Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIETLENIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIETLENIE

Wyniki wyszukiwania dla: OŚWIETLENIE

 • Oświetlenie spersonalizowane?

  Publikacja

  Światło dzienne i elektryczne padające na siatkówkę oka ludzkiego wpływa na to, jak postrzegamy otaczający nas świat. Ostatnie badania pokazują, że światło padające na korę wzorokową oddziałuje także na inne, niewzorokowe funkcje życiowe człowieka. Zaczęto mówić o efektywności biologicznej lub wydajności biologicznej światła. Wykazano, że zależy ona od wielu czynników, między innymim. in. od widmowego, przestrzennego i czasowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oświetlenie LED

  Czasopisma

  ISSN: 2082-9108

 • Oświetlenie elektryczne w komorach chłodniczych

  W artykule przedstawiono zasady oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. Omówiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej oraz podano wymagania norm i przepisów w zakresie oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach komór chłodniczych. Przedstawiono czynniki i warunki wpływające na wykonanie prawidłowego oświetlenia elektrycznego w tego rodzaju wnętrzach.

 • Współczesne trendy oświetleniowe w miastach. Oświetlenie LED nr 1/2016

  Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące projektowania zewnętrznych form świetlnych we współczesnej tkance miejskiej na przestrzeni wieków. Autorki przedstawiły ewolucje idei i formy miejskiej oprawy oświetleniowej w kontekście jej użyteczności świetlnej, kreowania wyjątkowego znaku przestrzennego, rozwoju współczesnych technologii i wpisania światła w przemiany współczesnego miasta.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • KLUCZOWE INWESTYCJE PUBLICZNE W OŚWIETLENIE MIASTA W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

  Publikacja

  Wieloaspektowość problemów dotykających współczesne miasta oraz uczestniczenie w zagospodarowaniu przestrzennym wielu podmiotów spycha niektóre tematy dotyczące formy i estetyki wnętrz urbanistycznych na pole działań innych branż. Najważniejszą cechą wspólną podejmowanych działań są jednak widoczne i odczuwalne skutki przestrzenne w mieście. Jednymi z takich elementów są obiekty oświetleniowe miasta, które w pojedynkę stanowią...

 • Oświetlenie elektryczne [2022/23]

  Kursy Online
  • S. Czapp
  • K. Borowski

  Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Oświetlenie elektryczne" - Energetyka, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

 • Oświetlenie elektryczne [2023/24]

  Kursy Online
  • S. Czapp

  Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Oświetlenie elektryczne" - Energetyka, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

 • Oświetlenie elektryczne [2019/20]

  Kursy Online
  • K. Borowski

  Kurs zawierający materiały do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Oświetlenie elektryczne" - Energetyka, studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, semestr 6

 • Oprawy do oświetlania wnętrz ze źródłami LED. Trendy i tendencje projektowe.

  Publikacja

  W artykule omówiowiono trendy i prognozy dotyczące rozwoju i projektowania opraw oświetleniowych ze źródłami LED do oświetlenia wnętrz.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Światło w procesach rewitalizacji

  Artykuł dotyczy projektowania oświetlenia elektrycznego opartego na źródłach LED w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskich w Polsce. Ze względu na rozległą i wielowątkową charakterystykę tego tematu, w artykule poruszono tylko niektóre aspekty: związki pomiędzy oświetleniem architektonicznym a przestrzenią miejską, najważniejsze cechy źródeł półprzewodnikowych w projektowaniu oświetlenia architektonicznego oraz kwestię rewitalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magiczne światło - koncept HCL

  Publikacja

  Światło od wieków kojarzone było ze strefą sacrum, zjawiskiem nie do końca poznanym mistycznym i magicznym. Twórcy dzieł artystycznych lub architektonicznych często odwoływali się do konotacji świetlnych, próbując oddać relacje człowieka z rzeczywistością pozamaterialną lub pozazmysłową, oraz stworzyć wnętrza inspirujące takie przeżycia. Pomimo mistycznej otoczki światło jako zjawisko fizyczne zostało opisane językiem technicznym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • GP III sem: Oświetlenie w projektowaniu przestrzennym (2022/23) przedmiot do wyboru

