Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJE NON-PROFIT - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJE NON-PROFIT

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ORGANIZACJE NON-PROFIT

 • Strategy, effectiveness and quality of non-profit organisations as exempli-fied by Polish higher Education Institutions. VATT Governement Inst. Econ. Res. C**2002 [nr] 290 s. 189-202, 7 rys. bibliogr. 20 poz. Discussion papers. Workshopon Studies for Nordthern. Kalastajatorrpa,30-31 May 2002. Strategia, efektywność i jakość organizacji non-profit na przykładzie pol- skich wyższych uczelni.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy wskazano, że do oceny jakości i efektywności organizacji niedochodo-wych zasadne jest wykorzystanie metod stosowanych w biznesie. W szczególno-ści zaproponowano zastosowanie metody balanced scorecard, benchmarkingu dooceny efektywności i jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego.Wskazano na możliwość wykorzystaniania analizy SWOT do opracowania strategiiuczelni.

 • Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego

  Obecnie technologie mobilne mają znaczący wpływ na sposób życia i sposób prowadzenia biznesu. Bluetooth, SMS i QR code stają się istotnymi narzędziami komunikacji marketingowej, działając jako łącznik pomiędzy światem tradycyjnym, sieciami telefonii komórkowej oraz Internetem. Przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki administracji rządowej lub też gminy mogą wykorzystać kreatywny potencjał korzystając z tych instrumentów...

 • Looking for Social Enterprise Models in Poland: institutional and historical context

  Publikacja
  • A. Ciepielewska-Kowalik
  • B. Pieliński
  • M. Starnawska
  • A. Szymańska

  - Rok 2015

  The paper is an attempt at identification of key social enterprise models in Poland. The authors recognize three models: entrepreneurial non-profit organizations, cooperatives as well as social integration clubs and centres. Their social and institutional background is presented together with institutional trajectories of social enterprise development.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • REVISING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION (EO) IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, QUALITATIVE EVIDENCE FROM WORK INTEGRATION SOCIAL ENTERPRISES (WISES) FROM POLAND

  Publikacja

  - Rok 2017

  Entrepreneurial behaviour and entrepreneurial orientation (EO) of (commercial) entrepreneurship. have received significant scholarly attention in entrepreneurship and management research However, there are insufficient attempts discussing such behaviour and EO in non-profit, and particularly social entrepreneurship context, arguing that EO is higher in such contexts, or remains the same, some new EO dimensions are proposed, existing...

 • The dynamics of the total output of the fishery sector: The case of Indonesia

  Publikacja

  - Rok 2016

  The purpose of this study is to analyze the dynamics of the total output of the Indonesian fishery industry when the changes of the final demand occur. This study employs a demand-pull Input-Output (IO) quantity model, one of the calculation tools in the IO analysis, as an analysis instrument. Two conditions are noticed in calculation and analysis parts, namely (1) “whole sector change”, and (2) “pure change”. An initial period...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Modelling Coarse Particulate Matter PM10 Concentration in the Tricity Area Using GIS

  Publikacja

  Environmental pollution is an issue of global concern, with Particulate Matter (PM) poisoning being a prime cause of lung cancer. This has led the European Commission to establish strict daily and annual PM concentration limits. The monitoring of air quality in major cities is the responsibility of European Member States. The Tricity, a 414.81 km 2 area in northern Poland, is monitored by a network of only 9 stations operated by...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • When digital government matters for tourism: a stakeholder analysis

  Publikacja

  - Information Technology and Tourism - Rok 2017

  Despite the importance of governance processes for destination management and the impact of digital technology on such processes, surprisingly little academic research has explored the use of digital technology to transform public governance in the tourism sector. This conceptual paper fills this gap by conducting a digital government stakeholder analysis for the tourism sector using the digital government evolution model as its...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standaryzacja - potrzeby, organizacje, dokumenty

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono przyczyny powodujące, że normalizacja w dziedzinie informatyki, te-lekomunikacji, jak i organizacji służby zdrowia mają pierwszorzędne znacze-nie praktyczne. Przedstawiono stan prac normalizacyjnych i pokazano struktu=rę i zasady pracy organów działających w dziedzinie normalizacji systemówinformatycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizacje i dokumentymające związek z aplikacjami medycznymi.

 • JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS

  Czasopisma

  ISSN: 0022-3093 , eISSN: 1873-4812

 • Revising Entrepreneurial Orientation Construct in Social Enterprise

  Publikacja

  - Rok 2017

  Entrepreneurial behavior and entrepreneurial orientation (EO) have received significant scholarly attention in entrepreneurship and management research, but mainly in the commercial context. However, some attempts discussing such behavior and EO among non-profit organizations, but limited in the social enterprise context. The literature argues that EO is higher in such contexts (Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman, 2009; Lumpkin,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Organizacje społeczne i kulturalne w życiu współczesnej diaspory polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Cechą charakterystyczną polskiego życia politycznego jest dążenie do tworzenia struktur organizacyjnych.Organizacje społeczne i kulturalne są polem wymiany poglądów i opinii w ważnych sprawach dla społeczności emigracyjnych. Działalność w życiu organizacyjnym, w sytuacji braku możliwości działania w strukturach kraju osiedlenia, pozwala rozładować aktywność społeczną. Organizacje polonijne są czynnikiem reprezentującym wychodźców...

 • Non-relational Databases

  Kursy Online

  Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed. The course is aimed at students of the 7th semester of computer science.

 • Justyna Borucka dr inż. arch.

  Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej, a od 2016 roku prodziekanem ds. rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Oddział Wybrzeże). Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i...

 • Non-relational Databases DE

  Kursy Online

  Within this course the four types of non-relational databases (i.e. document, graph, key-value and column-oriented) are discussed. The course is aimed at students of the 5th semester of data engineering.

 • ON THE NON-LOCALITY OF TRIPARTITE NON-SINGALING BOXES EMERGING FROM WIRINGS

  Publikacja

  It has been recently shown, that some of the tripartite boxes admittin g bilocal decom- position, lead to non-locality under wiring operation applied to t wo of the subsystems [R. Gallego et al. Physical Review Letters 109 , 070401 (2012)]. In the following, we study this phenomenon quantitatively. Basing on the known classes of bo xes closed un- der wirings, we introduce multipartite monotones which are count erparts of bipartite ones...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-coding RNA

  Czasopisma

  eISSN: 2311-553X

 • Non-ferrous Metals

  Czasopisma

  ISSN: 2072-0807

 • Non-isolating bondage in graphs

  A dominating set of a graph $G = (V,E)$ is a set $D$ of vertices of $G$ such that every vertex of $V(G) \setminus D$ has a neighbor in $D$. The domination number of a graph $G$, denoted by $\gamma(G)$, is the minimum cardinality of a dominating set of $G$. The non-isolating bondage number of $G$, denoted by $b'(G)$, is the minimum cardinality among all sets of edges $E' \subseteq E$ such that $\delta(G-E') \ge 1$ and $\gamma(G-E')...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-isolating 2-bondage in graphs

  A 2-dominating set of a graph G=(V,E) is a set D of vertices of G such that every vertex of V(G)D has at least two neighbors in D. The 2-domination number of a graph G, denoted by gamma_2(G), is the minimum cardinality of a 2-dominating set of G. The non-isolating 2-bondage number of G, denoted by b_2'(G), is the minimum cardinality among all sets of edges E' subseteq E such that delta(G-E') >= 1 and gamma_2(G-E') > gamma_2(G)....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Basic financial categories of non-public universities in 2010 (in PLN thousand)

  Dane Badawcze
  open access

  In 2010, non-public universities achieved a positive gross and net financial result. In nominal terms, the net financial result decreased compared to 2009 by 43.7%. It was lower than the net financial result of public universities by PLN 348.3 million. and amounted to PLN 148.1 million. 

 • Non-linear FEM analysis of pounding-involved response of buildings under non-uniform earthquake excitation

  Publikacja

  The aim of the paper is to show the results of the study investigating the influence of non-uniform earthquake excitation, due to spatial seismic effects connected with the propagation of seismic wave, on the pounding-involved response of two buildings. The three-dimensional non-linear FEM analysis has been conducted using the detailed models of colliding structures. Acceleration records for different structural supports have been...

 • Nonlinear Excitation of the Non-Wave Perturbations by the Magnetoacoustic Waves in the Non-Isentropic Plasma

  Publikacja

  Nonlinear excitation of slow modes by the planar magnetosonic perturbations in a plasma is discussed. Plasma is an open system due to radiation and external heating. This may stipulate enhancement of wave perturbations and hence the acoustical activity of plasma. Plasma is assumed to be a homogeneous ideal gas with infinite electrical conductivity. The straight magnetic field is orthogonal to the velocity of fluid’s...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-Newtonian Mathematics Instead of Non-Newtonian Physics: Dark Matter and Dark Energy from a Mismatch of Arithmetics

  Publikacja

  Newtonian physics is based on Newtonian calculus applied to Newtonian dynamics. New paradigms such as ‘modified Newtonian dynamics’ (MOND) change the dynamics, but do not alter the calculus. However, calculus is dependent on arithmetic, that is the ways we add and multiply numbers. For example, in special relativity we add and subtract velocities by means of addition β1⊕β2=tanh(tanh−1(β1)+tanh−1(β2)), although multiplication β1⊙β2=tanh(tanh−1(β1)⋅tanh−1(β2)),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Special Issue: “Non-Destructive Testing of Structures”

  Publikacja

  - Materials - Rok 2020

  The Special Issue “Non-Destructive Testing of Structures” has been proposed to present recent developments in the field of diagnostics of structural materials and components in civil and mechanical engineering. The papers highlighted in this editorial concern various aspects of non-invasive diagnostics, including such topics as condition assessments of civil and mechanical structures and connections of structural elements, the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mariusz Kaczmarek dr hab. inż.

  Received M.Sc., Eng. in Electronics in 1995 from Gdansk University of Technology, Ph.D. in Medical Electronics in 2003 and habilitation in Biocybernetics and Biomedical Engineering in 2017. He was an investigator in about 13 projects receiving a number of awards, including four best papers, practical innovations (7 medals and awards) and also the Andronicos G. Kantsios Award and Siemens Award. Main research activities: the issues...

 • Journal of Non-Oxide Glasses

  Czasopisma

  ISSN: 2065-6874

 • Non-coding RNA Research

  Czasopisma

  ISSN: 2468-0540

 • JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS

  Czasopisma

  ISSN: 0340-0204 , eISSN: 1437-4358

 • Non-Diophantine Arithmetics in Mathematics, Physics and Psychology

  Publikacja

  - Rok 2020

  For a long time, all thought there was only one geometry — Euclidean geometry. Nevertheless, in the 19th century, many non-Euclidean geometries were discovered. It took almost two millennia to do this. This was the major mathematical discovery and advancement of the 19th century, which changed understanding of mathematics and the work of mathematicians providing innovative insights and tools for mathematical research and applications...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-monotone graph searching models

  Graph searching encompasses a variety of different models, many of which share a property that in optimal strategies fugitive can never access once searched regions. Monotonicity, as it is called, is vital in many established results in the field however its absence significantly impedes the analysis of a given problem. This survey attempts to gather non-monotone models, that are less researched in effort of summarizing the results...

 • Steering is an essential feature of non-locality in quantum theory

  Publikacja

  - Nature Communications - Rok 2018

  A physical theory is called non-local when observers can produce instantaneous effects over distant systems. Non-local theories rely on two fundamental effects: local uncertainty relations and steering of physical states at a distance. In quantum mechanics, the former one dominates the other in a well-known class of non-local games known as XOR games. In particular, optimal quantum strategies for XOR games are completely determined...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Production of new non-matrix reference material of ethene

  Publikacja
  • M. Słomińska

  - Rok 2012

  The main objective of the research is to produce new non-matrix reference materials of ethene. The study are based on thermal decomposition of surface compound chemically bonded with the surface of glass fibers coated with thin layer of aluminum. Positivehomogeneity test, stability test and organization of inter-laboratory comparison are leading to find new non-matrix reference materials which are indispensable tools in the analysis...

 • Assessment of Trajectories of Non-bankrupt and Bankrupt Enterprises

  The aim of this study is to show how long-term trajectories of enterprises can be used to increase the forecasting horizon of bankruptcy prediction models. The author used seven popular forecasting models (two from Europe, two from Asia, two from North America and one from Latin America). These models (five multivariate discriminant analysis models and two logit models) were used to develop 17-year trajectories separately for non-bankrupt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Non invasive optical cellular imaging in humans.

  Publikacja

  - Photonics Letters of Poland - Rok 2018

  One of the most appealing and still unsolved problems in biological and medical imaging is the possibility of noninvasive visualization of tissue in vivo with an accuracy of microscopic examination. A major difficulty to solve in biomedical imaging is a degradation of image quality caused by the presence of optical inhomogeneity of tissue. Is there any chance to develop a microscopic method that allows non-invasive observation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • NON-LINE ANALYSIS OF STIFFNESS IN COMPRESSION CONDITIONS

  Publikacja

  The analyzes were aimed at demonstrating the influence of parameters describing the deformation of the structure on the uncertainty of critical force, and the impact of technological imperfections on stress uncertainty in compression conditions. In a linear buckling analysis, the problem is considered only for the initial, permanent state of the stiffness matrix. In the case of demonstrating the influence of initial deformations...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Objectivity in the non-Markovian spin-boson model

  Publikacja

  - PHYSICAL REVIEW A - Rok 2017

  Objectivity constitutes one of the main features of the macroscopic classical world. An important aspect of the quantum-to-classical transition issue is to explain how such a property arises from the microscopic quantum theory. Recently, within the framework of open quantum systems, there has been proposed such a mechanism in terms of the so-called spectrum broadcast structures. These are multipartite quantum states of the system...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-compulsory practical education programme for modernist heritage

  A non-compulsory programme for students of architecture that contains more specialised topics beyond the basic subjects is an important educational tool. The advantages include classes in smaller groups, the possibility of practical exercises in real field conditions and the benefits of meeting professional practitioners. This type of programme is particularly useful for teaching architectural heritage of the 20th Century, its...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On constitutive relations in the resultatnt non-linear theory of shells

  The authors summarize their current research in the field of constitutive modelling in the framework of non-linear 6-parameter shell theory. In particular the description of isotropic, multilayered composite and functionally graded shells is presented.

 • On Non-holonomic Boundary Conditions within the Nonlinear Cosserat Continuum

  Publikacja

  - Rok 2019

  Within the framework of the nonlinear micropolar elastic continuum we discuss non-holonomic kinematic boundary conditions. By non-holonomic boundary conditions we mean linear relations between virtual displacements and virtual rotations given on the boundary. Such boundary conditions can be used for modelling of complex material interactions in the vicinity of the boundaries and interfaces.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Method of Real-Time Non-uniform Speech Stretching

  Publikacja

  Developed method of real-time non-uniform speech stretching is presented.The proposed solution is based on the well-known SOLA algorithm(Synchronous Overlap and Add). Non-uniform time-scale modification isachieved by the adjustment of time scaling factor values in accordance with thesignal content. Dependently on the speech unit (vowels/consonants), instantaneousrate of speech (ROS), and speech signal presence, values of the scalingfactor...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Review of non- welded piping technologies on offshore equipment projects

  The aim of this article are considerations on welded and non-welded tube connection technologies, with advantages and disadvantages of both. After choosing non-welded solutions as the assembly method of choice, the thesis progresses to describing the most widely-used tube connection technologies (JIC, Ermeto, retain ring flanges, flared tube flanges and other, minor, solutions) and their properties.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • On geometrically non-linear FEA of laminated FRP composite panels

  Publikacja

  - Rok 2014

  The paper presents a state-of-art review on Finite Element Analysis (FEA) of geometrically non-linear problems for laminated composite plates and shells made as fibre reinforced polymer (FRP) laminates. Besides a subjective overview of the historical development of geometrically non-linear FEA of laminated FRP composite panels, some remarks on possible future issues in this research area are given

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Social benefits valuation of hosting non-mega sporting events

  Purpose In the study, an attempt was made to estimate the social benefits resulting from three non-mega sporting events organized in Ergo Arena located on the border of two cities in Poland. By attributing a value to intangible social benefits, the intangible effect was determined and compared to the expenditure incurred in the construction of Ergo Arena Hall. Design/methodology/approach In order to value social intangible effects...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-Wave Variations in Temperature Caused by Sound in a Chemically Reacting Gas

  A weakly nonlinear generation of non-acoustic modes in the field of sound in a gas is considered. An exotericchemical reaction of A->B type, which takes place in a gas, may be reversible or not. Two types of sound areconsidered, low-frequency and high-frequency as compared with the characteristic time of a chemical reaction.For both these cases, the governing equations of non-acoustic modes are derived and conclusions of the efficiencyof...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Non-proportional full-order Luenberger observers of induction motors

  Publikacja

  - Archives of Electrical Engineering - Rok 2018

  The paper recapitulates recently conducted investigations of non-proportional Luenberger observers, applied to reconstruction of state variables of induction motors. Three structures of non-proportional observers are analyzed, a proportional-integral observer, modified integral observer and observer with integrators. Criteria for gain selection of the observer are described, classical ones based on poles, as well as additional,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of Surfactants in Environmental Samples. Part III. Non-Ionic Compounds

  Non-ionic surface active agents are a diverse group of chemicals which have an uncharged polar head and a non-polar tail. They have different properties due to amphiphilic structure of their molecules. Commercial available non-ionic surfactants consist of the broadest spectrum of compounds in comparison with other types of such agents. Typically, non-ionic compounds found applications in households and industry during formulation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Positive solutions to Sturm–Liouville problems with non-local boundary conditions

  In this paper, the existence of at least three non-negative solutions to non-local boundary-value problems for second-order differential equations with deviating arguments α and ζ is investigated. Sufficient conditions, which guarantee the existence of positive solutions, are obtained using the Avery–Peterson theorem. We discuss our problem for both advanced and delayed arguments. An example is added to illustrate the results.

 • Journal of Applied Non-Classical Logics

  Czasopisma

  ISSN: 1166-3081

 • Journal of Non-Crystalline Solids: X

  Czasopisma

  ISSN: 2590-1591