Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA METANU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA METANU

Wyniki wyszukiwania dla: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA METANU

 • Odnawialne źródła energii

  Zgodnie z Prawem energetycznym (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Odnawialne źródła energii : elektrownie wiatrowe

  Publikacja

  - Rok 2009

  Recenzja referatów podsekcji IV.1. Źródła generacji rozproszonej, w tym elektrownie wiatrowe.

 • Odnawialne źródła energii, a opinia społeczna

  Celem artykułu jest przedstawienie opinii społecznej na temat stosunku do odnawialnych źródeł energii. Artykuł przedstawia także stan wiedzy społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. Uzyskane danej pozwalają stwierdzić, że ponad połowa ankietowanych pozytywnie odnosi się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale już tylko 19% z nich chciałoby zamieszkać w jej sąsiedztwie. Osoby niemające zdania co do elektrowni jądrowej stanowią...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

  Publikacja

  W książce omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania proekologicznych źródeł energii, odnosząc sie jednocześnie do źródeł konwencjonalnych. Tematem nadrzędnym książki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska niszczonego głównie przez przemysł, którego siłą napędową, podobnie jak i całej naszej cywilizacji, jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach naturalnych: węglu, ropie i gazie. Produkty spalania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku.

  Omówiono przebieg i referaty sesji geotermalnej Międzynarodowej Konferencji "Odnawialne źródła energii u progu XXI w'', odbytej w Warszawie w grudniu 2001roku.

 • Odnawialne źródła enegi cy energetyka jądrowa- pinia społeczna

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano obecny stan i możliwości energii produkowanej z odnawianlych źródel energii (OŹE). W pracy przedstawiono uzasadnienie ekonomiczne oraz uwarunkowania środowiskowe dla wykorzystania konkretnych źródeł energii odnawialnej. Opinia wykreowana na podstawie przesłanek ekonomicznych i technicznych przeciwstawiona zostala opinii społecznej uzyskanej na podstawie ankiety. W artykule poruzsony został także temat...

 • Odnawialne źródła energii na rynku energii elektrycznej w Polsce

  W referacie przedstawiono aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówiono aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazano perspektywy rozwojowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy

  W publikacji dokonano charakterystyki i klasyfikacji podstawowych rodzajów biopaliw. Streszczono szereg aktów prawnych regulujących polski rynek biopaliw. W rozdziale scharakteryzowano również aktualną produkcję biopaliw oraz oszacowano możliwości rozwoju krajowego rynku biopaliw. Istotna część publikacji została poświęcona koncepcji indywidualnej produkcji biopaliw na pokrycie własnego zapotrzebowania energetycznego producenta.

 • Modelowanie elektrowni wiatrowych. Elektrownie i sieci- zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii,urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono typy komercyjnych elektrowni wiatrowych oraz sposoby ich modelowania pod kątem analizy ich pracy w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model matematyczny elektrowni wiatrowej. przedstawiono wyniki symulacji stanów pracy wybranego typu elektrowni wiatrowej.

 • Układy regulacji grupowej w węzłach wytwórczych. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane,

  Publikacja

  - Rok 2003

  W węzłach wytwórczych i przesyłowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu regulacji napięć i sterowania rozpływem mocy biernej w systemie należy dążyć do zastosowania układów regulacji grupowej napięcia i mocy biernej. Układy regulacji grupowej powinny swoim sterowaniem (nadrzędnym) obejmować wszystkie układy regulacji biorące udział w procesie regulacji U i Q w danym węźle. W referacie przedstawiono wymagania dla układów...

 • Wpływ wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego na elektroenergetyczną sieć zasilającą. Elektrownie i sieci - zagadnienia wybrane: generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci nN - SN, problemy wybrane.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wybranych zakłóceń w układzie prostownika trakcyjnego wykonanych w programie PSPICE. Zaprezentowano przykładowe przebiegi napięć i prądów w stanach ustalonych i przejściowych w elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przeanalizowano wyniki badań symulacyjnych wybranych zakłóceń w układzie prostownika oraz stanów pracy bezawaryjnej w celu oceny ich wpływu na kształt napięć...

 • Odnawialne Źródła Energii

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Odnawialne źródła energii, L, Energetyka, I st., sem. 4, letni 21/22, (PG_00042046)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

 • Odnawialne źródła energii, W/Ć, Energetyka, I st., sem. 4, letni 21/22, (PG_00042046)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

 • Odnawialne źródła energii, W/L, MiBM - UCPiAP, I st., sem. 6, letni 21/22 (PG_00039904)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

   

 • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  * Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego * Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne * Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej * Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania * Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów * Redukcja zużycia energii...

 • Katedra Elektroenergetyki

  Zespoły Badawcze

  * ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, * stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, * kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, * urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, * odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, * urządzenia i instalacje elektryczne, * optymalizacja struktury i parametrów...

