Wyniki wyszukiwania dla: OCIEPLENIE KLIMATU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OCIEPLENIE KLIMATU

Wyniki wyszukiwania dla: OCIEPLENIE KLIMATU

  • Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia

    Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązanie tezy antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu ze wzrostem stężenia ditlenku węgla w atmosferze, pociągnęło za sobą konsekwencje...

  • Zanieczyszczenie środowiska a zmiany klimatyczne

    Publikacja

    - 2009

    Jednym z największych zagrożeń obecnego stulecia jest możliwość zmian klimatycznych spowodowana antropogennym zanieczyszczeniem środowiska. Za największe zagrożenia uważa się : kwaśne deszcze, powodujace niszczenie szaty roślinnej, korozję metali i materiałów budowlanych, wypłukiwanie toksycznych metali z gruntów; tworzenie dzury ozonowej; efekt cieplarniany powodujący zmiany klimatyczne; tworzenie się smogu a także wzrost zachorowań...