Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE

Wyniki wyszukiwania dla: NAUCZANIE INTERNETOWE

 • Kształcenie nauczycieli informatyki w zakresie opracowywania komputerowych multimedialnych środków dydaktycznych.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono studia podyplomowe ''Internet i multimedia'', których słuchaczami są nauczyciele informatyki szkół średnich i gimnazjów. Opisano program kształcenia tych studiów, wyróżniając w nim dwa zasadnicze nurty:zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi trendami rozwoju technologii informacyjnej oraz nauczenie słuchaczy opracowywania komputerowych pomocy dydaktycznych wykorzystujących zasoby multimedialne...

 • Projekt zespołowy - P, Mechatronika, I st., sem. VI, lato 2021-22 (M:31437W0)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • Podstawy konstrukcji maszyn I - W, C, L, IMM, I st., sem. V, lato 2021-22 (M:31639W0)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • Podstawy konstrukcji maszyn III - P, IMM, I st., sem. VI, lato 2021-22 (PG_00050262)

  Kursy Online
  • R. Gawarkiewicz
  • A. T. Wiśniewska

  Drodzy Studenci i Drogie Studentki, wraz z dotychczasowymi moimi Studentami i Studentkami opracowaliśmy metodę zdalnego nauczania, która zapewnia możliwie najwyższą jakość tej formy kształcenia. Do prowadzenia zajęć on-line wybraliśmy platformę ZOOM. W tym miejscu czuję się w obowiązku poinformować Państwa, że IOD CUI był bardzo przeciwny użyciu platformy ZOOM do zdalnego kształcenia. Ostatecznie zgodził się, ale pod warunkiem...

 • A novel architecture for e-learning knowledge assessment systems

  Publikacja

  In this paper we propose a novel e-learning system, dedicated strictly to knowledge assessment tasks. In its functioning it utilizes web-based technologies, but its design differs radically from currently popular e-learning solutions which rely mostly on thin-client architecture. Our research proved that such architecture, while well suited for didactic content distribution systems is ill-suited for knowledge assessment products....

 • Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2006

  Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej....

 • Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania...