Wyniki wyszukiwania dla: OGRANICZANIE PRĄDU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OGRANICZANIE PRĄDU

Wyniki wyszukiwania dla: OGRANICZANIE PRĄDU

 • Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiono koncepcję i własności wyłącznika różnicowoprądowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci, który prawidłowo wyzwala nawet przy prądzie różnicowym o dużej zawartości harmonicznych wysokich rzędów. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej w obwodach o odkształconym prądzie różnicowym, zwłaszcza w obwodach silników indukcyjnych o regulowanej prędkości obrotowej...

 • Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych

  W artykule przedstawiono koncepcję i własności wyłącznika różnicowoprądowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci, który prawidłowo wyzwala nawet przy prądzie różnicowym o dużej zawartości harmonicznych wysokich rzędów. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej w obwodach o odkształconym prądzie różnicowym, zwłaszcza w obwodach silników indukcyjnych o regulowanej prędkości obrotowej...

 • Influence of the method of the control of the hybrid contactless short-circuit limiter on power quality

  W artykule przedstawiono wpływ sterowania bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych na ograniczanie zapadów napięcia. Scharakteryzowano podstawowe własności ogranicznika oraz układu sterowania jego pracą. Ponieważ prąd zwarciowy jest detekowany przez dedykowany superkrótki bezpiecznik sterowanie musi być dostosowane do czasu przedrukowego i łukowego topika, które zależą od aktualnej wartości prądu i aktualnej konfiguracji obwodu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New Methods of Short-Circuit Current Limiting and Switching-off

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych hybrydowych indukcyjno-tyrystorowych ograniczników i wyłączników prądu zwarciowego. Impedancja dławika ogranicznika prądu jest wtrącana do obwodu zwarciowego dopiero w chwili, gdy prąd zwarciowy przekroczy wartość prądu wymuszonego w dławiku przez zewnętrzne źródło prądu. Ograniczanie dynamiki prądu zwarciowego jest bezzwłoczne. Układ nie generuje przepięć łączeniowych....

 • Effect of hybrid contactless short-cicruit limiters on power quality

  Publikacja

  Przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych w oparciu o symulację komputerową. Szczególną uwagę zwrócono na problem jakości dostarczanej energii elektrycznej poprzez ograniczanie zapadów napięcia za pomocą bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych. W modelowaniu elementów systemu elektroenergetycznego i zapadów napięcia, będących skutkiem zwarć wykorzystano program MATLAB z biblioteką Power System Blockset....

 • ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W OCENIE WYNIKÓW POMIARÓW UZIEMIEŃ ODGROMOWYCH

  Ocena rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Bardziej bezpieczne wnioski powstają w wyniku pomiarów z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe, ponieważ wtedy jest uwzględniana tylko ta część nawet bardzo rozległego systemu uziemień, która bierze udział w...

 • OCENA PRZYDATNOŚCI ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW UZIEMIEŃ DO CELÓW OCHRONY ODGROMOWEJ

  W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe uwzględniają...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • OCENA WŁAŚCIWOŚCI ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW UZIEMIEŃ PRACUJĄCYCH W UKŁADACH OCHRONY ODGROMOWEJ

  W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ANALIZA I OGRANICZANIE PRĄDÓW WŁĄCZANIA TRANSFORMATORÓW

  Publikacja

  - Rok 2016

  Monografia obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących prądów załączeniowych transformatora w stanie jałowym. Zawiera szczegółową analizę czynników, które mają wpływ na przebiegi tych prądów, a zwłaszcza na ich wartości szczytowe. Wnikliwej analizie poddano jeden z głównych czynników kształtujących prąd załączeniowy transformatora, którym jest magnetyzm szczątkowy rdzenia. Przeanalizowano, jaki wpływ na stan namagnesowania...

 • Ograniczanie zaburzeń w przewodach ochronnych urządzeń energoelektronicznych

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zamieszczono wyniki badań zaburzeń występujących w przewodzie ochronnym silnika asynchronicznego klatkowego zasilanego z sieci elektroenergetycznej przez przemiennik częstotliwości. Widma zaburzeń powodowane zmianą stanu łączników półprzewodnikowych w przemiennikach częstotliwości określono w następujących zakresach częstotliwości: 10 kHz ÷ 150 kHz, 150 kHz ÷ 30 MHz. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe amplitudy...

 • A new method of current limitation. Nowa metoda ograniczania prądu.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Zaprezentowano nowa ideę hybrydowego, bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych oraz możliwości jego aplikacji. W ograniczniku tym zastąpiono łącznik zestykowy bezpiecznikiem o ultra krótkim topiku, dzięki czemu uniknięto niedogodności związanych z napędem występujących w klasycznych łącznikach hybrydowych. Rolą bezpiecznika w tym nowym zestawie jest wyłącznie zadziałanie w warunkach zwarciowych, a po przejęciu prądu...

 • Short-fuse arc in the magnetic field

  Publikacja

  - Rok 2005

  Do wymuszenia przerzutu prądu z bezpiecznika krótkotopikowego o dużym prądzie znamionowym, lecz małej zdolności wyłączania do do innego - o małym prądzie znamionowym, lecz dużej zdolności wyłączania konieczne jest wytworzenie przez bezpiecznik krótkotopikowy wysokiego napięcia łukowego. Do tego celu bezpiecznik z topikiem o długości 1 mm wyposażono w rożki łukowe i płykową komorę dejonizacyjną oraz zastosowano zewnętrzne pole...

 • Współczesne bezpieczniki topikowe

  Publikacja

  - Rok 2005

  Scharakteryzowano własności oraz fizyczne podstawy działania bezpieczników, ich wady i zalety, a także przedstawiono główne charakterystyki. Uzasadniono różnorodność aktualnie dostępnych rodzajów wkładek. Porównano skutki stosowania zabezpieczeń opartych na wyłącznikach i bezpiecznikach. Wykazano, że bezpieczniki są nadal niezastąpione jako "zabezpieczenie życia", do ograniczania prądów zwarciowych i pomagają w zwalczaniu zapadów...

 • Wpływ sterowania bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych na jakoś energii elekrycznej

  Publikacja

  Przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych w oparciu o symulację komputerową. Szczególną uwagę zwrócono na problem jakości dostarczanej energii elektrycznej poprzez ograniczanie zapadów napięcia w sieci elektroenergetycznej za pomocą bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych. Przedstawiono podstawowe problemy sterowania pracą ogranicznika oraz podstawowe wymagania układu sterującego. Analizę przeprowadzono...