Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIAST - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIAST

Wyniki wyszukiwania dla: ODNOWA MIAST

 • Renesans dworców a odnowa miast

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wysoki komfort jazdy pociągami, graniczący w najnowszych pociągach z luksusem, przyciąga coraz liczniejszą grupę bogatych klientów. Dla nich realizowane są dworcowe lounge na wzór klubów, znajdujących się na lotniskach (Niemcy, Francja). Dla nich też zmienia się oblicze całych dworców. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z nowymi liniami dużych prędkości, realizowanymi jako zupełnie niezależne trasy, czy też ze zmodernizowanymi...

 • Rewitalizacja miast w kontekście transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stoją obecnie na uboczu głównego nurtu dyskusji o rewitalizacji miast w Polsce. Uwzględniając doświadczenia Niemiec w transformacji tzw. blokowisk byłej NRD należy już dzisiaj podjąć działania w tym kierunku również w Polsce. Przestrzenna i społeczna specyfika monostruktur mieszkaniowych lat 60. i 70. wymaga dzialań zintegrowanych o charakterze reurbanizacji. Odnowa tego środowiska jest...

 • Potencjał lokalnych sieci współpracy w procesie rewitalizacji

  W związku ze zmianami, jakie niesie urbanizacja XXI wieku pojawiają się zarówno wizje dystopijne jak i nowe idee odrodzenia miast. Impulsem, wokół którego koncentruje się współczesne życie miejskie, skłaniając ludzi do powrotu do miast, innych zaś powstrzymując przed ich opuszczeniem, staje się dzisiaj poszukiwanie nowych wspólnot odniesień raz nowych miejsc identyfikacji i tożsamości. W dyskursie na temat przyszłości miast swoje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odnowa przestrzeni miejskiej wspomagana przez finansowe i organizacyjne instrumenty UE - na przykładzie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego

  Publikacja

  artykuł opisuje instrumenty finansowe i organizacyjne Unii Europejskiej i ich rolę w rewitalizacji miast na przykładzie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego.Coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ nie tylko tradycyjne instrumenty planistyczne, ale również instrumenty organizacyjno-finansowe, dlatego też ich znajomość jest coraz bardziej istotna dla urbanisty. Pozostawiając tę dziedzinę wiedzy...

 • Rewitalizacja najstarszej części Ustki

  Publikacja

  - Rok 2010

  Ustka jest średniej wielkości miastem uzdrowiskowym znajdującym się nad Morzem Bałtyckim, w województwie pomorskim. Najstarsza część miasta była najbardziej zdegradowaną i wymagała szybkiej odnowy, dlatego też w 2005 roku Rada Miasta przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Pierwsze projekty były współfinansowane z funduszy UE i dotyczyły przebudowy dwóch ulic (Chopina i Marynarki Polskiej). Najważniejsze zadania w programie - związane...

 • Kształtowanie nowego wizerunku miast delty Wisły

  Obszar delty wisły został dotknięty szeregiem negatywnych zjawisk będących następstwem burzliwej historii tych ziem. ważnym elementem działań naprawczych jest zmiana negatywnego wizerunku miejsca oraz wzmoicnienie poczucia tożsamości terytorialnej wśród (w większości napływowej) społeczności lokalnej.artykuł przedstawia dotychczasowe dościwadczenia oraz perspektywy dalszych działań wybranych miast delty wisły dotyczących wykorzystania,...

 • Przestrzenie odzyskane

  Publikacja

  Przestrzenie odzyskane to tereny wewnatrz miejskie mogące przyjąć nowy program funkcjonalno-przestrzenny służący wzmocnieniu atrakcyjnosci miasta. Są to obszary, które utraciły swój dotychczasowy potencjał i ich obecna forma i funkcja wymaga specjalnej polityki miejskiej. Są nimi z jednej strony obszary poprzemysłowe, pokomunikacyjne i powojskowe, z drugiej zaś modernistyczne dzielnice mieszskaniowe, które w nowych uwarunkowaniach...