Wyniki wyszukiwania dla: OBIEGI GAZOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OBIEGI GAZOWE

Wyniki wyszukiwania dla: OBIEGI GAZOWE

 • Termodynamika, W, OCE, sem. 2, lato 22/23

  Kursy Online
  • D. Bocheński

  Wykład obejmuje podstawową wiedzę z termodynamiki: pojęcia podstawowe, zasada zachowania i bilans substancji, pierwsza zasada termodynamiki, właściwości gazów, przemiany gazowe, obiegi gazowe, druga zasada termodynamiki, właściwości par, obiegi parowe prawobieżne i lewobieżne, gazy wilgotne, wymiana ciepła

 • Termodynamika, W, OCE, sem. 2, lato 2021/22

  Kursy Online
  • D. Bocheński

  Wykład obejmuje podstawową wiedzę z termodynamiki: pojęcia podstawowe, zasada zachowania i bilans substancji, pierwsza zasada termodynamiki, właściwości gazów, przemiany gazów, obiegi gazowe, druga zasada termodynamiki, właściwości par, obiegi parowe prawobieżne i lewobieżne, gazy wilgotne, wymiana ciepła

 • Termodynamika, W, PiBJ, sem. 2, lato 2021/22

  Kursy Online
  • D. Bocheński

  Wykład obejmuje podstawową wiedzę z termodynamiki: pojęcia podstawowe, zasada zachowania i bilans substancji, pierwsza zasada termodynamiki, właściwości gazów, przemiany gazów, obiegi gazowe, druga zasada termodynamiki, właściwości par, obiegi parowe prawobieżne i lewobieżne, gazy wilgotne, wymiana ciepła

 • Termodynamika, W, PiBJ, sem. 2, lato 22/23

  Kursy Online
  • D. Bocheński

  Wykład obejmuje podstawową wiedzę z termodynamiki: pojęcia podstawowe, zasada zachowania i bilans substancji, pierwsza zasada termodynamiki, właściwości gazów, przemiany gazów, obiegi gazowe, druga zasada termodynamiki, właściwości par, obiegi parowe prawobieżne i lewobieżne, gazy wilgotne, wymiana ciepła

 • Termodynamika, W, ZiIP, sem.03, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • J. Wajs

  Pojęcia podstawowe. Pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych. Własności gazów doskonałych i prawa gazowe. Termiczne i kaloryczne równania stanu. Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego. Gazowe obiegi termodynamiczne. Entropia. Druga zasada termodynamiki. Podstawy termodynamiki par i obiegów parowych.

 • Termodynamika, W/C/L, MiBM, sem.3, zimowy 23/24

  Kursy Online
  • J. Wajs
  • M. Jewartowski
  • W. Targański
  • M. Rogowski
  • P. Jasiukiewicz
  • S. Głuch
  • K. Stasiak
  • P. Radomski

  WYKŁAD: Podstawowe pojęcia. Pierwsza zasada termodynamiki. Model gazu doskonałego. Właściwości gazów doskonałych, półdoskonałych i rzeczywistych. Prawa gazowe, termiczne i kaloryczne równanie stanu. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych. Roztwory gazowe. Termodynamiczne obiegi gazowe. Entropia. Druga zasada termodynamiki i jej konsekwencje. Proces izobarycznego parowania. Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych. Właściwości...

 • Turbiny parowe i gazowe

  Kursy Online
  • K. Kosowski

  1. Obiegi turbin parowych. 2. Obiegi turbin gazowych. 3. Obiegi siłowni parowo-gazowych. 4. przepływy w przyrządach ekspansyjnych. 5 . Teoria stopnia turbiny cieplnej. 6. turbiny wielostopniowe. 7. Konstrukcja turbin.

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  Kursy Online
  • K. Kosowski

  Podstawy obiegów cieplnych turbin parowych (obieg Rankine'a, obiegi z regeneracją, obiegi z przegrzewem międzystopniowym, dobór parametrów i schematów obiegu). Podstawy obiegów cieplnych turbin gazowych (obieg Braytona, obiegi z regeneracją, chłodzeniem międzystopniowym, sekwencyjnymi komorami spalania, Ericssona, dobór parametrów projektowych). Teoria stopnia turbinowego (rozkład ciśnień na profilu, siły działające na profil,...

 • ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA PREFEROWANYCH OBIEGÓW TERMODYNAMICZNYCH MOBILNYCH WYSOKOTEMPERATUROWYCH SIŁOWNI JĄDROWYCH

  Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną moŜliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych duŜych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają moŜliwość podnoszenia parametrów obiegów parowych do poziomu bloków nadkrytycznych, jak równieŜ zastosowania obiegu Joule’a-Braytona w energetyce jądrowej. W miarę zaostrzania norm...

  Pełny tekst do pobrania w portalu