  Kursy Online
  • N. Sokół
  • R. Orlik

  Przedmiot do wyboru: Oświetlenie w projektowaniu przestrzennym Zajęcia we piątki 10:15 do 13:00   spotkania w sali 357 w razie spotkań online MS Teams 

 • GP III sem: Przedmiot do wyboru - Oświetlenie w projektowaniu przestrzennym (23/24)

  Kursy Online
  • N. Sokół

  Przedmiot do wyboru: ćwiczenia Oświetlenie w projektowaniu przestrzennym Zajęcia we wtorki 13:15 do 15:00   spotkania w sali 352 w razie spotkań online MS Teams 

 • Projekt fakultatywny V sem (22/23): OŚWIETLENIE DZIENNE W ARCHITEKTURZE – WYNIKI SYMULACJI A DECYZJE PROJEKTOWE

  Kursy Online
  • N. Sokół
  • R. Orlik

  OŚWIETLENIE DZIENNE W ARCHITEKTURZE – WYNIKI SYMULACJI A DECYZJE PROJEKTOWE 

 • Inteligentne sterowanie oświetleniem w budynkach przemysłowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie zaprezentowano jeden ze sposobów realizacji inteligentnego sterowania oświetleniem w obiektach przemysłowych za pomocą komputera PC. Przedstawiono koncepcję zastosowania do tego celu sieci LonWork oraz systemu DALI w celu sterowania poszczególnymi punktami świetlnymi. Przedstawiono realizację techniczną opisanego zagadnienia.

 • Zastosowanie niedrogich modułów bezprzewodowych do sterowania oświetleniem

  W artykule zaprezentowano niedrogi system zdalnego sterowania oświetleniem w budynku. Dokonano krótkiego przeglądu dostępnych na rynku, gotowych rozwiązań. Zaproponowano własną strukturę sterowania wykorzystując tanie moduły bezprzewodowe. Przedstawiono projekt najistotniejszych elementów systemu. Omówiono sposób oprogramowania modułów oraz nadrzędną aplikację sterującą. Artykuł zawiera ocenę systemu, z uwzględnieniem możliwości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją z wykorzystaniem systemu KNX/EIB

  W artykule przedstawiono ideę inteligentnych instalacji elektrycznych wykorzystujących system KNX/EIB. Zwrócono uwagę na możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Omówiono zasady projektowania instalacji typu KNX/EIB oraz zaprezentowano przykładowy projekt wdrożonej instalacji elektrycznej.

 • System sterowania oświetleniem w istniejącej infrastrukturze sieci elektrycznej

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modernizacji systemu sterowania oświetleniem w istniejącej infrastrukturze sieci elektrycznej bez konieczności wprowadzania zmian w okablowaniu podtynkowym.  Nowy system ma umożliwić wprowadzenie niezbędnych modernizacji w istniejącej już infrastrukturze, bez konieczności ingerencji w substancji budynku celem np. dotarcia do okablowania. Istotą wynalazku jest przedstawienie rozwiązania...

 • Dlaczego oświetlamy miasta? - perspektywa urbanisty

  Publikacja

  W artykule opisana została rola światła sztucznego w mieście na tle historycznym. Narzędzie jakim jest oświetlenie zostało ukazane jako istotny element nocnego krajobrazu współczesnego miasta.

 • Ewolucja funkcji sztucznego światła w mieście

  Publikacja

  W tekście podano historyczny przegląd roli jaką pełniło sztuczne oświetlenie w mieście. Odniesiono się do obecnego znaczenia świtała sztucznego w mieście i jego niecodziennego wykorzystania.

 • Przestrzeń publiczna nocą - udział światła sztucznego w procesie odnowy przestrzeni publicznej

  W artykule opisano współczesne oświetlenie miasta z punktu widzenia urbanistycznego. Przytoczono przykłady gdzie nowoczesne technologie oświetleniowe były częścią programów rewitalizacji śródmieścia miast i przyczyniły się do ich odnowy.

 • Magia oświetlenia

  Obecnie oświetlenie, oprócz funkcji praktycznej, spełnia również walory estetyczne: wpływa na atmosferę pomieszczenia i stanowi element dekoracji. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz lamp: od tradycyjnych świetlówek do żarówek halogenowych i nowoczesnych diod świecących LED.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nightscape in the E-city. Lighting Public Space in the 21st Century

  Publikacja

  Rozdział porusza kwestię oświetlenia sztucznego w przestrzeniach publicznych współczesnego miasta. Temat ten zaprezentowany został na tle obecnych tendencji kształtowania wizerunku przestrzeni publicznych oraz poparty krótkim rysem historycznym. Aspekt podzielony jest na dwie kategorie - pierwszą, w której oświetlenie bazuje na zmiennych sceneriach przestrzeni z wykorzystaniem głównie ekranów medialnych, oraz drugą, w której mamy...

 • Persons' identification techniques based on characteristic features of face

  Publikacja

  - Rok 2005

  Istnieje wiele metod identyfikacji osób opartych na ich cechach charakterystycznych. Metody te ograniczone są poprzez warunki, w których zdjęcie zostało wykonane jak na przykład oświetlenie. Autorzy artykułu proponują zastosowanie rozmytych reguł decyzyjnych oraz skonstruowanie miary podobieństwa na podstawie względnych odległości pomiędzy niezmienniczymi w czasie cechami charakterystycznymi twarzy do usunięcia ograniczeń istniejących...

 • Przekształtnik SiC DC-DC z transformatorem macierzowym do pokładowych ładowarek baterii akumulatorów taboru 3kV DC

  Publikacja

  - Rok 2022

  Baterie akumulatorów pojazdów trakcyjnych zapewniają zasilanie krytycznych systemów, takich jak sterowanie i oświetlenie. Zgodnie z wymaganiami przemysłu kolejowego, pokładowa ładowarka baterii akumulatorów powinna być urządzeniem kompaktowym, wysokosprawnym, a jednocześnie wysoce niezawodnym. W referacie, do pokładowego ładowania akumulatorów pociągu zaproponowano kompaktowy przekształtnik SiC DC-DC z transformatorem macierzowym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przekształtnik SiC DC-DC z transformatorem macierzowym do pokładowych ładowarek baterii akumulatorów taboru 3kV DC

  Publikacja

  Baterie akumulatorów pojazdów trakcyjnych zapewniają zasilanie krytycznych systemów, takich jak sterowanie i oświetlenie. Zgodnie z wymaganiami przemysłu kolejowego, pokładowa ładowarka baterii akumulatorów powinna być urządzeniem kompaktowym, wysokosprawnym, a jednocześnie wysoce niezawodnym. W referacie, do pokładowego ładowania akumulatorów pociągu zaproponowano kompaktowy przekształtnik SiC DC-DC z transformatorem macierzowym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rewaloryzacja wnętrza modernistycznego i soc-modernistycznego w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Staranne opracowanie reprezentacyjnych wnętrz obiektów użyteczności publicznej, handlowych czy kamienic było w okresie międzywojennym ważnym zadaniem każdego szanującego swoją sztukę architekta. Oprócz ciekawego i funkcjonalnego rozwiązania układu oraz współgrającego wystroju plastycznego na etapie projektu, autor zazwyczaj dbał o doprowadzenie realizacji swojego zamysłu do ostatniego detalu. Dopiero całość rozwiązania estetycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza efektywności systemów oświetlania roślin na przykładzie uprawy bazylii

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technologii LED oraz znaczące podwyżki cen energii elektrycznej wymuszają badania mające na celu zwiększenie efektywności systemów oświetleniowych do uprawy roślin. W pracy przeprowadzono analizę efektywności oświetlenia na przykładzie uprawy bazylii. Na wstępie dokonano pomiarów spektralnych liści bazylii. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano i wykonano oświetlenie dopasowane do charakterystyki spektralnej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Daylight recommendation for building interiors in the selected national building and lighting regulations in the EU

  Publikacja

  The quality of life within building environment is closely linked to the quality of daylight effectively delivered into the living space. The paper describes the results of the normative documents review and a comparative analysis, based on which daylight recommendations present in national regulations have been compiled.

