Wyniki wyszukiwania dla: ONTOLOGIA DZIEDZINOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ONTOLOGIA DZIEDZINOWA

Wyniki wyszukiwania dla: ONTOLOGIA DZIEDZINOWA

 • Model zarządzania ontologiami w środowisku oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  - 2008

  W tekście zaprezentowano wczesny prototyp ontologii zbudowanej z myślą o wykorzystaniu w wieloagentowym systemie służącym ocenie technologii informatycznych (MAS_IT). Jako przykład wybrano aplikacje służące zarządzaniu projektami, w szczególności informatycznymi. Główny problem tu podniesiony dotyczy zarządzania procesem tworzenia i rozbudowy ontologii. Jako że nie ma jednej słusznej metody działania, inżynier wiedzy staje przed...

 • Ontology management in the multi-agent system for the it evaluation

  Publikacja

  The team of researchers at the Gdańsk University of Technology is currently developing a model of the multi-agent system (MAS_IT) that would aid the IT managers to find the most appropriate technology to the goals assumed. The knowledge is to be provided by experts and stored in the facts and rules bases. The responsibility of the verification process-on the input and query stages-is given to the ontology, making it to some extend...

 • Definicje ontologii w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Celem artykułu jest zdefiniowanie ontologii dla potrzeb systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Definicje ontologii stanowią podstawę do przygotowania ich specyfikacji dla potrzeb JADE (Java Agent Development Framework). W założeniu ma to być rozwiązanie wieloagentowe korzystające z takich elementów jak bazy wiedzy oraz ontologie traktowane z punktu widzenia JADE jako dołączane biblioteki. W artykule zaprezentowano...

 • Definicja zadań inteligentnych agentów do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Celem pracy jest prezentacja definicji zadań agentów dla potrzeb systemu agentowego do oceny technologii informatycznych.

 • Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego

  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy systemu do oceny technologii informatycznych. System ten ma korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe oraz sztuczne sieci neuronowe, a także z ontologii. Elementy te spinać ma architektura agentowa. Celem działania proponowanego systemu ma być z jednej strony gromadzenie wiedzy o technologiach informatycznych, zdobywanej głównie od ekspertów, a z drugiej - udostępnianie tej wiedzy...

 • Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  Rozdział dokumentuje przebieg i wyniki weryfikacji opracowywanego w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi modelu systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Wykorzystanie tego modelu (zaprojektowanego w oparciu o ontologie i zasoby baz wiedzy) ma docelowo wspomagać procesy decyzyjne z zakresu doboru technologii informatycznych dla danej organizacji. Dla potrzeb jego weryfikacji wykorzystano dane...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • System do prognozowania zanieczyszczeń środowiskiem weryfikacji ontologii

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano stan badań prowadzonych nad zastosowaniem ontologii w modelu wieloagentowego systemu wspomagania decyzji. Przedstawiono model systemu, dobór środowiska weryfikacji ontologii oraz procesy weryfikacji z wykorzystaniem danych opisujących środowisko zanieczyszczeń powietrza w Gdańsku. Dobór środowiska weryfikacji wynikał z potrzeby wykorzystania powtarzalnych danych oraz ilościowej ich reprezentacji. Procesy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • OSC - domain oriented ontology creation system

  Publikacja

  Ontologies are, as part of semantic web, a basic component to enrich content available in the Internet with a meaning understandable for computers. In this publication an architecture and functionality of a domain oriented web portal for collaborative creation and storage of ontologies is presented. The system is being created by Gdańsk University of Technology Electronics, Telecommunications and Informatics faculty's Department...

 • A video monitoring system using ontology-driven identification of threats

  Publikacja

  In this paper, we present a video monitoring systemthat leverages image recognition and ontological reasoningabout threats. In the solution, an image processing subsystemuses video recording of a monitored area and recognizesknown concepts in scenes. Then, a reasoning subsystem uses anontological description of security conditions and informationfrom image recognition to check if a violation of a conditionhas occurred. If a threat...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hybrid approach to ontology specification and development

  Publikacja

  In this chapter a first draft of a hybrid ontology development approach is presented. The context of this method encompasses the multi-agent system equipped with knowledge bases and inferring engine. The process of ontology engineering appears as a complex issue, as it addresses different point-views of both, a client and a modeler with a requirements/system analyst. Regarding this, an approach based on the knowledge preprocessing...

 • Ontologia jako narzędzie wspierania standardów zarządzania technologiami informatycznymi

  Publikacja

  W tekście omówiono wstępną koncepcję wykorzystania ontologii do modelowania wymagań standardów wykorzystywanych w zarządzaniu IT na przykładzie ram TOGAF dla architektury korporacyjnej. Wskazuje się na konieczność przejścia od modelu generycznego do dedykowanego konkretnej organizacji. W oparciu o opisany przypadek rozważana jest przydatność stosowania ontologii w szerszej gamie przedsięwzięć z zakresu inżynierii produkcji.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowania ontologii: Zastosowanie ontologii w mikroekonomii

  Publikacja

  - 2008

  Zarysowano problematykę zastosowania dziedzinowo zorientowanych ontologii dla konkretnej rzeczywistej grupy zagadnień. Przedstawiono znaczenie ontologii jako formy reprezentacji wiedzy oraz podkreślono jej przewagę nad innymi sposabami przechowywania informacji w aspekcie dynamicznym. zarysowano merytoryczną problematyke zagadnień ekonomicznych w zakresie analizy wskaźnikowej dla firm rynkowych. Dokonano dziedzinowego przedstawienia...

 • Passing from requirements specification to class model using application domain ontology

  The quality of a classic software engineering process depends on the completeness of project documents and on the inter-phase consistency. In this paper, a method for passing from the requirement specification to the class model is proposed. First, a developer browses the text of the requirements, extracts the word sequences, and places them as terms into the glossary. Next, the internal ontology logic for the glossary needs to...

 • Model ontologiczny referencyjnego problemu planowania misji inspekcyjnych

  Publikacja

  - 2011

  Rozważany problem doboru, alokacji i planowania działań grupy robotów inspekcyjnych w środowisku pomieszczeń zamkniętych sformułowany został w modelu deklaratywnym. Zaproponowany model definiowany przez zbiór zmiennych decyzyjnych charakteryzujących środowisko pomieszczeń zamkniętych z nieruchomymi i poruszającymi się przeszkodami a także flotę robotów mobilnych oraz zbioru ograniczeń wiążących te zmienne, wyrażany jest w postaci...

 • IT Business Standards as an Ontology Domain

  The aim of this paper is to report a selection of Semantic Web aspects pertaining to ontology development activities in the domain of the IT business standard (TOGAF 9) such as formulating competency questions, conceptualization of the domain, resolution of the source knowledge deficiency and applying common design patterns in the OWL formalization. Authors also try to determine target groups that may benefit from such ontology...

 • Semantic Integration of Heterogeneous Recognition Systems

  Publikacja

  Computer perception of real-life situations is performed using a variety of recognition techniques, including video-based computer vision, biometric systems, RFID devices and others. The proliferation of recognition modules enables development of complex systems by integration of existing components, analogously to the Service Oriented Architecture technology. In the paper, we propose a method that enables integration of information...

 • Ontologies vs. Rules — Comparison of Methods of Knowledge Representation Based on the Example of IT Services Management

  Publikacja

  This text provides a brief overview of selected structures aimed at knowledge representation in the form of ontologies based on description logic and aims at comparing them with their counterparts based on the rule-based approach. Due to the limitations on the length of the article, only elements associated with the representation of concepts could be shown, without including roles. The formalisms of the OWL language were used...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym