Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIATA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIATA

Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIATA

 • Zrównoważony rozwój lokalny. Podstawy teoretyczne i działania praktyczne

  Publikacja
  • A. Sekuła
  • A. Miszczuk
  • J. Wojciechowska-Solis
  • J. Nucińska,

  - Rok 2022

  Rozwój zrównoważony to jedna z koncepcji rozwoju lokalnego. Celem monografii jest prezentacja podstaw tego rozwoju na poziomie lokalnym oraz ukazanie jego przejawów i działań praktycznych w sferach gospodarczej, społecznej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch wewnętrznych czynników rozwojowych – turystyki i oświaty. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. Omówiono najpowszechniej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Elementy prawa dla nauczycieli

  Publikacja

  - Rok 2003

  Publikacja dostarcza ogólnej wiedzy o prawie, o prawnych regulacjach odnoszących się do działalności oświatowej oraz o roli, funkcjach prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji.

 • Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionoprogram i organizację Studium Podyplomowego ''Zintegrowana Edukacja Informa-tyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum'' powołanego w ramach III edycjigrantów MEN. Przeprowadzono klasyfikację prac dyplomowych słuchaczy Studiumze względu na cel oraz metody i środki informatyki...

 • Funkcje prawa w procesie reform oświaty lat 90.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł ma na celu przedstawienie związków pomiędzy ogólnymi funkcjami systemu prawa a procesem reform, które zostały przeprowadzone w polskim systemie oświaty w latach 90-tych XX wieku. Regulacje prawne odgrywają bardzo istotną rolę w procesie planowania i realizacji zmian systemowych w różnych dziedzinach życia społecznego. Stanowią one główny instrument procesów reform,w tym reformy systemu edukacji. Kształtowanie i...

 • Łukasz Brzezicki dr

  Osoby