 • Witold Lewandowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Michał Ryms dr inż.

  dr inż. Michał Ryms, fizyk, absolwent Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił na Wydziale Chemicznym. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku adiunkta. Działalność naukowa obejmuje: zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej oraz możliwości nowego zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) głównie w budownictwie energooszczędnym...

 • Anna Kuczyńska-Łażewska dr inż.

  Anna Kuczyńska-Łażewska ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Chemia (I st.) i Technologie Ochrony Środowiska, specjalizacja: systemy ochrony środowiska (II st.). W 2014 odbyła 3-miesięczny staż w Leibniz-Institut für Katalyse w Rostocku. Doktorat w tematyce recyklingu modułów I i II generacji obroniła w 2018 roku po opieką prof. dr hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa...

 • Proekologiczne źródła energii odnawialnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Podano charakterystykę obecnego stanu środowiska naturalnego, omówiono odnawialne źródła energii:energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, otrzymywaną z biomasy i inne. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych, metod przetwarzania energii na pracę i ciepło. Opisano również aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej, niskotemperaturowej konwersji energii mórz i oceanów,...

 • Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne żródła energii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przestawiono współczesne technologie i układy wytwarzania energii wykorzystujące odpady komunalne i przemysłowe oraz odnawialne źródła energii. opisano podstawowe układy energetyczne wytwarzania na lokalnym rynku energii.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono klasyfikację zasobów energii, dzieląc je na konwencjonalne i niekonwencjonalne, zaś w kolei w niekonwencjonalnych wydzielono zasoby odnawialne i nieodnawialne. Omówiono różnicę między źródłami energii, a jej zasobami. Wskazano na ustawowe zapisy o energii odnawialnej, zwracając uwagę, że z ustawy Prawo energetyczne znikło pojęcie źródła energii niekonwencjonalnej.

 • Postępy fotowoltaiki - aktualne technologie produkcji ogniw

  Publikacja

  Po energetyce wodnej i wiatrowej, fotowoltaika jest trzecią pod względem mocy zainstalowanej technologią, wykorzystującą odnawialne źródła energii. Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Za ogniwa I generacji uważa się te, które wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacji - to ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację stanowią ogniwa, które...

 • Application of renewable energy sources to drive organic Rankine cycle micro CHP

  Publikacja

  - Rok 2006

  Odnawialne źródła energii rzadko znajdują zastosowanie przy stawianych obecnie wymaganiach przez nowoczesne ciepłownie. Pojawiła się unikalna okazja pomocy przy wprowadzeniu na rynek elektrowni zoptymalizowanej dla tych nieużywanych i pomijanych źródeł ciepła. Organiczny obieg Rankine'a jest podobny do konwencjonalnych turbin parowych, wyjątkiem jest płyn napędzający turbinę, którym jest płyn roboczy o dużej masie cząsteczkowej....

 • Dylematy rozwoju krajowej elektroenergetyki

  Polityka energetyczna Niemiec, obejmująca m.in. zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, rozwój: energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, rozproszonego skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tzw. inteligentnej sieci, współpracy z innymi systemami elektroenergetycznymi, modernizację i rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej, może być interesującym przykładem dla sąsiednich krajów. W Polsce...

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Nowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych

  W artykule zostały przedstawione klasyczne metody usuwania śniegu i lodu z nawierzchni użytkowych. Dokonano analizy skutków wykorzystywania środków chemicznych. Opisano szacunkowe koszty wynikające z konieczności utrzymania nawierzchni użytkowych „niszczonych” w skutek zmian temperaturowych i wykorzystywanych środków chemicznych. Przedstawiono nowoczesne metody odmrażania oparte o zastosowanie systemów podgrzewania elektrycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym

  Publikacja

  Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Publikacja

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hydraty metanu jako źródło energii

  Publikacja

  - Rok 2007

  Hydraty metanu są strukturami krystalicznymi, składającymi się z cząsteczki gazu otoczonej cząsteczkami wody. Koncentrują one ogromne ilości metanu - szacuje się, że ok. 10 tys. Gt węgla organicznego jest uwięzionych w złożach hydratów. Dwukrotnie przewyższa to ilość węgla organicznego dostępnego w postaci konwencjonalnych paliw kopalnych

 • Biowodór, „paliwo przyszłości”, dotychczasowe metody otrzymywania , porównanie metod otrzymywania

  Publikacja

  - Rok 2016

  Wodór jest ważnym pierwiastkiem w przemyśle chemicznym. Biowodór wydaje się być użytecznym odnawialnym nośnikiem energii, który mógłby zastąpić paliwa kopalne. Największym problemem wodoru jest jego rzadkie występowanie w czystej formie molekularnej H 2 . Dlatego otrzymanie biowodoru w objętościach opłacalnych ja ko surowiec czy biopaliwo wiedzie przez bioodpady „przesycone” wodorem. Każdy związek...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katalizatory do konwersji metanu z dwutlenkiem węgla

  Publikacja

  - Laboratorium - Rok 2020

  W ratykule zawarto przegląd literatury w zakresie katalizatorów do suchego reformingu metanu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Oszczędne źródła światła

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dokonano analizy wydajności świetlnej używanych źródeł światła oraz omówiono najbardziej wydajne źródła światła. Wskazano, że istnieje możliwość znacznej poprawy wydajności świetlnej źródeł światła poprzez użycie nieorganicznych oraz organicznych diod elektroluminescencyjnych.

