Wyniki wyszukiwania dla: OTOCZENIE KULTUROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: OTOCZENIE KULTUROWE

Wyniki wyszukiwania dla: OTOCZENIE KULTUROWE

  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

    Publikacja

    Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim....