Wyniki wyszukiwania dla: OPÓŹNIENIE UŁAMKOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OPÓŹNIENIE UŁAMKOWE

Wyniki wyszukiwania dla: OPÓŹNIENIE UŁAMKOWE

 • Evaluation of Hilbert transform filter performance

  W pracy rozpatrzono zagadnienie adaptacyjnej estymacji ułamkowego opóźnienia pomiędzy dwoma sygnałami sinusoidalnymi. Zastosowano tu nowy, zagregowany, zespolony filtr Hilberta, który łączy w sobie funkcje filtracji Hilberta i kompensacji ułamkowego opóźnienia. W eksperymentach wykorzystano efektywną implementację tego filtru w strukturze Farrowa, której jedynym parametrem o zmiennej wartości jest bieżące opóźnienie ułamkowe.

 • Fractional Delay Filter Design with Extracted Window Offsetting

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono koncepcję projektowania filtrów ułamkowoopóźniających (FD) bazującą na metodzie okien. W zaproponowanym podejściu w projektowaniu jest używane okno wyodrębnione z odpowiedzi impulsowej filtru optymalnego offsetowanego o opóźnienie ułamkowe projektowanego filtru. Poszczególne filtry FD zaprojektowany w ten sposób nie są optymalnymi filtrami FD, jednak oferują lepszą jakość w zastosowaniu do zmiany szybkości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Extracted window offsetting using maximally flat fractional delay filter

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono koncepcję projektowania filtru ułamkowoopóźniającego (FD) z wykorzystaniem metody okien offsetowanych. W zaproponowanym podejściu jako okna prototypowego, offsetowanego o opóźnienie ułamkowe projektowanego filtru, użyto okna wyodrębnionego z odpowiedzi impulsowej filtru optymalnego. Zaprojektowane w ten sposób filtry FD nie są optymalne jednak zapewniają lepszą jakość algorytmu zmiany szybkości próbkowania...

 • Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania

  Zaproponowano efektywne rozwiązanie filtru Hilberta o skończonej odpowiedzi impulsowej i o zmiennym opóźnieniu ułamkowym. Oryginalność polega tu na tym, że filtr równocześnie realizuje filtrację zespoloną Hilberta i opóźnianie ułamkowe wejściowego sygnału o wartościach rzeczywistych. Można go więc zastosować np. w systemie GPS lub w każdym innym systemie, gdzie zachodzi jednocześnie potrzeba filtracji Hilberta i estymacji opóźnienia...

 • The Farrow structure for the Hilbert transform filter

  Publikacja

  Przedstawiono nową implementację cyfrowego filtru Hilberta, wykonaną w strukturze Farrowa. Jest to filtr zespolony, realizujący jednocześnie dwie różne operacje liniowe, wykonywane dotychczas za pomocą osobnych filtrów. Pierwsza z nich polega na standardowej filtracji hilbertowskiej. Tworzy ona zespolony "analityczny" odpowiednik rzeczywistego sygnału wejściowego. Drugą, osiąganą za pomocą prze-próbkowania ze współczynnikiem, w...

 • A Nyquist filter of fractional delay

  Publikacja

  In the paper a novel discrete-time FIR fractonal delay specjal filter is investigated. This is a Nyquist filter which, besides the traditional its attribute (interymbol interference (ISI) free property), has the ability to compensate for subsample transmission delay involved, for example, in multipath propagation channel. The performance of the filter is analysed and illustrated.

 • Properties of Windows Extracted from Fractional Delay Filters Optimal in Chebyshev Sense

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedną z najefektywniejszych numerycznie metod projektowania filtrów cyfrowych jest metoda okien. Jednak prostota tego podejścia wiąże się z reguły z niską jakością tak projektowanych filtrów, przede wszystkim ze względu na problemy z doborem odpowiedniego okna. Z tego powodu w zastosowaniach wymagających ciągłej aktualizacji współczynników filtrów, tak jak ma to miejsce w przypadku filtrów ułamkowo-opóźniających o zmiennym opóźnieniu,...