Wyniki wyszukiwania dla: NAWODNIENIE GRUNTU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NAWODNIENIE GRUNTU

Wyniki wyszukiwania dla: NAWODNIENIE GRUNTU

  • Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

    Publikacja

    - Rok 2010

    Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych...