oznaczania aldehydów w spirytusach i wyrobach spirytusowych czystych z zastosowaniem 2,4,6-trichlorofenylohydrazyny (TCPH) jako odczynnika derywatyzującego. Zaproponowana metoda jest co najmniej 100-krotnie tańsza od mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME) i chromatografii gazowej z zastosowaniem często zalecanej o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzylohydroxyloaminy (PFBHA)....