 • Human Centric Lighting w miejscach pracy

  Publikacja

  Wyniki badań wskazują na poszerzenie zakresu efektów odziaływania światła dziennego na człowieka od komfortu pracy wzrokowej po jakość snu, czujność, nastrój, wydajność i stan zdrowia [1]. Ta złożoność wiąże się z nakładami finansowymi ponoszonymi przez społeczeństwo na badania, ale również na tworzenie optymalnego środowiska oświetleniowego w miejscach pracy. HCL to termin, który wywołuje wiele dyskusji w branży oświetleniowej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza (książka)

  Publikacja

  Jest to praca na niebagatelny temat, o który nieraz potrącali autorzy publikacji o Mickiewiczu i historycy polskiej literatury romantycznej, ale - jeśli się nie mylę - nie czynili go dotychczas przedmiotem rozważań systematycznych i nie poświęcili mu osobnych monografii. Zbigniew Kaźmierczyk zdecydował się na całościowe sprawdzenie, jakie echa wierzeń religijnych zamierzchłej przeszłości dziejowej odzywały się w pisarstwie Mickiewicza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Grzegorz Ronowski dr hab. inż.

 • THE ARCHITECTURE OF DAYLIGHT IN THE DISCOURSE ABOUT THE AESTHETICS OF SUSTAINABILITY

  Publikacja

  The need to create ecological and energy efficient architecture is evident today. In the contemporary discourse on architecture more and more attention is dedicated to the aesthetics that expresses the idea of sustainability. The article is a voice in this debate, concentrating on the architecture that features daylight. Solar light comes from the natural environment and brings some substantial benefits for the architectural space,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Osprzęt i Automatyka Pojazdów / Wykłady / MiBM / sem. VI / I st. / sem. letni 2021/2022 (M:31577W0)

  Kursy Online
  • G. Ronowski

  Obwody prądu stałego. Obwody prądu zmiennego. Ogólna koncepcja instalacji elektrycznej w pojazdach samochodowych. Przewody, kable, łączniki instalacyjne, przekaźniki, mierniki, bezpieczniki. Bilans mocy dla instalacji elektrycznej samochodu. Akumulator, jego budowa, zasada działania, obsługa. Układy rozruchowe silników spalinowych, ich budowa i diagnostyka. Układy zasilania w energię elektryczną. Prądnice prądu stałego i alternatory....

 • Osprzęt i Automatyka Pojazdów / Wykłady / MiBM / sem. VI / I st. / sem. letni 2022/2023 (M:31577W0)

  Kursy Online
  • G. Ronowski

  Obwody prądu stałego. Obwody prądu zmiennego. Ogólna koncepcja instalacji elektrycznej w pojazdach samochodowych. Przewody, kable, łączniki instalacyjne, przekaźniki, mierniki, bezpieczniki. Bilans mocy dla instalacji elektrycznej samochodu. Akumulator, jego budowa, zasada działania, obsługa. Układy rozruchowe silników spalinowych, ich budowa i diagnostyka. Układy zasilania w energię elektryczną. Prądnice prądu stałego i alternatory....

 • Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings

  Publikacja

  The paper deals with the architecture of contemporary buildings in respect to their aesthetic image created by the use of natural light. Sustainability is regarded as a principle of contemporary architecture, where daylighting is an important factor as it affects energy consumption and environmental quality of the space inside a building. Environmental awareness of architecture, however, involves a much wider and more holistic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych konkurs na kreatywny projekt oprawy oświetleniowej

  Kursy Online
  • K. Zielińska-Dąbkowska

  W ramach seminarium obieralnego studenci podczas pracy w grupach 3 osobowych przygotują projekt oprawy oświetleniowej z zastosowaniem technologii LED na międzynarodowy konkurs pt.: „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych” organizowany przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego(PZPO) we współpracy z organizatorem 30-tych Międzynarodowych Targów Światło oraz śląskim środowiskiem architektów. Więcej informacji...

 • Infrastruktura Transportu Drogowego lato 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Budzyński
  • B. Dołżycki

  Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych,...

