Wyniki wyszukiwania dla: OBIEKTY POPRZEMYSŁOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OBIEKTY POPRZEMYSŁOWE

Wyniki wyszukiwania dla: OBIEKTY POPRZEMYSŁOWE

 • Przestrzenie odzyskane

  Publikacja

  Przestrzenie odzyskane to tereny wewnatrz miejskie mogące przyjąć nowy program funkcjonalno-przestrzenny służący wzmocnieniu atrakcyjnosci miasta. Są to obszary, które utraciły swój dotychczasowy potencjał i ich obecna forma i funkcja wymaga specjalnej polityki miejskiej. Są nimi z jednej strony obszary poprzemysłowe, pokomunikacyjne i powojskowe, z drugiej zaś modernistyczne dzielnice mieszskaniowe, które w nowych uwarunkowaniach...

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • NA STYKU LĄDU I WODY - GDAŃSK

  Publikacja

  Na wyjątkowość zasobu kulturowego dawnej Stoczni Gdańskiej składają się różne wartości i czynniki działające na siebie wzajemnie w sposób synergiczny. Obok treści historycznych, związanych z samym zakładem przemysłowym, znajdują się te dotyczące strajków robotniczych i przemian ustrojowych. Dodatkowo, specyfiką krajobrazu przemysłowego, w rozumieniu zabudowy i zagospodarowania, jest pewna „warstwowość”, a dla obserwatora z zewnątrz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne aspekty rewitalizacji obiektów portowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Publikacja dotyczy współczesnych aspektów działań rewitalizacyjnych podejmowanych w stosunku do obiektów portowych, które utraciły swoje pierwotne funkcje użytkowe. Analizuje trendy oraz metody przeprowadzania wspomnianych przekształceń.

 • Wieże ciśnień - obiekty inspirujące

  Publikacja

  - Rok 2009

  Czynniki rozwojowe współczesnej cywilizacji związane z postępem techniki, urbanizacji i rozwoju środków produkcji, spowodował powstanie urządzeń hydrotechnicznych, wież ciśnień. Zmiany w technologi i osiągnięcia techniczne (zwięszenie zapotrzebownia na wodę i zwiększenie jej ciśnienia w sieci miejskiej, oraz wycofanie parowozów) spowodowały utratę wartości użytkowych, a w konsekwencji niszczenie i upadek. W tekście przedstawiono...

 • Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych - źródło nowej formy architektonicznej

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca prezentuje wybrane przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Przykłady ilustrują możliwości tworzenia nowych form przestrzennych dzięki transformacji struktur poprzemysłowych, dzięki czemu pozostaje nowa forma architektoniczna.