Wyniki wyszukiwania dla: NIEZATAPIALNOŚĆ STATKU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NIEZATAPIALNOŚĆ STATKU

Wyniki wyszukiwania dla: NIEZATAPIALNOŚĆ STATKU

 • A general framework of new subdivision regulations

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono strukturę przepisów niezatapialności statków, opartą na podejściu probabilistycznym.

 • Subdivision and damage stability of ships.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Pierwszy kompleksowy podręcznik na świecie na poziomie akademickim dotyczący niezatapialności statku w ujęciu probabilistycznym, w którym za miarę bezpieczeństwa statku przyjmuje się prawdopodobieństwo przetrwania kolizji przez statek, zwane wskaźnikiem niezatapialności, względnie wskaźnikiem podziału grodziowego statku. Obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, dając projektantom wykładnię stosowania obowiązujących...

 • Risk characterisation of the required index R in the new probabilistic rules for damage stability

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wymagany wskaźnik podziału grodziowego R jest miarą bezpieczeństwa statku w wypadku kolizji. Zwykle wyznacza się go w oparciu o wskaźniki dla wybranych, istniejących statków. W pracy podano jak ustalić ten wskaźnik w oparciu o dane dotyczące kolizji (wypadkowości) statków.