 • Wymiana źródła ciepła

  Publikacja

  Przedstawiono, zrealizowaną w ramach termomodernizacji obiektu, koncepcję modernizacji systemu grzewczego w obiekcie szkolno-hotelarskim. Poprzedzona termorenowacja przegród budowlanych obiektu, modernizacja źródła ciepła polegała na zastosowaniu kolektorów słonecznych, sprężarkowych pomp grzejnych oraz nowoczesnego kotła wodnego.

 • Źródła energii XXI wieku

  Publikacja

  Wyczerpywanie się paliw kopalnianych powoduje konieczność rozwoju innych źródeł energii. Jako potencjalnie przyszłościowe źródła energii zostały omówione źródła oparte o rozszczepienie jąder atomowych i syntezę termonuklearną oraz wykorzystujące antymaterię. Problemy wydajnego przesyłu energii także są przedmiotem rozważań.

 • Dyfuzyjne spalanie turbulentne metanu w strudze: analiza numeryczna płomienia Sandia D

  Publikacja

  - Rok 2014

  Dyfuzyjne spalanie turbulentne jest najpowszechniej występującym w zastosowa-niach przemysłowych rodzajem tego procesu. Jednak jego dokładny opis wciąż sprawia trudności i obserwuje się rozwój konkurujących modeli implementowanych w podejściu RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), a współcześnie coraz częściej także w metodzie dużych wirów (LES) o czym świadczą liczne publikacje [13, 16, 18, 21]. W niniejszej pracy przedstawiono...

 • Lizostafyna - źródła otrzymywania i zastosowanie

  Publikacja

  W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę liostafyny: budowę, właściwości biochemiczne, źródła otrzymywania enzymu. Przedstawiono także możliwości wykorzystania tego białka w medycynie i weterynarii jako alternatywny chemioterapeutyk przeciw infekcjom wywoływanym przez gronkowce oraz w przemyśle żywnościowym do poprawy mikrobiologicznej jakości produktów.

 • Źródła informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie stopnia korzystania z różnych źródeł informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów przez krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki oraz powiązania między rodzajem źródła a wynikami nowych produktów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Synthesized light source for optical coherence tomography

  W artykule omówiono wpływ parametrów źródła promieniowania optycznego na właściwości systemu OCT. Szczególną uwagę zwrócono na źródła syntezowane. Omówiono charakterystykę źródła zbudowanego z dwóch różnych diod SLD. Przedstawiono wyniki pomiarów, które wskazują na możliwości znacznego polepszenia czułości i rozdzielczości systemu OCT wykorzystującego takie źródło.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł "pozasystemowych" (ang. non-utility genera-tion - NUG) jest wynikiem głębokich przemian w sferach techno-logii, organizacji i finansowania, zarządzania i nowego spojrzenia na ochronę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Źródła idei twórczych Ralpha Erskine'a

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja przybliża biografię i projekty Ralpha Erskine'a, analizując źródła jego idei twórczych. Ralph Erskine (1914-2005) to angielski architekt, który przez większość swojego życia mieszkał i pracował w Szwecji. Zasłynął ze swego prospołecznego i proekologicznego podejścia do architektury. Źródeł jego idei twórczych trzeba poszukiwać w domu rodzinnym i szkole. Rodzice Erskine’a byli socjalistami i zwolennikami Towarzystwa Fabiańskiego....

 • WYDAJNE ŹRÓDŁA NEUTRONÓW

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji

  Publikacja

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ doboru parametrów źródła na rozdzielczość pomiaru w interferometrii niskokoherencyjnej.

  Publikacja

  Jednym z podstawowych elementów niskokoherencyjnego, interferometrycznego systemu pomiarowego jest szerokopasmowe źródło światła. Wybór źródła jest bardzo ważny, gdyż jego parametry mają bezpośredni wpływ na końcową jakość pomiaru. Z tego też względu wydaje się niezbędnym poznanie charakterystyk źródeł szerokopasmowych wykorzystywanych w interferometrii niskokoherencyjnej i zależności, pomiędzy parametrami źródła, a jakością pomiaru.