 • Społeczne aspekty oświetlenia przestrzeni publicznych

  W artykule zostały omówione społeczne aspekty oświetlenia, podstawowe funkcje oświetlenia w kontekście przestrzeni publicznej, czynniki wpływające na wybór rodzaju i sposobu oświetlenia, w tym wymogi normatywne. Aspekty społeczne zostały przedstawione w powiązaniu z czynnikami ludzkimi, kwestią budowania wizerunku miasta oraz wydajnością systemów oświetleniowych i technicznymi właściwościami światła.

 • WSN for intelligent street lighting system

  In this article authors propose to apply WSN to intelligent street lighting system. As a result of such a combination one obtains a system designed to increase functionality of light installations for a wide range of applications and introduce a platform for new additional services, which meets current and future user needs. The system is composed of WSN nodes integrated with light sources based on high power LED diodes, which...

 • Wprowadzenie

  Publikacja

  - Rok 2010

  Opracowanie stanowi artykuł wprowadzający do problemów poruszanych w książce nt. oceny energetycznej, w której szczegółowo prezentuje się problemy i sposoby sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. Ocena ta sprowadza się do określenia nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą...

 • Effect of illumination on noise of silicon solar cells

  Publikacja

  Transport and noise properties of silicon solar cells in darkness and under illumination have been studied. The measurements were carried out for both reverse and forward bias of the device. The changes in the sample behaviour are due to the variation of PN junction dynamic resistance and, also, the occurence of both 1/f and generation-recombination noise components

 • Rola światła sztucznego w kreowaniu przestrzeni publicznej.

  Publikacja

 • Ocena oddziaływania na krajobraz elektrowni węglowej pod Pelpinem

  Publikacja

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. Ocenie podlegał jeden wariant elektrowni na tle innych wariantów. Dla celów oceny adaptowano metodę badań, opracowaną i zastosowaną przez A. Sas-Bojarską dla oceny oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa. W jej ramach przeprowadzono szereg kroków:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne dotyczące...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa [analiza planu zagospodarowania przestrzennego -

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana obwodnica Augustowa przecinająca Dolinę Rospudy. Ocenie podlegały cztery warianty trasy, wraz z podwariantami. Studia różnego rodzaju objęły:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne z różnych urzędów i instytucji, opracowania branżowe udostępnione w ramach projektu, studia literaturowe, materiały własne)2. określenie uwarunkowań planistycznych dotyczących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych, powodowanych elektrownią węglową pod Pelpinem na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  Publikacja

  Przedmiotem oceny oddziaływania na zabytki chronione była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. W niniejszej ocenie oddziaływania na zabytki chronione pewne fragmenty tekstu pochodzą z innej części raportu, dotyczącej oceny oddziaływania na krajobraz - sporządzonej przez autorki. Stało się tak dlatego, gdyż w tym przypadku zagrożone dziedzictwo kulturowe przyjęło postać krajobrazu kulturowego. Tak więc...

 • Projektowanie wybranych terminali portowych (Projekt dyplomowy II - moduł 12/1)

  Kursy Online
  • K. Krośnicka

  Projektowanie wybranych terminali portowych (Projekt dyplomowy II - moduł 12/1)   Prowadzący: dr hab. inż. arch. Karolina A. Krośnicka, prof. uczelni  Email: karkrosn@pg.edu.pl Wydział: Architektura     Rodzaj studiów: studia magisterskie Kierunek: Gospodarka Przestrzenna  Specjalność: Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną  Rok akad.: 2019/2020   Semestr: III    30 godz. projektowania   Celem zajęć jest zrozumienie...

 • Seminarium dyplomowe 2023_sem 8

  Kursy Online
  • K. Życzkowska

  Seminarium dyplomowe dotyczy zagadnień niezbędnych do opracowania projektu dyplomowego. Tematyka zajęć:  Zasady sporządzania opisu technicznego (zakres w projekcie budowlanym a książeczka dyplomowa); Zagospodarowanie terenu  (wytyczne wg normy, zakres, grubości linii itp. + przykładowe rysunki); Rzuty – zasady zapisu projektu budowlanego (wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy itp. + przykładowe rysunki); Przekroje...